Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2018 International Conference on Science, Technology, Engineering, Matheamatic (STEM) and Educational Sciences

  Katılımcı

  Muş, Türkiye

 • 2018 International Agricultural Science Congress

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2017 International Conference on Multidisciplinary, Engineering, Science, Education and Technology (IMESET’17 Bitlis)

  Katılımcı

  Bitlis, Türkiye

 • 2017 19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

  Katılımcı

  Sinop, Türkiye

 • 2015 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyum

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2015 1. Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2014 Internatıonal Envıronmental Scıences Semposıum Of Van

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyum

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 4

h-indeksi (WOS): 1