Publications & Works

Articles Published in Other Journals

LİDERLİK STANDARTLARI AÇISINDAN İLKÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİNİN YÖNETSEL YETERLİLİKLERİ

Euroasia International Journal of Social Sciences, vol.10, pp.45-53, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

KÖY OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN TÜKENMİŞLİK ALGILARI

Euroasia International Journal of Social Sciences, vol.8, pp.51-61, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

İLKÖĞRETİM OKUL BİNALARININ FİZİKSEL SORUNLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (VAN İL ÖRNEĞİ)

KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.12, pp.341-367, 2016 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

İlkokul Ve Ortaokul Öğretmenlerinin Okullarda Stratejik Planlama Uygulamalarına İlişkin Görüşleri

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.8, no.1, pp.26-50, 2016 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

İLK VE ORTAOKUL MÜDÜRLERİNİN ÇATIŞMA YÖNETİM STRATEJİLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ALGILARI

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.31, pp.21-43, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

EĞİTİM FAKÜLTESİNDE GÖREVLİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÖRGÜTSEL YÖNETİMLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Türk İslam Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.2, pp.237-287, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Views of Primary School and Secondary School Teachers Regarding Favouritism (The Case of Van Province)

Scholars Journal of Arts, Humanities and Social Sciences, vol.3, pp.369-378, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİNİN DÜŞÜNME BECERİLERİNİN GELİŞMESİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.14, no.55, 2015 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

THE PERCEPTIONS OF THE TEACHERS ON THE APPLICATION OF PARALLEL PRINCIPLE IN PRIMARY SCHOOLS

International Journal of Research in Education methodology, vol.7, no.1, pp.996-1009, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

İLKOKUL 1. 2 VE 3. SINIFLARDA ÖDEV VERMENİN PEDAGOJİK BOYUTUNUN İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.32, no.2, pp.119-138, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The Student Opinions Concerning Freedom of Dress Code Including High Schools Among Others

Mevlana International Journal of Education, vol.4, no.3, pp.364-373, 2015 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Developing the "Pedagogical Efficacy Perception Scale" for teacher candidates

Edicational Resaerch and Reviews, vol.10, no.4, pp.363-371, 2015 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

İLK VE ORTAOKUL MÜDÜRLERİNİN ÇATIŞMA YÖNETİM STRATEJİLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ALGILARI

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.1, no.31, pp.21-43, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

İLKOKULLARDA YÖNLENDİRME EĞİTİMİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ (VAN ÖRNEĞİ)

The Journal of Academic Social Science Studies, no.101, pp.101-124, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

OKUL YÖNETİCİLERİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKUL İKLİMİNİN OLUŞMASI

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.2, no.5, pp.211-227, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

YENİ İLK ORTA VE LİSE KIYAFET YÖNETMELİĞİNİN VELİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ*

TURKISH STUDIES, vol.9, no.2, pp.21-40, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

İlköğretim Okulu Yönetici ve Öğretmenlerinin Milli Eğitim Bakanlığı’nın E-Okul Uygulamasına Yönelik Algıları

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.17, no.3, pp.181-204, 2013 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

OKUL MÜDÜRLERİNİN, EĞİTİM MÜFETTİŞLERİNİN DENETİM OLGUSU VE SÜREÇLERİYLE İLGİLİ ALGISI*

TURKISH STUDIES, vol.8, pp.1743-1773, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

SINIF YÖNETİMİNDE ETKİLİ ÖĞRETİM LİDERLİĞİ (NASRETTİN HOCA HİKÂYELERİ ÖRNEĞİ)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KÂZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.26, pp.151-172, 2013 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

SINIF YÖNETİMİNDE ETKİLİ ÖĞRETİM LİDERLİĞİ (NASRETTİN HOCA HİKÂYELERİ ÖRNEĞİ)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KÂZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ /, no.26, pp.129-150, 2013 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Case of administrative inspection in primary education institutions

AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT, vol.6, no.30, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Competence in Suitably Use and Fullfilling of Psychological Development Files in Primary Schools

World Applied Sciences Jownal, vol.4, no.1, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Competences of School P1incipals in Pel'ceiving and Implementing Last Management Concepts

World Applied Sciences Jownal, vol.3, no.5, pp.819-823, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Liderlik Standartları Açısından İlköğretim Okul Müdürlerinin Yönetsel Yeterlilikleri

Şehri Nuh Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Şırnak, Turkey, pp.151

Liderlik Stadratları Açısından İlköğretim Okul Müdürlerinin Yönetsel Yeterlilikleri

Şehri Nuh Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Şırnak, Turkey, 8 - 09 September 2018, pp.151-155

Köy Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Tükenmişlik Algıları

Ahtamara I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Van, Turkey, 25 - 26 August 2018, pp.878-880

Books & Book Chapters

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

in: Eğitim Psikolojisi, İbrahim Yıldırım, Editor, Anı Yayıncılık, İstanbul, pp.17-43, 2015 Creative Commons License

THE LEADERSHIP CONCEPT IN THE 21st CENTURY

in: discussion about leadersh p, Bölüm ad :(THE LEADERSHIP CONCEPT IN THE 21ST CENTURY), Şule Erçatin, Editor, Universe 1663 Liberty Drive Blomington, Blomington, pp.27-41, 2012 Creative Commons License

Sınıf Yönetim Kuramları

in: Sınıf Yönetimi, İlhan Günbayı, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.27-41, 2011 Creative Commons License

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ VE ETKİLİ ÖĞRETMEN ÖZELLİKLERİ

in: Eğitim Bilimine Giriş, Töremen, F, Editor, İdeal Yayıncılık, İstanbul, pp.81-99, 2011 Creative Commons License

İLETİŞİM SÜRECİ

in: Öğretim Teknolojisi ve Materyal Tasarımı, Harun Şahin, Editor, Lisans Yayııncılık, İstanbul, pp.39-51, 2011 Creative Commons License