Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2003 - 2012 Doktora

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü/Şehir Planlama Anabilimdalı, Türkiye

 • 2001 - 2003 Yüksek Lisans

  Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ve Siyaset Bilimi (Kent Ve Çevre Bilimleri) Anabilimdalı , Türkiye

 • 1996 - 2001 Lisans

  Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2012 Doktora

  Impact of Land Use Changes on the Authentic Characteristics of Historical Buildings in Bursa Historical City Centre

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü/Şehir Planlama Anabilimdalı

 • 2003 Yüksek Lisans

  Sürdürülebilir Turizm Planlaması ve Türkiye’de Yat Turizmine Ekolojik Yaklaşım

  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ve Siyaset Bilimi

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2019Arkeolojik Varlıkların Korunması ve Kurtarılması

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Koç Üniversitesi

 • 2018TS EN ISO 19011: 2011 YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇ TETKİK EĞİTİMİ

  Kalite Yönetimi , ARENA QUALITY SYSTEMS

 • 2016PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

 • 2005Coğrafi Bilgi Sistemleri (ARCGIS 9.0)

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , TMMOB Şehir Plancıları Odası

 • 2005Net-Cad/Planet ve Plan Çizim Uygulamaları

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , TMMOB Şehir Plancıları Odası