Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Getting ready for inclusion through adaptation activities Uyarlama çalışmaları ile kaynaştırma için hazırlanmak

Elementary Education Online, vol.17, no.3, pp.1738-1750, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

OKU-MA: OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARINI ETKİLEYEN ETMENLER

e-Turkish Studies (elektronik), vol.12, no.18, pp.457-474, 2017 (Other Refereed National Journals)

Preparing preschool teacher candidates for inclusion: impact of two special education courses on their perspectives

JOURNAL OF RESEARCH IN SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS, vol.17, no.2, pp.98-109, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öğretmen Adaylarının Toplumsal Cinsiyet ve Cinsiyet Rolüne İlişkin Görüşleri ile Özsaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

III. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBCAK 2019), Antalya, Turkey, 14 - 16 October 2019, pp.63-64

Erken Çocukluk Dönemi Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi

6. International Eurasian Educational Research Congress/ EJERCongress 2019, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019, pp.865-866

Çevre Eğitimi Temelli Eğitim Programının Erken Çocukluk Dönemindeki Çocuklara Etkisinin İncelenmesi

14.Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi, İstanbul, Turkey, 25 - 27 April 2019, pp.1

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Masallara İlişkin Farkındalıklarının Yeniden Çerçevelendirilmesi

V. International Eurasian Educational Research Congres, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.678-679

Öğretmen Adaylarının Sınıf, Sınıfta Öğretmen ve Sınıfta Öğrenci Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları

ICES-UEBK 2018: 27. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.882-884

Hastanede Yatan Çocukların Yaşam Kalitelerinin Artırılmasına İlişkin Görüşler

5.Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.1-2

Wetland Protection in Early Childhood Years: The Lake Erçek Sample

5th International Renewable Energy and Environment Conference IREEC-2016, Madrid, Spain, 11 - 13 July 2016, pp.26 Sustainable Development

Çocuk hakları savunuculuğu: Okul öncesi öğretmen adayları durum örneği

4. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Konferansı, Ankara, Turkey, 02 September 2015, pp.1 Sustainable Development

Knowledge Levels of Parents and Their Preschool Age Children towards Environmental Issues

67th OMEP World Assembly and Conference, Washington, Dc, United States Of America, 27 July - 01 August 2015, pp.74 Sustainable Development

Hizmet öncesi alınan Eğitimde Drama dersinin öğretmen adaylarının mesleki gelişimine katkısının incelenmesi

25. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi, İzmir, Turkey, 02 April 2015, pp.1

Macera terapisi: Doğa ile elele

6. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, Van, Turkey, 01 September 2014, pp.1

A fairytale of a group of fourteen parents and their children about knowledge levels of both towards environmental issues

International Environmental Sciences Symposium of Van (IESSV14), Van, Turkey, 04 June 2014, pp.1

Getting ready for inclusion

International Congress on Early Childhood Intervention (ICECI2014), Antalya, Turkey, 3 - 06 April 2014, pp.1

Attitudes of preschool teacher candidates towards inclusion

International Congress on Early Childhood Intervention (ICECI2014), Antalya, Turkey, 3 - 06 April 2014, pp.1

Development of creativity in pre-school teacher candidates and its reflection on their professional works

European Conference on Educational Research (ECER), İstanbul, Turkey, 9 - 13 September 2013, pp.26

Okul öncesi dönemde doğa koruma: Erçek Gölü örneği

Çevre Sorunlarına Yaklaşımlar Paneli, Van, Turkey, 03 June 2013, pp.1

Theories of Literacy Development: an Investigation of Literacy Practices in Turkey

National Association for the Education of Young Children 2010 Annual Conference & Expo, Los Angeles, United States Of America, 03 November 2010, pp.1 Sustainable Development

Analysis of Turkish Early Childhood Teacher Education Program

1. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 01 May 2009, pp.1

6-24 ay arası bebeği olan ailelerin 0-1 yaş bebek beslenmesi ile ilgili görüşlerinin alınması

VI. Ulusal Cocuk Kulturu Kongresi: Turkiye'de Cocuk Yetistirme Yaklasimlar, Yontemler, Sorunlar, Cozumler, Ankara, Turkey, 13 October 2008, pp.1

How early childhood teacher candidates integrate science into their field experience

XIII. IOSTE Symposium, The Use of Science and Technology Education for Peace and Sustainable Development, Aydın, Turkey, 21 September 2008, pp.1

The Development of a Classroom Management in Early Childhood Education Questionnaire (CMEC)

8th International Conference on Education, Athens Institute for Education and Research, Atina, Greece, 25 May 2006, pp.1 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Araştırma Ekibi Kurulması: Araştırmacı Kapasite Analizi

in: ÇOCUKLARLA YAPILAN ARAŞTIRMALARDA ETİK, Rakap S., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.36-44, 2019

Aşama 3: Araştırmanın Yürütülmesi

in: ÇOCUKLARLA YAPILAN ARAŞTIRMALARDA ETİK, Rakap S., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.66-82, 2019

Aşama 4: Çalışmanızın Bulgularının Yaygınlaştırılması

in: ÇOCUKLARLA YAPILAN ARAŞTIRMALARDA ETİK, Rakap S., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.91-97, 2019

Etik Uygulamaları Sürdürme

in: ÇOCUKLARLA YAPILAN ARAŞTIRMALARDA ETİK, Rakap S., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.82-91, 2019

Erken Çocuklukta Zooloji

in: Erken Çocuklukta Fen Egitimi, Rakap A. P., Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.117-134, 2018

Özel Gereksinimli Çocuklarla Drama

in: Çocuk ve Drama, Doç. Dr. Serap ERDOĞAN, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, pp.144-160, 2016

Farklı Yaşam Alanlarında Drama

in: Çocuk ve Drama, Doç. Dr. Serap ERDOĞAN, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, pp.126-143, 2016

Benim Adım Erçek

Orman Ve Su İşleri 14. Bölge Müdürlüğü, Van, 2015

Türkiye'de Dramanın Tarihsel Gelişimi

in: Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim 3: Okul Öncesi Eğitimde Drama-Okul Öncesi Eğitimde Oyun, Köksal Akyol A., Aksoy A.B., Editor, Hedef Cs, Ankara, pp.27-43, 2014 Sustainable Development

Oyun Türleri ve Çeşitli Örnekler

in: Yaşamın İlk Yıllarında Oyun: Oyuna Çok Yönlü Bakış, Ogelman H.G., Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.87-112, 2014