Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

1957-2011 YILLARI ARASINDA LİSELERDE OKUTULAN KİMYA II DERS KİTABI MÜFREDATLARININ KARŞILAŞTIRILARAK İNCELENMESİ VE YENİ ÖNERİLER

MUNZUR ZİRVESİ 2. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, Tunceli, Türkiye, 31 Mayıs 2020, ss.22-23

Tek Basamakta 3,5-Difenil-1H-Pirazol Bileşiğinin Sentezi ve In vitro Sitotoksik ve Oksidatif Etkilerinin Belirlenmesi

4. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Aydın, Türkiye, 17 - 20 Mart 2016, ss.94

Structural analysis of 3,5-diphenyl-1H-pyrazole obtained by acid catalyze reaction

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MOLECULAR CHEMISTRY, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Aralık 2014, ss.55