Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A STUDY OF COMPARISON ON ORGANIZATIONS OF MEDIA LITERACY (RTUK MEDIA LITERACY WEB SITE AND CENTRE OF MEDIA LITERACY (CML) SAMPLE)

International Journal of Language Academy, cilt.8/1, ss.32-40, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Improving the Social Studies Teacher Candidates' Skills of Analyzing the Advertisement Messages: An Action Research

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.1-12, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sosyal Bilgiler Dersini Almış Ortaokul Öğrencilerinin Farklılıklara Saygı Konusundaki Görüşleri

kastamonu education journal, cilt.27, ss.2077-2088, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Küresel Konumlandırma Sistemi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkındaki Görüşleri

YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal of Education Faculty), no.1, ss.1492-1512, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ortaokul Sosyal Bilgiler Programı ile Okul, Meslek ve Sivil Yaşam (C3) Çerçeve Programında Yer Alan Kazanımların Karşılaştırılması

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.23, ss.741-758, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Güncellenen Sosyal Bilgiler Programının Politik Okuryazarlık Becerisi Bakımından Yeterliliği

ANEMON MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.6, ss.25-30, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Comparison of the Achievements in the Primary School Social Studies Program and the College, Career and Civil Life (C3) Framework Program

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.33, ss.565-580, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİNİN ÇİZGİ FİLMLERDE YER ALAN SUBLİMİNAL MESAJLARI ÇÖZME BECERİSİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

International Journal of Language Academy, cilt.6, ss.96-106, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ORTAOKUL SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA YER ALAN EDEBİ ESERLER ÜZERİNE BİR İNCELEME

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), cilt.5, ss.4291-4296, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ETKİLİ MEDYA EĞİTİMİ UYGULAMALARI İÇİN BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.12, no.14, ss.167-186, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Effect of Aquarium Method on the Bilingual Learners' Turkish Speech Anxiety

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.12, ss.1-30, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Akvaryum Tekniğinin İki Dilli 7. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Konuşma Becerilerine Etkisi

International Journal of Language Academy, cilt.5, ss.366-390, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akvaryum Tekniğinin İki Dilli 7. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Konuşma Becerilerine Etkisi

International Journal of Language Academy, cilt.5, ss.366-390, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

12-14 Aged Turkish Students’ Levels of Using Media Tools (Bad S?ckingen Town Sample, Germany)

International Journal of Progressive Education, cilt.13, ss.105-115, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN "TELİF HAKKI" KAVRAMI HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ ÜZERİNE BİR DURUM ÇALIŞMASI2

Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi (The Journal of International Education Science), cilt.4, ss.38-54, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OLUMSUZ DAVRANIŞ SERGİLEYEN ÖĞRENCİLERİN DİYALOG KURMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

The Journal of Academic Social Science Studies, ss.37-46, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖĞRETMENLERİN "DİJİTAL VATANDAŞLIK ve ALT BOYUTLARI" HAKKINDAKİ DÜZEYLERİ (VAN İLİ ÖRNEĞİ)

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ, ss.52-74, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Medya Okuryazarlığı Dersini Almış Ortaokul Öğrencilerinin Medya Okuma Düzeyleri Üzerine Bir Durum Çalışması

Journal of Computer and Education Research, cilt.5, ss.31-49, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE OPINIONS OF THE SOCIAL STUDIES TEACHERS ABOUT THE DIGITAL CITIZENSHIP AND ITS SUB-DIMENSIONS (VAN CITY SAMPLE)

International Journal of Management and Applied Science, cilt.3, ss.120-124, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KULLANDIKLARI YÖNTEMLER VE DERS MATERYALLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

yüzüncü sosyal bilimler enstitüsü dergisi, cilt.8, ss.34-45, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN MEDYA TAKİP ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA (VAN İLİ ÖRNEĞİ)

eğitim öğretim araştırmaları dergisi, cilt.5, ss.28-35, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖĞRETMENLERİN "E-DEVLET UYGULAMASI” HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ (VAN İLİ ÖRNEĞİ)

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, ss.536-545, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE YÖNELİK PERFORMANS DÜZEYLERİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.13, ss.144-158, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ortaokul Öğrencilerinin Sınıf İçi İstenmeyen Davranışlarının İncelenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.XIII, ss.443-456, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Veli görüşlerine göre ortaokul öğrencilerinin medya okuma düzeyleri

KARADENİZ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.2, ss.139-160, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ETKİLİ MEDYA OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ VE UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER

Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.4, ss.94-112, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİNİ ALMAMIŞ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MEDYA OKUMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR DURUM ÇALIŞMASI

İSTANBUL AÇIK VE UZAKTAN EĞITIM DERGISI (AUZED), cilt.1, ss.67-85, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MEDYA OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ

ULUSLARARASI TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.2, ss.137-157, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Akvaryum Tekniğinin İki Dilli 7. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Konuşma Becerilerine Etkisi

International Journal of Language Academy (IJLA), cilt.5, ss.366-390, 2007 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İSKANDİNAV ÜLKELERİ’NDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE MESLEKİ GELİŞİM MODELİ: İSVEÇ ÖRNEĞİ

ISPEC INSTITUTE: 3. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Van, Türkiye, 20 Aralık 2019 - 22 Ocak 2020, ss.58-69

İskandinav Ülkelerinde Öğretmen Yetiştirme Ve Mesleki Gelişim Modeli: Finlandiya Örneği

ISPEC INSTITUTE: 3. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Van, Türkiye, 20 Aralık 2019 - 22 Ocak 2020, ss.34-44

VAN URARTU MÜZESİNDEKİ ESERLER KULLANILARAK YEREL TARİH ÖĞRETİMİ -BİR EĞİTİM DURUMU ÖRNEĞİ-

3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.405-413

İskandinav Ülkelerinde Öğretmen Yetiştirme Ve Mesleki Gelişim Modeli: Danimarka Örneği

ISPEC INSTITUTE: 3. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Van, Türkiye, 20 Aralık 2019 - 22 Ocak 2020, ss.30-31

TÜRKİYE VE NORVEÇ EĞİTİM FAKÜLTELERİ MÜFREDATINDA BULUNAN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ DERS İÇERİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

3rd INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES, Gaziantep, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2019, ss.180-184

TÜRKİYE VE GÜNEY CAROLİNA SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDA TARİH KONUSU İLE İLGİLİ KAZANIMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

3rd INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES, Gaziantep, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2019, ss.115-122

GÜNEY KORE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SİSTEMİ

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Kars, Türkiye, 2 - 05 Ekim 2019, ss.57-61

Güner Kore Eğitim Sisteminde Öğretmen Yetiştirme ve Mesleki Gelişim

Uluslarası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Siirt, Türkiye, 11 - 12 Haziran 2019, ss.15-53

Güney Kore Eğitim Sisteminde Ortaokul Eğitimi

Anadolu 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2019, ss.25-89

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİ DERSTE KULLANMA DURUMLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

ANADOLU KONGRELERİ 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Diyarbakır, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, ss.100-106

GÜNEY KORE EĞİTİM SİSTEMİNDE İLKOKUL EĞİTİMİ

II. SOSYAL BİLİMLER İNOVASYON KONGRESİ, Elazığ, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2019, ss.115-122

GÜNEY KORE EĞİTİM SİSTEMİNDE ORTAOKUL

ANADOLU KONGRELERİ 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Diyarbakır, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, ss.100-106

SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARININ KAVRAM ÖĞRETİMİ ETKİNLİKLERİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Diyarbakır, Türkiye, 28 - 29 Aralık 2018, ss.1190-1195

İLKOKUL SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABININ EDEBİ ÜRÜNLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Diyarbakır, Türkiye, 28 - 29 Aralık 2018, ss.1182-1190

KÜLTÜR VE MİRAS ÖĞRENME ALANINDA TARİHSEL ZAMAN KAVRAMININ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ETKİNLİKLERİN İNCELENMESİ

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Diyarbakır, Türkiye, 28 - 29 Aralık 2018, ss.1185-1190

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK YAPILAN MEDYA OKURYAZARLIĞI ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ TAM METİN KİTABI, Van, Türkiye, 25 - 26 Ağustos 2018, ss.520-540

DİJİTAL VATANDAŞLIK ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ

AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ TAM METİN KİTABI, Van, Türkiye, 25 - 26 Ağustos 2018, ss.500-519

the effect of media literacy leesson on solving of subliminal messages in the cartoon movies

the macro trend conference on social studies, Paris, Fransa, 28 - 29 Aralık 2017, ss.56-57

A Study On Conceptual Knowledge Of The Social Studies Teacher Candidates Belonging To Social Sciences

Humanities and Social Sciences Conference,, Budapeşte, Macaristan, 24 - 26 Ağustos 2017, ss.5

Our Border Neighbors İn The Social Studies Global Connections Learning Field: A Case Study

Humanities and Social Sciences Conference,, Budapeşte, Macaristan, 24 - 26 Ağustos 2017, ss.4

A study on the relationship between primary school social studies curriculum with math curriculum

Caucasian Mathematics Conference (CMC)-II, Van, Türkiye, 22 - 24 Ağustos 2017, ss.68

İlkokul Sosyal Bilgiler Programının Dijital Vatandaşlık ve Alt Boyutları Açısından Yeterliliği

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2017, ss.72

The Opinions of The Social Studies Teachers About The Digital Citizenship and Its Sub-Dimensions

International Conference on Arts, Education and Social Science (ICAES), Barselona, İspanya, 9 - 10 Aralık 2016, ss.19-23

sosyal bilgiler öğretmenlerinin medya takip alışkanlıkları üzerine bir çalışma (Van ili örneği)

5.world conference on educatıonal and ınstructıonal studies, Antalya, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2016, ss.40

12-14 YAŞ ARASI TÜRK ÖĞRENCİLERİN MEDYA ARAÇLARINI KULLANMA DÜZEYLERİ (ALMANAYA BAD S?CKİNGEN KASABASI ÖRNEĞİ)

III. International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.12-23

CHILD DEVELOPMENT AND MEDIA

The 4th International Conference on Educational Research and Innovation, Yogyakarta, Endonezya, 11 - 12 Mayıs 2016, ss.214-220

THE MEDIA LITERACY LEVELS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS ACCORDING TO THE PARENTS VIEW

VIII. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ, 3 - 06 Eylül 2015, ss.158

Kitap & Kitap Bölümleri

MEDYA OKURYAZARLIĞI VE EĞİTİMİ

eni Program ve Ders İçeriklerine Göre Sosyal Bilgiler Öğretimi I, Tekin Çelikkaya Çağrı Öztürk Demirbaş Tercan Yıldırım Hamza Yakar , Editör, A Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, ss.213-243, 2019

öğretim stratejileri

özel öğretim yöntemleri 1, abdulkadir uzungöz, vedat aktepe, Editör, A Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, ss.174-194, 2018

Staretejiler

Özel Öğretim Yöntemleri I, Uzunlugul, M ve Aktepe, V., Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.78-91, 2018

CUMHURİYET DÖNEMİNDE İNSAN HAKLAR

vatandaşlık bilgisi, Zihni MEREY, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.144-174, 2017

the pre-service teachers' view on e-government application

current advances in education, Atasoy E, Efe R, Jazdzewska I, Yaldır H, Editör, St. Kliment Ohridski Associated University Presses, Sofia, ss.395-401, 2016

HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA VATANDAŞLIK VE ÇOCUK HAKLARI

HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ, Doç. Dr. Semra Güven Doç. Dr. Selahattin Kaymakcı, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.472-498, 2016

İnsan Haklarının Cumhuriyet Dönemindeki Tarihsel Gelişimş

vatandaşlık bilgisi, MEREY Z., Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.128-140, 2016