Asst. Prof.

Ayşegül Keleş Eriçok


Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Bölge Planlama Anabilim Dalı

Education Information

2003 - 2012

2003 - 2012

Doctorate

Middle East Technical University, Mimarlık Fakültesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü/Şehir Planlama Anabilimdalı, Turkey

2001 - 2003

2001 - 2003

Postgraduate

Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ve Siyaset Bilimi (Kent Ve Çevre Bilimleri) Anabilimdalı , Turkey

1996 - 2001

1996 - 2001

Undergraduate

Gazi University, Yapı, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, Turkey

Dissertations

2012

2012

Doctorate

Impact of Land Use Changes on the Authentic Characteristics of Historical Buildings in Bursa Historical City Centre Sustainable Development

Middle East Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü/Şehir Planlama Anabilimdalı

2003

2003

Postgraduate

Sürdürülebilir Turizm Planlaması ve Türkiye’de Yat Turizmine Ekolojik Yaklaşım Sustainable Development

Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ve Siyaset Bilimi

Certificates, Courses and Trainings

2019

2019

Arkeolojik Varlıkların Korunması ve Kurtarılması

Education Management and Planning

Koç Üniversitesi

2018

2018

TS EN ISO 19011: 2011 YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇ TETKİK EĞİTİMİ

Quality Management

ARENA QUALITY SYSTEMS

2016

2016

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Education Management and Planning

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

2005

2005

Coğrafi Bilgi Sistemleri (ARCGIS 9.0)

Education Management and Planning

TMMOB Şehir Plancıları Odası

2005

2005

Net-Cad/Planet ve Plan Çizim Uygulamaları

Education Management and Planning

TMMOB Şehir Plancıları Odası

Research Areas

Urbanization and Environmental Problems, City and Regional Planning, Urban Planning and Development

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Van Yüzüncü Yil University, Mimarlık Ve Tasarım Fakütesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

2017 - 2018

2017 - 2018

Assistant Professor

Van Yüzüncü Yil University, Mimarlık Ve Tasarım Fakütesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

2016 - 2017

2016 - 2017

Assistant Professor

Van Yüzüncü Yil University, Mühendislik Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

2013 - 2016

2013 - 2016

Research Assistant PhD

Van Yüzüncü Yil University, Mühendislik Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

2004 - 2013

2004 - 2013

Research Assistant

Middle East Technical University, Faculty Of Architecture, Department Of City And Regional Planning

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Head of Department

Van Yüzüncü Yil University, Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Şehircilik Projesi IV

Undergraduate

Undergraduate

ŞEHİRCİLİK VE İMAR HUKUKU

Undergraduate

Undergraduate

Şehircilik Projesi III

Undergraduate

Undergraduate

MİMARİ TASARIM VI

Articles Published in Other Journals

2019

2019

Van Gölü Havzası'nda Kültür Rotası Önerisi

Keleş Eriçok A.

The Journal of Social Sciences Institute, no.45, pp.173-199, 2019 (International Refereed University Journal)

2019

2019

Küreselleşme Bağlamında Van'ın Kent Turizmi Olanaklarının Değerlendirilmesi

Keleş Eriçok A.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, vol.1, no.44, pp.171-191, 2019 (International Refereed University Journal)

2014

2014

Bursa Tarihi Ticaret Merkezinde 16. Yüzyıldan Günümüze Ticari Fonksiyonların Değişimi

Keleş Eriçok A.

PLANLAMA, no.24, pp.173-181, 2014 (Other Refereed National Journals)

2012

2012

Book Review: Making Cities Work: Prospects and Policies for Urban America

Keleş Eriçok A.

JO, no.28, pp.189-191, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Kültür Varlıklarına Yönelik Risklerinin Önlenmesinde Yerel Yönetimlerin Rolünün Bitlis Örneğinde İrdelenmesi

Keleş Eriçok A.

6. ULUSAL YEREL YÖNETİMLER SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 25 - 27 October 2021, pp.1-11

2020

2020

Geleneksel Kent Dokularının Korunmasında, Koruma Amaçlı İmar Planlarının Öneminin Bitlis Örneğinde İrdelenmesi

Keleş Eriçok A. , Güler E., Özdemir Ö. F.

5. Kent Araştırmaları Kongresi Kentleşme ve Yaşam Kalitesi, Ankara, Turkey, 7 - 09 October 2020, vol.14, pp.49-51

2018

2018

VAN'IN KENT İMGESİNİN MEKANSAL SAHİPLENME POTANSİYELLERİ

Keleş Eriçok A. , İLKAY Y.

ULUSLARARASI KÜLTÜR SANAT VE TOPLUM SEMPOZYUMU, Van, Turkey, 18 - 20 October 2018, pp.17

2018

2018

VAN'IN BELLEĞİNİ MİMARİ DOKU ÜZERİNDEN OKUMAK

Keleş Eriçok A. , İLKAY Y.

ULUSLARARASI KÜLTÜR SANAT VE TOPLUM SEMPOZYUMU, Van, Turkey, 18 - 20 October 2018, pp.18

2018

2018

VAN İLİNİN ŞEHİR TURİZMİ POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI

Keleş Eriçok A.

II. ULUSLARARASI BATI ASYA TURİZM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Van, Turkey, 27 - 30 September 2018, pp.292

2018

2018

VAN KENTİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI: GELECEĞE NE BIRAKACAĞIZ?

Keleş Eriçok A. , İLKAY Y.

ULUSLARARASI ŞEHİR ÇEVRE VE SAĞLIK KONGRESİ, Nevşehir, Turkey, 16 - 20 April 2018, pp.744-745

2018

2018

SOSYAL VE KÜLTÜREL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EKSENİNDE VAN'DA KENTSEL SAHİPLENME POTANSİYELLERİ

Keleş Eriçok A. , İLKAY Y.

ULUSLARARASI ŞEHİR ÇEVRE VE SAĞLIK KONGRESİ, Nevşehir, Turkey, 16 - 20 April 2018, pp.706-707 Sustainable Development

2017

2017

VAN GÖLÜ HAVZASINDA KÜLTÜR ROTASI PLANLAMA DENEMESİ.

Keleş Eriçok A.

International West Asia Congress Of Tourism Research, Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.42-43

2017

2017

VAN İLİ KIRSAL YERLEŞİM ALANLARININ KÜLTÜREL DOĞAL MİRAS OLARAK KIRSAL TURİZMDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Keleş Eriçok A.

International West Asia Congress Of Tourism Research, Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.91-92

2011

2011

Bursa‘nın Kentsel Gelişmesinin Tarihi Ticaret Merkezi Üzerine Etkileri

Keleş Eriçok A.

Cumhuriyet Döneminde Bursa’da Kentleşme Sempozyumu, Bursa, Turkey, 22 - 23 September 2011, pp.139-149

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2017 - 2020

2017 - 2020

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Member

Scientific Refereeing

January 2019

January 2019

Project Supported by Higher Education Institutions

March 2016

March 2016

İdeal Kent/Kent Araştırmaları Dergisi

National Scientific Refreed Journal

March 2016

March 2016

İdeal Kent/Kent Araştırmaları Dergisi

National Scientific Refreed JournalEdit Congress and Symposium Activities

2019

2019

Sürdürülebilir Kentler ve Katı Atık Yönetimi I. ÇalıştayıSustainable Development

Attendee

Van-Turkey

Jury Memberships

January-2017

January 2017

Academic Staff Examination

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI - YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

Announcements & Documents

MTSBP 2023 Görsel ve Sözlü Proje Sunum Teknikleri Ders İzlencesi
Other
9/29/2020

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Seçmeli Derz Havuzu I'de yer alan dersimin 2020-2021 Eğitim -Öğretim Yılı Güz dönemi ders izlencesi ekte yer almaktadır. Ders Pazartesi günleri 13:15-16:00 saatleri arasında işlenmektedir.  

görsel ve sözlü proje sunum teknikl....docx Creative Commons License

FBMTPM 7043 Tarihi Alanlarda Çevre Koruma ve Yenileme Ders izlencesi
Other
9/29/2020

Fen Bilimler Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora programında yer alan dersimin 2020-2021 Eğitim -Öğretim Yılı Güz dönemi ders izlencesi ekte yer almaktadır. Ders Çarşamba günleri 09:15-12:00 saatleri arasında işlenmektedir.  

tarihi alanlarda çevre koruma ve ye....docx Creative Commons License

MTMİM 3005 Şehircilik ve İmar Hukuku Ders İzlencesi
Other
9/29/2020

Mimarlık Bölümü 3. Sınıf zorunlu dersi olan Şehircilik ve İmar Hukuku dersinin 2020-2021 Eğitim -Öğretim Yılı Güz dönemi ders izlencesi ekte yer almaktadır. Ders Cuma günleri 09:15-12:15 saatleri arasında işlenmektedir.  

şehircilik ve imar hukuku ders izle....docx Creative Commons License

MTSBP 3023 Anadolu'da Kentsel Mekanın Değişimi Ders İzlencesi
Other
9/29/2020

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Seçmeli Derz Havuzu III'de yer alan dersimin 2020-2021 Eğitim -Öğretim Yılı Güz dönemi ders izlencesi ekte yer almaktadır. Ders Pazartesi günleri 09:15-12:00 saatleri arasında işlenmektedir.  

anadoluda kentsel mekanın değişimi ....docx Creative Commons License