Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Garîbu’l-Hadîs İlmi Bağlamında Ebû Ali ElKâlî’nin El-Bâri‘ Adlı Eserinin Değerlendirilmesi

MARİFE DİNİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.18, no.2, pp.387-400, 2018 (National Refreed University Journal)

İBNÜ’L-CEZERÎ VE HADİS İLMİ IBN AL-JAZARI AND DISCIPLINE OF HADITH

TURKISH STUDIES, vol.13, no.25, pp.275-289, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

MANZÛM BİR METNİN RİVAYET KAYNAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME: MOLLA HALÎL es-SİİRDÎ’NİN NEHCÜ’L-ENÂM İSİMLİ ESERİNDE RİVAYETLERİN ETKİSİ

DOĞU ANADOLU SOSYAL BİLİMLERDE EĞİLİMLER DERGİSİ, vol.2, no.2, pp.64-77, 2018 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

HADİSLERDE SULH

INTERNATIONAL PARIS CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES – III, Paris, France, 15 - 17 November 2019, pp.99-108

HADİSLERDE İLETİŞİM UNSURLARININ TESPİTİ: HATİP-HİTAP-MUHATAP İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME

I. Uluslararası Din Ve İnsan Sempozyumu “Din, Dil Ve İletişim”, Eskişehir, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.972-983

Malazgirtli Âlim Ebû Ali El-Kâlî'nin El-Bâri’ Adlı Eserinin Ğarîbu’l-Hadîs İlmi Açısından Değerlendirilmesi

TARİH VE KÜLTÜR BAĞLAMINDA MUŞ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Muş, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.975-983

Molla Halîl es-Siirdî’nin Nehcü’l-Enâm İsimli Eserinde Rivayetlerin (Hadislerin) Tesiri

1. ULUSLARARASI ZAP HAVZASI, Hakkari, Turkey, 27 - 29 April 2018, vol.1, no.1, pp.593-608

Books & Book Chapters

HADİSLERDE CİHAD NEDİR NE DEĞİLDİR

in: CİHAD NEDİR NE DEĞİLDİR?, PROF. DR. ADNAN DEMİRCAN, Editor, Fecr, Ankara, pp.59-96, 2019

HADİS ARKEOLOJİSİ, FUAT SEZGİN ÖRNEĞİ: BUHÂRÎ’NİN KAYNAKLARI’NIN KAYNAKLARI

in: FUAT SEZGİN VE TEMEL İSLAM BİLİMLERİ Güncel Tartışmalar - Teorik Teklifler, İbrahim ÖZCOŞAR Ali KARAKAŞ Mustafa ÖZTÜRK Sıracettin ASLAN, Editor, Divan, İstanbul, pp.169-191, 2019