Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Algılanan Destinasyon İmajının Turist Memnuniyeti ve Tekrar Ziyaret Etme Niyetine Etkisi: Van'ı Ziyaret Eden İranlı Turistler Üzerine Bir Araştırma

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.54, pp.325-352, 2021 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

THE EFFECT OF PERCEIVED DESTINATION IMAGE ON TOURIST SATISFACTION AND REVISIT INTENTION: A RESEARCH ON IRANIAN TOURISTS VISITING VAN

5. ULUSLARARASI BATI ASYA TURİZM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Van, Turkey, 24 - 26 September 2021, pp.197-198

İŞLETME YÖNETİCİLERİNİN MÜŞTERİDEN MEMNUNİYETİ: VAN ÖRNEĞİ

III. BATI ASYA TURİZM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Van, Turks And Caicos Islands, 26 - 29 September 2019, vol.., pp.209-210

KÜLTÜREL MİRAS VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

II. ULUSLARARASI BATI ASYA TURİZM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Van, Turkey, 27 - 30 September 2018, pp.326-328 Sustainable Development

Turizm Kent Markalaşmasında Sivil Toplum Örgütlerinin(STÖ) Rolü: Van Sivil Toplum Örgütleri Örneği

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.34-36

Books & Book Chapters

Van

in: Turist Rehberleri için Şehir Turu Rehberi, Ali Türker ve Gökhan Köksal, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.612-625, 2021 Sustainable Development

ULUSLARARASI REKABET VE TURİZM

in: TURİZM EKONOMİSİ, Şahin D., Turan A.T, Editor, Değisim Yayınları, İstanbul, pp.179-198, 2018