Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Ibn Qutayba’s Approach to the Controversial Hadiths -In the Example of Work Ta’vîlü Mukhtelif al-Hadith-

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.1, pp.33-43, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

A General Overview of the Concept of “Language” in the Qur’an and the Hadiths

Diyanet İlmi Dergi, vol.55, no.1, pp.13-36, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Garîbu’l-Hadîs İlmi Bağlamında Ebû Ali ElKâlî’nin El-Bâri‘ Adlı Eserinin Değerlendirilmesi

MARİFE DİNİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.18, no.2, pp.387-400, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

REJECTION OF TRIBALISM AND MORALS OF LIVING TOGETHER IN HADITHS

e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.3, pp.831-848, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Accusations Directed To Al-lmim As.Shafii In The Context Of Jarh-Ta'dil

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.16, no.31, pp.227-244, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

The Isnad Analysis Of Narratives About The Merits Of Sūrah Al-Fātiha

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.18, no.2, pp.15-37, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

ANSWERS GIVEN BY IBN YAHYA TO ABU RAYYA'S CLAIMS ABOUT SOME BASIC HADITH ISSUES

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.16, pp.150-171, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

İmâm Şafiî’nin “İhtilâfu’l-Hadîs” İsimli Eserinde Muteârız Hadisleri Çözme Metodolojisi

e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.VIII, pp.101-128, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

HADİSLERDE SULH

INTERNATIONAL PARIS CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES – III, Paris, France, 15 - 17 November 2019, pp.99-108

HADİSLERDE İLETİŞİM UNSURLARININ TESPİTİ: HATİP-HİTAP-MUHATAP İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME

I. Uluslararası Din Ve İnsan Sempozyumu “Din, Dil Ve İletişim”, Eskişehir, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.972-983

Malazgirtli Âlim Ebû Ali El-Kâlî'nin El-Bâri’ Adlı Eserinin Ğarîbu’l-Hadîs İlmi Açısından Değerlendirilmesi

TARİH VE KÜLTÜR BAĞLAMINDA MUŞ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Muş, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.975-983

Molla Halîl es-Siirdî’nin Nehcü’l-Enâm İsimli Eserinde Rivayetlerin (Hadislerin) Tesiri

1. ULUSLARARASI ZAP HAVZASI, Hakkari, Turkey, 27 - 29 April 2018, vol.1, no.1, pp.593-608

Basic Problems of Institute of Family (Sample of Diyarbakır),

Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 2 - 05 November 2016, vol.2, no.5, pp.1425-1439

Books & Book Chapters

Ebû Ali el-Gassânî’nin Takyîdü’l-Mühmel Adlı Eserinde Sahîh-i Müslim’in Nüsha Farklılıkları,

in: Din, Düşünce Ahlak I, Bayram Kanarya vd., Editor, Nida Akademi, İstanbul, pp.245-268, 2022

KüKürtçe Telif Edilen Hadis Müktesebatı Üzerine -Bir Literatür Denemesi-,

in: Kürtçede İslami İlimler, Abdulhadi Timurtaş ve Ferzende İdiz, Editor, Peywend Yayınları, Van, pp.1-26, 2021

HADİSLERDE CİHAD NEDİR NE DEĞİLDİR

in: CİHAD NEDİR NE DEĞİLDİR?, PROF. DR. ADNAN DEMİRCAN, Editor, Fecr, Ankara, pp.59-96, 2019

HADİS ARKEOLOJİSİ, FUAT SEZGİN ÖRNEĞİ: BUHÂRÎ’NİN KAYNAKLARI’NIN KAYNAKLARI

in: FUAT SEZGİN VE TEMEL İSLAM BİLİMLERİ Güncel Tartışmalar - Teorik Teklifler, İbrahim ÖZCOŞAR Ali KARAKAŞ Mustafa ÖZTÜRK Sıracettin ASLAN, Editor, Divan, İstanbul, pp.169-191, 2019