Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2015 - 2019 Doktora

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Mühendisliği, Türkiye

 • 2011 - 2015 Yüksek Lisans

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Mühendisliği, Türkiye

 • 2006 - 2011 Lisans

  Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliğ, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2019 Doktora

  Van İli Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) Anaç Populasyonlarının Büyüme Hormonu (Gh) Gen Ekspresyon Seviyeleri, Genetik Polimorfizm ile Bazı Fenotipik Parametrelere Göre Değerlendirilmesi ve Yönetimine Yönelik Bir Araştırma

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalı

 • 2015 Yüksek Lisans

  Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) ve kahverengi alabalığın (Salmo trutta Ssp) farklı oranlarda birlikte yetiştiriciliğinin büyüme performansı, yem değerlendirme ve davranış üzerine etkileri

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliğ

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2018Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Gençlik Programlarına Yönelik Proje Döngüsü Yönetimi ve Proje Yazma Danışmanlığı Eğitimi Katılım Sertifikası , DAKA/Tuşba Kaymakamlığı

 • 2017Eğitim Yönetimi ve Planlama

  International Conference on Multidisciplinary, Engineering, Science, Education and Technology Katılım Sertifikası , Bitlis Eren Üniversitesi

 • 2016Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Gen Klonlama Yöntemleri Kursu Katılım Sertifikası , YYÜ

 • 2015Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu Katılım Sertifikası , Ege Üniversitesi

 • 2015Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi Katılım Sertifikası , YYÜ

 • 2015Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Yaban Hayvanlarında İlk Yardım ve Transport Konulu Eğitim Sertifikası , YYÜ

 • 2015Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Uygulamalı Moleküler Genetik Kursu Katılım Sertifikası , YYÜ

 • 2014Eğitim Yönetimi ve Planlama

  3th Applied Cell Culture and Molecular Biology Researches Course , YYÜ

 • 2013Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası , Çukurova Üniversitesi

 • 2013Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu Katılım Sertifikası , İstanbul Üniversitesi

 • 2012Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Yabancı Dil Eğitimi Katılım Sertifikası , Dokuz Eylül Üniversitesi

 • 2012Eğitim Yönetimi ve Planlama

  How to Write a Scientific Paper , Ege Üniversitesi