Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2015 - 2019 Doktora

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Mühendisliği, Türkiye

 • 2011 - 2015 Yüksek Lisans

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Mühendisliği, Türkiye

 • 2006 - 2011 Lisans

  Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliğ, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2019 Doktora

  Van İli Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) Anaç Populasyonlarının Büyüme Hormonu (Gh) Gen Ekspresyon Seviyeleri, Genetik Polimorfizm ile Bazı Fenotipik Parametrelere Göre Değerlendirilmesi ve Yönetimine Yönelik Bir Araştırma

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalı

 • 2015 Yüksek Lisans

  Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) ve kahverengi alabalığın (Salmo trutta Ssp) farklı oranlarda birlikte yetiştiriciliğinin büyüme performansı, yem değerlendirme ve davranış üzerine etkileri

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliğ

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2018Gençlik Programlarına Yönelik Proje Döngüsü Yönetimi ve Proje Yazma Danışmanlığı Eğitimi Katılım Sertifikası

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , DAKA/Tuşba Kaymakamlığı

 • 2017International Conference on Multidisciplinary, Engineering, Science, Education and Technology Katılım Sertifikası

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Bitlis Eren Üniversitesi

 • 2016Gen Klonlama Yöntemleri Kursu Katılım Sertifikası

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , YYÜ

 • 2015Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu Katılım Sertifikası

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Ege Üniversitesi

 • 2015Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi Katılım Sertifikası

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , YYÜ

 • 2015Yaban Hayvanlarında İlk Yardım ve Transport Konulu Eğitim Sertifikası

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , YYÜ

 • 2015Uygulamalı Moleküler Genetik Kursu Katılım Sertifikası

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , YYÜ

 • 20143th Applied Cell Culture and Molecular Biology Researches Course

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , YYÜ

 • 2013Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Çukurova Üniversitesi

 • 2013Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu Katılım Sertifikası

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İstanbul Üniversitesi

 • 2012Yabancı Dil Eğitimi Katılım Sertifikası

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Dokuz Eylül Üniversitesi

 • 2012How to Write a Scientific Paper

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Ege Üniversitesi