Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Küreselleşme Bağlamında Van'ın Kent Turizmi Olanaklarının Değerlendirilmesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, cilt.1, ss.171-191, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

VAN'IN KENT İMGESİNİN MEKANSAL SAHİPLENME POTANSİYELLERİ

ULUSLARARASI KÜLTÜR SANAT VE TOPLUM SEMPOZYUMU, Van, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, ss.17

VAN'IN BELLEĞİNİ MİMARİ DOKU ÜZERİNDEN OKUMAK

ULUSLARARASI KÜLTÜR SANAT VE TOPLUM SEMPOZYUMU, Van, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, ss.18

VAN İLİNİN ŞEHİR TURİZMİ POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI

II. ULUSLARARASI BATI ASYA TURİZM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Van, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2018, ss.292

VAN KENTİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI: GELECEĞE NE BIRAKACAĞIZ?

ULUSLARARASI ŞEHİR ÇEVRE VE SAĞLIK KONGRESİ, Nevşehir, Türkiye, 16 - 20 Nisan 2018, ss.744-745

SOSYAL VE KÜLTÜREL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EKSENİNDE VAN'DA KENTSEL SAHİPLENME POTANSİYELLERİ

ULUSLARARASI ŞEHİR ÇEVRE VE SAĞLIK KONGRESİ, Nevşehir, Türkiye, 16 - 20 Nisan 2018, ss.706-707

VAN GÖLÜ HAVZASINDA KÜLTÜR ROTASI PLANLAMA DENEMESİ.

International West Asia Congress Of Tourism Research, Van, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.42-43

VAN İLİ KIRSAL YERLEŞİM ALANLARININ KÜLTÜREL DOĞAL MİRAS OLARAK KIRSAL TURİZMDE DEĞERLENDİRİLMESİ

International West Asia Congress Of Tourism Research, Van, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.91-92

Bursa‘nın Kentsel Gelişmesinin Tarihi Ticaret Merkezi Üzerine Etkileri

Cumhuriyet Döneminde Bursa’da Kentleşme Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 22 - 23 Eylül 2011, ss.139-149