Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gösterişçi Tüketim Bağlamında Boş Zaman Olgusu

ASTANA 2. ULUSLARARASI HUKUK VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 11 - 12 November 2023, pp.936-949 Sustainable Development

Luxury Tourism: A Conceptual Study

11. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 2 - 03 May 2023, pp.45-53 Sustainable Development

A CONCEPTUAL REVIEW ON OVER TOURISM

11. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 2 - 03 May 2023, pp.65-72 Creative Commons License Sustainable Development

THE EFFECT OF PERCEIVED DESTINATION IMAGE ON TOURIST SATISFACTION AND REVISIT INTENTION: A RESEARCH ON IRANIAN TOURISTS VISITING VAN

5. ULUSLARARASI BATI ASYA TURİZM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Van, Turkey, 24 - 26 September 2021, pp.197-198

İŞLETME YÖNETİCİLERİNİN MÜŞTERİDEN MEMNUNİYETİ: VAN ÖRNEĞİ

III. BATI ASYA TURİZM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Van, Turks And Caicos Islands, 26 - 29 September 2019, vol.., pp.209-210

KÜLTÜREL MİRAS VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

II. ULUSLARARASI BATI ASYA TURİZM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Van, Turkey, 27 - 30 September 2018, pp.326-328 Sustainable Development

Turizm Kent Markalaşmasında Sivil Toplum Örgütlerinin(STÖ) Rolü: Van Sivil Toplum Örgütleri Örneği

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.34-36

Books & Book Chapters

Mimar Sinan

in: Somut Olmayan Kültürel Miras Kapsamında ANADOLU DÜŞÜNÜRLERİ, Yenal Yağmur ve Altan Demirel, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.357-372, 2022

Van

in: Turist Rehberleri için Şehir Turu Rehberi, Ali Türker ve Gökhan Köksal, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.612-625, 2021 Sustainable Development

ULUSLARARASI REKABET VE TURİZM

in: TURİZM EKONOMİSİ, Şahin D., Turan A.T, Editor, Değisim Yayınları, İstanbul, pp.179-198, 2018

Metrics

Publication

17

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals