Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mimarlık Ve Tasarım Fakütesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

 • 2017 - 2018 Yrd.Doç.Dr.

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mimarlık Ve Tasarım Fakütesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

 • 2016 - 2017 Yrd.Doç.Dr.

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

 • 2013 - 2016 Araştırma Görevlisi Dr.

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

 • 2004 - 2013 Araştırma Görevlisi

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

Yönetimsel Görevler

Verdiği Dersler

 • Lisans ŞEHİRCİLİK VE İMAR HUKUKU

 • Lisans MİMARİ TASARIM VI