Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Deterıoratıon in Batman Provınce Streams and Its Effects on Fish

International Conference on Science, Technology, Engineering, Matheamatic (STEM) and Educational Sciences, Muş, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, cilt.1, no.1

Utilization of Microbialites and Wrecks in Lake Van in Diving Tourism

Uluslararası STEM ve Eğitim Bilimleri Kongresi, Muş, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.153

Ichthyotourism Potential Of The Van Lake Basin

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET), Bitlis, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2017, ss.253

The Effects Of Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss) And Brown Trout (Salmo Trutta Ssp) Polyculture In Different Ratios On Behavior

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET), Bitlis, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2017, ss.181-182

Sık görülen çevresel kökenli balık ölümleri, numune gönderme ve canlı nakilleri

I. Ulusal Yaban hayvanları kongresi, Van, Türkiye, 27 - 30 Mayıs 2015, cilt.1, ss.50