Dr.Öğr.Üyesi

Ayşegül Keleş Eriçok


Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Bölge Planlama Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2003 - 2012

2003 - 2012

Doktora

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü/Şehir Planlama Anabilimdalı, Türkiye

2001 - 2003

2001 - 2003

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ve Siyaset Bilimi (Kent Ve Çevre Bilimleri) Anabilimdalı , Türkiye

1996 - 2001

1996 - 2001

Lisans

Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2012

2012

Doktora

Impact of Land Use Changes on the Authentic Characteristics of Historical Buildings in Bursa Historical City Centre

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü/Şehir Planlama Anabilimdalı

2003

2003

Yüksek Lisans

Sürdürülebilir Turizm Planlaması ve Türkiye’de Yat Turizmine Ekolojik Yaklaşım

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ve Siyaset Bilimi

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2019

2019

Arkeolojik Varlıkların Korunması ve Kurtarılması

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Koç Üniversitesi

2018

2018

TS EN ISO 19011: 2011 YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇ TETKİK EĞİTİMİ

Kalite Yönetimi

ARENA QUALITY SYSTEMS

2016

2016

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Eğitim Yönetimi ve Planlama

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

2005

2005

Coğrafi Bilgi Sistemleri (ARCGIS 9.0)

Eğitim Yönetimi ve Planlama

TMMOB Şehir Plancıları Odası

2005

2005

Net-Cad/Planet ve Plan Çizim Uygulamaları

Eğitim Yönetimi ve Planlama

TMMOB Şehir Plancıları Odası

Araştırma Alanları

Kentleşme ve Çevre Sorunları, Şehir ve Bölge Planlama, Kent Planlaması ve Gelişimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mimarlık Ve Tasarım Fakütesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

2017 - 2018

2017 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mimarlık Ve Tasarım Fakütesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

2016 - 2017

2016 - 2017

Yrd.Doç.Dr.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

2013 - 2016

2013 - 2016

Araştırma Görevlisi Dr.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

2004 - 2013

2004 - 2013

Araştırma Görevlisi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

Yönetimsel Görevler

2021 - Devam Ediyor

2021 - Devam Ediyor

Bölüm Başkanı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Şehircilik Projesi IV

Lisans

Lisans

ŞEHİRCİLİK VE İMAR HUKUKU

Lisans

Lisans

Şehircilik Projesi III

Lisans

Lisans

MİMARİ TASARIM VI

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Van Gölü Havzası'nda Kültür Rotası Önerisi

Keleş Eriçok A.

The Journal of Social Sciences Institute, sa.45, ss.173-199, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2019

2019

Küreselleşme Bağlamında Van'ın Kent Turizmi Olanaklarının Değerlendirilmesi

Keleş Eriçok A.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, cilt.1, sa.44, ss.171-191, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

Bursa Tarihi Ticaret Merkezinde 16. Yüzyıldan Günümüze Ticari Fonksiyonların Değişimi

Keleş Eriçok A.

PLANLAMA, sa.24, ss.173-181, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Book Review: Making Cities Work: Prospects and Policies for Urban America

Keleş Eriçok A.

JO, sa.28, ss.189-191, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Geleneksel Kent Dokularının Korunmasında, Koruma Amaçlı İmar Planlarının Öneminin Bitlis Örneğinde İrdelenmesi

Keleş Eriçok A. , Güler E., Özdemir Ö. F.

5. Kent Araştırmaları Kongresi Kentleşme ve Yaşam Kalitesi, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2020, cilt.14, ss.49-51

2018

2018

VAN'IN KENT İMGESİNİN MEKANSAL SAHİPLENME POTANSİYELLERİ

Keleş Eriçok A. , İLKAY Y.

ULUSLARARASI KÜLTÜR SANAT VE TOPLUM SEMPOZYUMU, Van, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, ss.17

2018

2018

VAN'IN BELLEĞİNİ MİMARİ DOKU ÜZERİNDEN OKUMAK

Keleş Eriçok A. , İLKAY Y.

ULUSLARARASI KÜLTÜR SANAT VE TOPLUM SEMPOZYUMU, Van, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, ss.18

2018

2018

VAN İLİNİN ŞEHİR TURİZMİ POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI

Keleş Eriçok A.

II. ULUSLARARASI BATI ASYA TURİZM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Van, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2018, ss.292

2018

2018

VAN KENTİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI: GELECEĞE NE BIRAKACAĞIZ?

Keleş Eriçok A. , İLKAY Y.

ULUSLARARASI ŞEHİR ÇEVRE VE SAĞLIK KONGRESİ, Nevşehir, Türkiye, 16 - 20 Nisan 2018, ss.744-745

2018

2018

SOSYAL VE KÜLTÜREL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EKSENİNDE VAN'DA KENTSEL SAHİPLENME POTANSİYELLERİ

Keleş Eriçok A. , İLKAY Y.

ULUSLARARASI ŞEHİR ÇEVRE VE SAĞLIK KONGRESİ, Nevşehir, Türkiye, 16 - 20 Nisan 2018, ss.706-707

2017

2017

VAN GÖLÜ HAVZASINDA KÜLTÜR ROTASI PLANLAMA DENEMESİ.

Keleş Eriçok A.

International West Asia Congress Of Tourism Research, Van, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.42-43

2017

2017

VAN İLİ KIRSAL YERLEŞİM ALANLARININ KÜLTÜREL DOĞAL MİRAS OLARAK KIRSAL TURİZMDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Keleş Eriçok A.

International West Asia Congress Of Tourism Research, Van, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.91-92

2011

2011

Bursa‘nın Kentsel Gelişmesinin Tarihi Ticaret Merkezi Üzerine Etkileri

Keleş Eriçok A.

Cumhuriyet Döneminde Bursa’da Kentleşme Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 22 - 23 Eylül 2011, ss.139-149

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2017 - 2020

2017 - 2020

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Ocak 2019

Ocak 2019

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Mart 2016

Mart 2016

İdeal Kent/Kent Araştırmaları Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2016

Mart 2016

İdeal Kent/Kent Araştırmaları Dergisi

Hakemli Bilimsel DergiKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2019

2019

Sürdürülebilir Kentler ve Katı Atık Yönetimi I. Çalıştayı

Katılımcı

Van-Türkiye

Jüri Üyelikleri

Ocak-2017

Ocak 2017

Akademik Personel Sınavı

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI - YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

Duyurular & Dokümanlar

FBMTPM 7043 Tarihi Alanlarda Çevre Koruma ve Yenileme Ders izlencesi
Diğer
29.09.2020

Fen Bilimler Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora programında yer alan dersimin 2020-2021 Eğitim -Öğretim Yılı Güz dönemi ders izlencesi ekte yer almaktadır. Ders Çarşamba günleri 09:15-12:00 saatleri arasında işlenmektedir.  

tarihi alanlarda çevre koruma ve ye....docx Creative Commons License

MTSBP 2023 Görsel ve Sözlü Proje Sunum Teknikleri Ders İzlencesi
Diğer
29.09.2020

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Seçmeli Derz Havuzu I'de yer alan dersimin 2020-2021 Eğitim -Öğretim Yılı Güz dönemi ders izlencesi ekte yer almaktadır. Ders Pazartesi günleri 13:15-16:00 saatleri arasında işlenmektedir.  

görsel ve sözlü proje sunum teknikl....docx Creative Commons License

MTMİM 3005 Şehircilik ve İmar Hukuku Ders İzlencesi
Diğer
29.09.2020

Mimarlık Bölümü 3. Sınıf zorunlu dersi olan Şehircilik ve İmar Hukuku dersinin 2020-2021 Eğitim -Öğretim Yılı Güz dönemi ders izlencesi ekte yer almaktadır. Ders Cuma günleri 09:15-12:15 saatleri arasında işlenmektedir.  

şehircilik ve imar hukuku ders izle....docx Creative Commons License

MTSBP 3023 Anadolu'da Kentsel Mekanın Değişimi Ders İzlencesi
Diğer
29.09.2020

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Seçmeli Derz Havuzu III'de yer alan dersimin 2020-2021 Eğitim -Öğretim Yılı Güz dönemi ders izlencesi ekte yer almaktadır. Ders Pazartesi günleri 09:15-12:00 saatleri arasında işlenmektedir.  

anadoluda kentsel mekanın değişimi ....docx Creative Commons License