Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DETERMINATION OF FLUORIDE IN WATER, MILK, AND DAIRY PRODUCTS

FLUORIDE, cilt.51, ss.182-192, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A research on milk yield, milk composition and body weights of Anatolian buffaloes

INDIAN JOURNAL OF ANIMAL RESEARCH, cilt.51, ss.564-569, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Volatile compounds of Van Herby cheeses produced with raw and pasteurized milks from different species

JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, cilt.52, ss.4324-4332, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Seasonal Changes in Mineral and Trace Elements of Canak Cheese

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.25, ss.6177-6180, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Mineral and trace metal levels of Akçakatik cheese collected from mediterranean region-turkey

Asian Journal of Chemistry, cilt.25, ss.1643-1646, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Changes occurring in plain, straining and winter yoghurt during the storage periods

African Journal of Biotechnology, cilt.10, ss.1646-1650, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effect of quality properties on Tulum cheese using different package materials

African Journal of Biotechnology, cilt.10, ss.1393-1399, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Distribution of contaminated heavy metals in milk

Asian Journal of Chemistry, cilt.22, ss.6335-6340, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effects of fortifying milk with Cu, Fe and Zn minerals on the production and texture of yoghurt

Journal of Food, Agriculture and Environment, cilt.8, ss.122-125, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The use of transglutaminase in dairy products

International Journal of Dairy Technology, cilt.59, ss.1-7, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Survey on the Microbiological and Chemical Characteristics of Akçakatık Cheese in West Mediterranean Region

EUROPEAN JOURNAL OF SCIENCE AND THEOLOGY, no.7, ss.25-35, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Survey on The Microbiological And Chemical Characteristics of Akçakatık Cheese in The West Mediterranean Region

European International Journal of Science and Technology, cilt.6, no.7, ss.25-35, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prebiyotikler: Prebiyotikler ve Kullanım Alanları

Turkiye Klinikleri J Anim Nutr& Nutr Dis-Special Topics, cilt.3, ss.45-51, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Van Otlu peynirinin üretimi ve mineral madde içeriği

Gıda, cilt.40, ss.343-348, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geleneksel Sürk peynirinde bazı karakteristik özelliklerin belirlenmesi

AKADEMİK GIDA, cilt.13, ss.135-139, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Van Otlu Peynirirnin Üretimi ve Mineral Madde İçeriği

Gıda Dergisi, cilt.40, ss.343-348, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yoğurtta lezzet bileşenlerinin oluşumu ve bu oluşum üzerine etki eden faktörler

AKADEMİK GIDA, cilt.12, ss.101-107, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of homogenization, CaCl2 addition and pasteurization on White cheese and whey composition

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *, cilt.24, ss.70-78, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Toprak Verimliliği ve Bitki Gelişiminde Peyniraltı Suyu ve Arbusküler Mikorhizal Fungus (AMF)’un Önemi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *, cilt.22, ss.48-55, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Süt ve Süt Ürünlerinde Pestisit Kalıntıları

Hasad gıda Dergisi, cilt.298, ss.26-29, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çevresel gıda kirleticisi; Dioksin ve insan sağlığına etkileri

Dünya Gıda, cilt.2010, ss.84-88, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Homojenizasyon Basıncı Derecelerinin Kaşar Peynirinin Kimyasal, Biyokimyasal, Mikrobiyolojik ve Duyusal Özelliklerine Etkisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *, cilt.20, ss.88-99, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Farklı Homojenizasyon Basıncı Derecelerinin Set Yoğurtlarının Bazı Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyolojik ve Duyusal Özelliklerine Etkisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.10, ss.45-52, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Süt ve süt ürünlerinde pestisit kalıntıları

Hasad Gıda, cilt.25, ss.26-29, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Homojenizasyon Basıncı Derecelerinin Set Yoğurtların Bazı Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyolojik ve Duyusal Özelliklerine Etkisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *, cilt.10, ss.45-52, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van Yöresinde Yetiştirilen Norduz Koyunlarının Süt Bileşimi ve Süt Verim Özellikleri

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, cilt.19, ss.85-89, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Some Chemical Characteristics of Edible Wild Rhubarb Species (Rheum Ribes L.)

Research Journal of Agriculture and Biological Sciences, cilt.5, ss.973-977, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Süt Protein Alerjisi

Hasad Gıda Dergisi, cilt.292, ss.40-43, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Süt ve ürünlerinde Ağır Metal Kirliliği

Akademik Gıda Dergisi, cilt.9, ss.22-26, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Peyniraltı Suyu Uygulaması İle Glomus intraradices ve Rhizobium cicer İnokulasyonlarının Nohut Bitkisinde Bazı Gelişim Parametrelerine Etkileri

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, cilt.13, ss.127-132, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yoğurt Dondurması Üretimi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.7, ss.43-48, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van ve Yöresinde Üretilen Çökeleklerin Mikrobiyolojik, Kimyasal, Fiziksel ve Duyusal Nitelikleri Üzerinde Bir Araştırma

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.44, ss.7-12, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kazan Sütlerinin Bazı Kalite Özellikleri

Süt Teknolojisi Dergisi, cilt.1, ss.15-19, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Use of Casein in Various Fields

I. International Congress of the Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, Antalya, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2019, ss.815

Some Quality Criteria of Van Herby Cheeses Produced from Different Variety of Milk and Maturated with Different Methods

3rd International and 26 th National Iranian Food Science and Technology Conferences, Tahran, İran, 17 - 19 Eylül 2019, ss.1398

UHT Sütlerde Sıcaklık İndikatörleri.

2. Ulusal Sütçülük kongresi, İzmir, Türkiye, 25 - 26 Nisan 2019, ss.161

Süt Proteinlerinin Yağ İkame Maddesi Olarak Süt Ürünlerinde Kullanımı.

2. Ulusal Sütçülük kongresi, İzmir, Türkiye, 25 - 26 Nisan 2019, ss.160

The Effect of Different Doses of Whey on Some Fungi in Vitro Conditions

International Erciyes Agriculture, Animal & Food Sciences Conference, Kayseri, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2019, ss.169

Antifreeze Proteins

I. International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.288

Lactose, Lactose derivates and usage areas

I. International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.346

The FFA contents of Tulum cheese using different package materials

10th Cheese Symposium, Paris, Fransa, 4 - 06 Nisan 2018, ss.100

Effect of commercial adjunct cultures on microbiological, lipolysis and FFA in Herby cheese

6th International Conference on Engineering, Technology, Management and Science 2017, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 27 - 28 Kasım 2017, ss.22

Peyniraltı Suyuyla Zenginleştirilmiş fermente Süt İçeceği Üretimi

İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi, Sivas, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017, ss.461

THE CONTROL OF SCLEROTINIA SCLEROTIORUM AND SCLEROTINIA MINOR ON MELON PLANTS WITH WHEY AND ARBUSCULAR MYCORRHIZAL FUNGUS

IV. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA (IMCOFE), Roma, İtalya, 23 - 25 Ağustos 2017, ss.1

Effect of commercial adjunct cultures on different properties of Herby cheese.

The 3rd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Sarajevo, Bosna-Hersek, 1 - 04 Ekim 2015, ss.223

Volatile Compounds of Van Herby Cheeses Produced with Different Cultures

The 3rd International Symposium onTraditional Foods from Adriatic to Caucasus, Saraybosna, Bosna-Hersek, 1 - 03 Ekim 2015, ss.801

Traditional herby cheese and use of whey occurred from it on the plant growth

The 3rd International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, Saraybosna, Bosna-Hersek, 1 - 04 Ekim 2015, ss.254

Süt ve Ürünlerinde Püskürtmeli Kurutma Teknolojisi.

Gıda III “Kurutulmuş ve Yarı Kurutulmuş Gıdalar” Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015, ss.129-130

Gıda ve Tarımsal Ürünlerde Mikotoksinler ve Diğer Fungal Sorunlar.

İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2015, ss.23

Van Yöresi Süt ve Süt Ürünlerinde Florozis.

İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2015, ss.168

Sütün doğal bir hormonu; Melatonin

İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2015, ss.139

Effects of Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF) and whey on Rhizoctonia disease caused by Rhizoctonia solani in potato

International Congress on Mycorrhizae: Mycorrhizal Symbiosis a Key Factor for Improving Plant Productivity and Ecosystem Restoration, Marakeş, Fas, 15 - 17 Ekim 2014, ss.165

Volatile Compounds of Van Herby Cheeses Produced with Different Cultures

The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus;, Sarayova, Bosna-Hersek, 1 Ekim - 04 Kasım 2014, ss.227

Geleneksel Gıdalara Toplumun Bakış Açısı

4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Adana, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2014, ss.563

Peyniraltı Suyunun Toprak Kökenli Bazı Funguslara İn-Vitro Şartlarda Etkisi.

Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Şubat 2014, ss.296

Peyniraltı suyu bileşenlerinin fonksiyonel özellikleri.

8. Gıda Mühendisliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2013, ss.99

Peynirlerde Biyojen Amin Oluşumu ve Bu Oluşum Üzerine Etki Eden Faktörler.

8. Gıda Mühendisliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2013, ss.100

Volatile Compounds of Van Herby Cheese Produced with Raw and Pasteurized Milks from Different Species

The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus; Macedonia, Ohrid, Makedonya, 24 - 26 Ekim 2013, ss.26

Volatile Compounds of Van Herby Cheeses Produced with Raw and Pasteurized Milks from different Species

The 2nd International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus", Struga-Ohrid, Makedonya, 24 - 26 Ekim 2013, ss.26

Some Chemical and Mineral Contents of Surk Cheese Collected from Hatay

The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Struga-Ohrid, Makedonya, 24 - 26 Ekim 2013, ss.110

Toprak Verimliliği ve Bitki Gelişiminde Peyniraltı Suyu ve Arbusküler Mikorhizal Fungus (AMF)’un Önemi

Uluslararası Katılımlı 1. Ali Numan KIRAÇ Tarım Kongresi Ve Fuarı,, Eskişehir, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2011, ss.47

Süt ve süt ürünlerinde florozis

2. Gıda Güvenliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 9 - 10 Aralık 2010, ss.46

Süt ve süt ürünlerinde aflatoksinler

2. Gıda Güvenliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 9 - 10 Aralık 2010, ss.62

Organik ve Geleneksel Yöntemlerle Üretilen Gıdalarda Sekonder Metabolitler

International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problem, Famagusta, Kıbrıs (Kktc), 3 Temmuz - 07 Ekim 2010, ss.156

Hamsiköy Sütlacı.

The 1st International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Tekirdağ, Türkiye, 15 - 17 Nisan 2010, ss.883-884

Aynı Coğrafyanın Kardeş Mutfakları: Van’da Ermeni ve Türk Mutfakları.

The 1st International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Tekirdağ, Türkiye, 15 - 17 Nisan 2010, ss.765-767

Depolama Süresi Boyunca Kış Yoğurtlarında Meydana Gelen Değişiklikler.

The 1st International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Tekirdağ, Türkiye, 15 - 17 Nisan 2010, ss.327

Ramazan Bayramı Tatlısı: Kömbe.

The 1st International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Tekirdağ, Türkiye, 15 - 17 Nisan 2010, ss.881-882

Van Piyasasında Satılan Otlu Peynirlerin Mineral Madde İçeriği

The 1st International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Tekirdağ, Türkiye, 15 - 17 Nisan 2010, ss.328

Determination of Some Quality Properties of Akçakatık Cheese.

The 1st International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Tekirdağ, Türkiye, 15 - 17 Nisan 2010, ss.313-314

Harmonious Partnership in the Organic Farming: Whey and Arbuscular Mycorhizal Fungus (AMF).

International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems, Magosa, Kıbrıs (Kktc), 3 - 07 Ocak 2010, ss.77

Çevresel Gıda Kirleticisi: Dioksin.

6. Gıda Mühendisliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2009, ss.533-535

Van Piyasasında Satılan Otlu Peynirlerin Bazı Kimyasal Özellikleri ve Enerji Değerleri.

II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Van, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2009, ss.719-723

Geleneksel Çanak Peyniri Üretim Teknolojisi ve Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri.

II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Van, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2009, ss.143-146

Keş Peynirinin Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri.

II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Van, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2009, ss.130

Farklı Ambalaj Materyallerinin Tulum Peynirinin Çeşitli Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi.

Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2009, ss.14-15

Van İli Geleneksel Gıdaların Envanterinin Çıkarılması ve Bunların Gıda Sanayimize Yeni Ürünler Olarak Kazandırılması,

10. Türkiye Gıda Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Erzurum, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2008, ss.48

Van ve Çevresinde Halkın Gıda Olarak Kullandığı Bitkiler,

10. Türkiye Gıda Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü,, Erzurum, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2008, ss.68-69

Konya Yöresine Ait Sütlerin Bazı Kalite Özellikleri

Türkiye 10. Gıda Kongresi, Erzurum, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2008, ss.695

Süt Orijininin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler Üzerine Bir Değerlendirme

Türkiye 10. Gıda Kongresi, Erzurum, Türkiye, Erzurum, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2008, ss.791-794

The Effect of Homogenization and Pasteurization on White Cheese and Whey Composition

II. International Food and Nutrition Congress, (TÜBİTAK MAM), İstanbul, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2007, ss.168

Some Chemical Characteristics of Edible Wild Rhubarb Species (Rheum ribes L.)

II. International Food and Nutrition Congress, İstanbul, Türkiye, İstanbul, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2007, ss.198

Kurutulmuş ve Koyulaştırılmış Yoğurtlar

Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Van, Türkiye, 23 - 24 Eylül 2004, ss.122-127

Van İli ve İlçelerinde Üretilen İnek Sütlerinin Ağır Metal Kirlilik Düzeyi ve Bazı Mineral Madde İçerikleri.

Süt Endüstrisinde Yeni Eğilimler Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 22 - 23 Mayıs 2003, ss.167-171

Örgü Peynirinin Üretim Tekniği, Bazı Mikrobiyolojik ve Kimyasal Özellikleri.

V. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, Tekirdağ, Türkiye, 21 - 22 Mayıs 1998, ss.328-337

Kitap & Kitap Bölümleri

Van Mutfak Kültürü

Matbus Basımevi, Ankara, 2016

. Fortification of Milk with Mineral Elements

Handbook of Food Fortification and Health, Preedey V.R., Srirajaskanthan R., Patel V.B. , Editör, Springer, London/Berlin , London, ss.213-224, 2013