Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türkiye ve Güney Carolina Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Tarih Konuları ile İlgili Kazanımların Karşılaştırılması

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.51, pp.109-122, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

A study on social studies teacher candidates’xx views on museums and museum education

İlköğretim Online, vol.19, no.3, pp.1465-1475, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Improving the Social Studies Teacher Candidates’xx Skills of Analyzing the AdvertisementMessages: An Action Research

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.3, no.1, pp.1-12, 2020 (Other Refereed National Journals)

The Effect of Aquarium Method on the Bilingual Learners' Turkish Speech Anxiety

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.12, no.2, pp.1-30, 2017 (National Refreed University Journal)

The Effect of Aquarium Method on the Bilingual Learners’xx Turkish Speech Anxiety

Iğd Üniv Sos Bil Der / Igd Univ Jour Soc Sci, vol.12, no.2, pp.1-30, 2017 (Other Refereed National Journals)

THE IMPACT OF AQUARIUM TECHNIQUEON TURKISH VERBAL SKILLS OFBILINGUAL 7TH GRADE STUDENTS

International Journal of Language Academy, vol.5, no.3, pp.366-390, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ”TELİF HAKKI” KAVRAMIHAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ ÜZERİNE BİR DURUM ÇALIŞMASI

ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ (The Journal of International Education Science), vol.4, no.11, pp.38-54, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

OLUMSUZ DAVRANIŞ ÖRNEKLERİ SERGİLEYEN ÖĞRENCİLERİN DİYALOG KURMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.2, no.Number: 55, pp.37-46, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlık Ve Alt Boyutları Hakkındaki Görüşleri

Journal of Turkish Studies, vol.11, no.Volume 11 Issue 21, pp.125, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Opinions of Primary School Teachers on Multiculturism

Global Conference on Education and Research (GLOCER'21), south florida, United States Of America, 08 June 2021

İSKANDİNAV ÜLKELERİNDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE MESLEKİ GELİŞİM MODELİ: DANİMARKA ÖRNEĞİ

3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ TAM METİN KİTABI, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019

İSKANDİNAV ÜLKELERİNDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE MESLEKİ GELİŞİM MODELİ: NORVEÇ ÖRNEĞİ

3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019

İskandinav Ülkelerinde Öğretmen Yetiştirme ve Mesleki Gelişim Modeli: İsveç Örneği

3. ULISLARARASI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.58-69

İskandinav Ülkelerinde Öğretmen Yetiştirme ve Mesleki Gelişim Modeli: Norveç Örneği

3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.21-29

Güney Kore Okul Öncesi Eğitim Sistemi

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Kars, Turkey, 2 - 05 October 2019, pp.19-39 Sustainable Development

Güney Kore Eğitim Sisteminde Öğretmen Yetiştirme ve Mesleki Gelişim

ISPEC Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Siirt, Turkey, 10 - 12 June 2019, pp.572-579

Güney Kore Eğitim Sisteminde İlkokul Eğitimi

II. Sosyal Bilimler İnovasyon Kongresi, Elazığ, Turkey, 26 - 27 April 2019, vol.1, pp.115-122

Güney Kore Eğitim Siteminde Lise Eğitiminin İncelenmesi

ISPEC Uluslar arası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Siirt, Turkey, 10 - 12 June 2019, pp.182-187

Güney Kore Eğitim Sisteminde Ortaokul

Anadolu 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 26 - 28 April 2019, pp.100-105

INTERNATIONAL CONFERENCE ON STEM AND EDUCATIONAL SCIENCES 3-5 MAY, 2018

INTERNATIONAL CONFERENCE ON STEM AND EDUCATIONAL SCIENCES 3-5 MAY, 2018, Muş, Turkey, 3 - 05 May 2018

THE EFFECT OF THE MEDIA LITERACY LESSON ON SOLVING SKILLS OF SUBLIMINAL MESSAGES IN THE CARTOON MOVİES

The MacroTrend Conference on Social Science, Paris, France, 28 - 29 December 2017, pp.42-43 Sustainable Development

İLKOKUL SOSYAL BİLGİLER PROGRAMININDİJİTAL VATANDAŞLIK VE ALT BOYUTLARIAÇISINDAN YETERLİLİĞİ

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ALANYA, Turkey, 18 - 20 May 2017, vol.7, pp.1-15

Our Border Neighbors in the Social Studies Global ConnectionsLearning Field: A Case Study

Humanities and Social Sciences Conference, Budapest, Hungary, 24 - 26 August 2017, pp.5-6

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının “Telif Hakkı” Kavramı Hakkındaki Görüşleri

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ALANYA, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.71

ORTAOKUL SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARININ DİJİTAL VATANDAŞLIK ve BOYUTLARI AÇISINDAN YETERLİLİĞİ

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu VI (USBES 6), Eskişehir, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.523

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN MEDYA TAKİP ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA VAN İLİ ÖRNEĞİ

5thWorld Conferenceon Educational andInstructional Studies, Antalya, Turkey, 27 - 29 October 2016, vol.5, pp.28-35

12 14 Yaş Arası Türk Öğrencilerin Medya Araçlarını Kullanma Düzeyleri

IIIrd INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016

Books & Book Chapters

The opinions of primary school teachers on multiculturism

in: ADVANCES IN GLOBAL EDUCATION AND RESEARCH: VOLUME 4 , Dr. Waynne James, Dr. Cihan Cobanoglu, Dr. Muhittin Cavusoglu, Editor, University of South Florida M3 Center Publishing, south florida, pp.56-75, 2021

ARNOLD GESELL

in: farklı perspektiflerde çocuk eğitimi, MEREY, ZİHNİ, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK, Ankara, pp.467-484, 2020

iNSAN HAKLARININ KORUNMASI

in: VATANDAŞLIK BİLGİSİ, ZİHNİ MEREY, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.144-174, 2016

İNSAN HAKLARININ CUMHURİYET DÖNEMİNDEKİ TARİHSEL GELİŞİMİ

in: VATANDAŞLIK BİLGİSİ, ZİHNİ MEREY, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.128-140, 2016

THE PRE-SERVICE TEACHERS’xx VIEW ON E-GOVERNMENT APPLICATION

in: CURRENT ADVANCES IN EDUCATION, EMİN ATASOY,RECEP EFE, IWONA JAZDZEWSKA,HÜLYA YALDIR, Editor, st. Kliment Ohridski University Press, sofya, pp.395-401, 2016

HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA VATANDAŞLIK VE ÇOCUK HAKLARI

in: HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ, SEMRA GÜVEN, SELAHATTİN KAYMAKCI, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.472-479, 2016