Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

LİDERLİK STANDARTLARI AÇISINDAN İLKÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİNİN YÖNETSEL YETERLİLİKLERİ

Euroasia International Journal of Social Sciences, cilt.10, ss.45-53, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KÖY OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN TÜKENMİŞLİK ALGILARI

Euroasia International Journal of Social Sciences, cilt.8, ss.51-61, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlkokul Ve Ortaokul Öğretmenlerinin Okullarda Stratejik Planlama Uygulamalarına İlişkin Görüşleri

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.8, ss.26-50, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

İLK VE ORTAOKUL MÜDÜRLERİNİN ÇATIŞMA YÖNETİM STRATEJİLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ALGILARI

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.31, ss.21-43, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

EĞİTİM FAKÜLTESİNDE GÖREVLİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÖRGÜTSEL YÖNETİMLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Türk İslam Sosyal Araştırmalar Dergisi, ss.237-287, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Views of Primary School and Secondary School Teachers Regarding Favouritism (The Case of Van Province)

Scholars Journal of Arts, Humanities and Social Sciences, cilt.3, ss.369-378, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

THE PERCEPTIONS OF THE TEACHERS ON THE APPLICATION OF PARALLEL PRINCIPLE IN PRIMARY SCHOOLS

International Journal of Research in Education methodology, cilt.7, ss.996-1009, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İLKOKUL 1. 2 VE 3. SINIFLARDA ÖDEV VERMENİN PEDAGOJİK BOYUTUNUN İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.32, ss.119-138, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Student Opinions Concerning Freedom of Dress Code Including High Schools Among Others

Mevlana International Journal of Education, cilt.4, ss.364-373, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Developing the "Pedagogical Efficacy Perception Scale" for teacher candidates

Edicational Resaerch and Reviews, cilt.10, ss.363-371, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

İLK VE ORTAOKUL MÜDÜRLERİNİN ÇATIŞMA YÖNETİM STRATEJİLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ALGILARI

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.1, ss.21-43, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İLKOKULLARDA YÖNLENDİRME EĞİTİMİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ (VAN ÖRNEĞİ)

The Journal of Academic Social Science Studies, ss.101-124, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

OKUL YÖNETİCİLERİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKUL İKLİMİNİN OLUŞMASI

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.2, ss.211-227, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İlköğretim Okulu Yönetici ve Öğretmenlerinin Milli Eğitim Bakanlığı’nın E-Okul Uygulamasına Yönelik Algıları

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.17, ss.181-204, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

OKUL MÜDÜRLERİNİN, EĞİTİM MÜFETTİŞLERİNİN DENETİM OLGUSU VE SÜREÇLERİYLE İLGİLİ ALGISI*

TURKISH STUDIES, cilt.8, no.13, ss.1743-1773, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

SINIF YÖNETİMİNDE ETKİLİ ÖĞRETİM LİDERLİĞİ (NASRETTİN HOCA HİKÂYELERİ ÖRNEĞİ)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KÂZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.151-172, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

SINIF YÖNETİMİNDE ETKİLİ ÖĞRETİM LİDERLİĞİ (NASRETTİN HOCA HİKÂYELERİ ÖRNEĞİ)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KÂZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ /, ss.129-150, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Case of administrative inspection in primary education institutions

AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT, cilt.6, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Competence in Suitably Use and Fullfilling of Psychological Development Files in Primary Schools

World Applied Sciences Jownal, cilt.4, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Competences of School P1incipals in Pel'ceiving and Implementing Last Management Concepts

World Applied Sciences Jownal, cilt.3, ss.819-823, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Liderlik Standartları Açısından İlköğretim Okul Müdürlerinin Yönetsel Yeterlilikleri

Şehri Nuh Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Şırnak, Türkiye, ss.151

Liderlik Stadratları Açısından İlköğretim Okul Müdürlerinin Yönetsel Yeterlilikleri

Şehri Nuh Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Şırnak, Türkiye, 8 - 09 Eylül 2018, ss.151-155

Köy Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Tükenmişlik Algıları

Ahtamara I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Van, Türkiye, 25 - 26 Ağustos 2018, ss.878-880

Kitap & Kitap Bölümleri

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

Eğitim Psikolojisi, İbrahim Yıldırım, Editör, Anı Yayıncılık, İstanbul, ss.17-43, 2015 Creative Commons License

THE LEADERSHIP CONCEPT IN THE 21st CENTURY

discussion about leadersh p, Bölüm ad :(THE LEADERSHIP CONCEPT IN THE 21ST CENTURY), Şule Erçatin, Editör, Universe 1663 Liberty Drive Blomington, Blomington, ss.27-41, 2012 Creative Commons License

Sınıf Yönetim Kuramları

Sınıf Yönetimi, İlhan Günbayı, Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.27-41, 2011 Creative Commons License

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ VE ETKİLİ ÖĞRETMEN ÖZELLİKLERİ

Eğitim Bilimine Giriş, Töremen, F, Editör, İdeal Yayıncılık, İstanbul, ss.81-99, 2011 Creative Commons License

İLETİŞİM SÜRECİ

Öğretim Teknolojisi ve Materyal Tasarımı, Harun Şahin, Editör, Lisans Yayııncılık, İstanbul, ss.39-51, 2011 Creative Commons License