Education Information

Education Information

 • 1996 - 2002 Doctorate

  Van Yüzüncü Yil University, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği, Turkey

 • 1994 - 1996 Postgraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği, Turkey

 • 1988 - 1992 Undergraduate

  Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği, Turkey

Dissertations

 • 2002 Doctorate

  Van ili ve İlçelerinde Üretilen İnek Sütlerinin Ağır Metal Kirlilik Düzeyi Ve Bazı Mineral Madde İçerikleri

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği

 • 1996 Postgraduate

  Van Yöresinde Üretilen Kış Yoğurtlarının Duyusal, Mikrobiyolojik, Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English