Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2019 - Devam Ediyor Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

  Değerlendirme Kurul Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

 • Eylül 2019 Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Aralık 2018 Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

 • Mayıs 2015 1. Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Karataş B.

  Van, Türkiye

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

 • 2018 - Devam Ediyor Aquacultural Engineering Society

  https://www.aesweb.org/

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Turkey

 • 2009 - Devam Ediyor Tmmob Ziraat Mühendisleri Odası

  http://www.zmo.org.tr/

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Turkey