Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

“CESUR ÇOCUKLARA KORKU HİKÂYELERİ” ADLI RESİMLİ ÇOCUK KİTABI SERİSİNİN GROTESK ÖGELER AÇISINDAN İNCELENMESİ

INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMANITY AND SOCIAL SCIENCES, Tirane, Albania, 17 November 2023, pp.56-69

“KİM KORKAR KIRMIZI BAŞLIKLI KIZDAN” ADLI RESİMLİ ÇOCUK KİTABININ YAPISAL ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Karadeniz 13. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Saint Peter, Guernsey And Alderney, 21 - 24 July 2023

“MASAL MASAL İÇİNDE” ADLI YAPITIN DUYGULAR AÇISINDAN İNCELENMESİ

Karadeniz 13. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Saint Peter, Guernsey And Alderney, 21 - 24 July 2023, pp.318-324

Çocuk Edebiyatında Distopik Tür Üzerine Bir İnceleme ("1 GB Adalet" Adlı Yapıt Örneği)

Balkan 8th International Conference on Social Sciences, Podgorica, Montenegro, 02 July 2023, pp.109-127

“CESUR ÇOCUKLARA KORKU HİKÂYELERİ” ADLI RESİMLİ KİTAP ÜÇLEMESİNİN ÇATIŞMALAR AÇISINDAN İNCELENMESİ

Munzur 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Tunceli, Turkey, 9 - 11 June 2023, pp.8-18

“VANİLYA KOKULU MEKTUPLAR” ADLI ÇOCUK ROMANININ DUYGULAR AÇISINDAN İNCELENMESİ

Munzur 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Tunceli, Turkey, 9 - 11 June 2023, pp.1-7

RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARINDA KORKU TÜRÜ [CESUR ÇOCUKLARA KORKU HİKÂYELERİ (BÜYÜLÜ ORMAN) ÖRNEĞİ]

1. International Conference On Humanity and Social Sciences, Bükreş, Romania, 5 - 07 May 2023

ORTAOKUL 7. SINIF TÜRKÇE KİTAPLARINDAKİ DUYGULAR TEMASINA ALINMIŞ METİNLERİN DUYGULAR AÇISINDAN İNCELENMESİ

1. International Conference On Humanity and Social Sciences, Bükreş, Romania, 5 - 07 May 2023, pp.490-497

Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Distopya ve Pedagojik Boyutu ("Adı Sıfır" Adlı Yapıtın İncelenmesi)

Uluslararası Çocuk Sempozyumu "Disiplinlerarası Perspektifte Çocuk", Sinop, Turkey, 16 - 18 May 2022, pp.233-240

Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Grafik, Tablo ve Çizelgelerle Yapılandırılmış Soru ve Etkinlikler Üzerine Bir İnceleme

12. ULUSLARARASITÜRKÇENİN EĞİTİMİ-ÖĞRETİMİ KURULTAYI, İzmir, Turkey, 3 - 05 October 2019

Ignacz Kunos’un Derleyip Yazdığı Masallarda Yer Alan Grotesk Ögeler

Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu, Van, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.10

Mo’nun Gizemi Adlı Romanda “Post-İnsan” İmgesi

Prof. Dr. Sedat Sever’e Armağan – Türkçe Eğitimi ve Çocuk Edebiyatı Kurultayı, Ankara, Turkey, 25 - 26 April 2019, pp.192-196

Türkçe Öğretmenlerinin Kitap Okuma Gerekçeleri Üzerine Bir Araştırma

11. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı, Ankara, Turkey, 4 - 06 October 2018

Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Kurgusal Metinlerde Odaklayım

ULUSLARARASI STEM VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Muş, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.366

Çocuk Edebiyatında Eleştiri: "İyi Kitap" Dergisi Örneği

ULUSLARARASI STEM VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Muş, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.367

An Analysis on the Graphology Functions in the Books Suggested to Pre-Schoolchildren

Language, Literature and Culture in Education 2017, Floransa, Italy, 11 - 13 July 2017

Oğuz Tansel'in Derleyip Yazdığı Çocuk Masallarının İletiler Açısından Çözümlenmesi

Uluslararası Türk Masal Dünyası ve Doğumunun 100. yılında Oğuz Tansel Sempozyumu, Ankara, Turkey, 20 - 21 October 2016, pp.421-432

100 Temel Eser e İlişkin Yapılmış Lisansüstü Tezler Üzerine Bir Meta Analizi

Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 29 September - 02 October 2016

Language Teacher s Opinions on the Usage of Children s Literature Works

International Conference On Language and Literature in Education and Research 2016, PRAG, Czech Republic, 15 - 17 September 2016

Çocuk Edebiyatı Yapıtları Üzerine Yapılan Eleştiri Metinlerinin Çözümlenmesi

VIII. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 14 - 18 October 2015

Çatışmaların Yapılandırılması Açısından Kim Takar Salatalık Kral ı Adlı Yapıt Üzerine Bir İnceleme

6. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, Turkey, 04 July 2013 - 06 July 2015

Görsel Okuma Becerilerinin Geliştirilmesinde Bir Uyaran Olarak Okul Öncesi Çocuk Kitapları

7. Uluslarası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, Muğla, Turkey, 19 - 21 June 2014, pp.167-174

Examining The Concept of Hope in Children s Literature

International Hope and Happiness Conference, Lizbon, Portugal, 14 - 16 March 2015

Türkçe Ders Kitaplarındaki Tahkiyeli Metinlerde Yer Alan Kahramanların Çocuk Edebiyatı Ölçütleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu, Sinop, Turkey, 1 - 03 October 2012

Bir Yaşam Gerçekliği Olarak Ölüm Olgusunun Çocuğun Anlam Evrenine Sunulması

Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu, Sinop, Turkey, 1 - 03 October 2012

Books & Book Chapters

Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Grafik, Tablo ve Çizelgelerle Yapılandırılmış Etkinlikler Üzerine Bir İnceleme

in: TÜRKÇENİN EĞİTİMİ-ÖĞRETİMİNDE KURAMSAL VE UYGULAMALI ÇALIŞMALAR, Kamil İşeri; Betül Çetin, Editor, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, pp.270-279, 2022

Dil Eğitimiyle Dolaylı İlişkisi Olan Alanlardan Dil Eğitimine Aktarılan Kavramlar

in: Dil Eğitiminin Temel Kavramları, Hülya Yazıcı, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.187-232, 2021

Türkçe Eğitimi ve Temel Kavramlar Bilgisi

in: Türkçe Eğitiminin Temel Kavramları, Sedat Karagül, Erhan Şen, Editor, Eğiten Kitap Yayıncılık, Ankara, pp.1-11, 2021

Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün’ün Çocuk Edebiyatına İlişkin Görüş ve Düşünceleri

in: Çocuk Edebiyatı (Okuma Kültürünün Temelleri), Karagül, Sedat Şen, Erhan, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.345-358, 2020

Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Öncü Bir Kurum: ÇOGEM

in: Çocuk Edebiyatı (Okuma Kültürünün Temelleri), Sedat KARAGÜL, Erhan ŞEN, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, pp.359-383, 2020

Etkili Bir Türkçe Öğretiminin Temel Bileşenleri

in: Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımlar, Bulut K., Kardaş M. N., Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.237-251, 2019

Akademik Metinlerin Türleri ve Yapısı

in: Türk Dili 2 (Akademik Yazma Eğitimi), Kardaş M. N., Koç R. , Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.53-70, 2019

Etkili Bir Türkçe Öğretiminin Temel Bileşenleri

in: Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları, Erhan Şen, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.237-252, 2019

Japon Edebiyatı

in: Dünya Edebiyatı Araştırmaları, Oğuzhan Sevim, Yusuf Söylemez, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.393-412, 2019

Akademik Metinlerin Yapısı ve Türleri

in: Türk Dili 2 (Akademik Yazma Eğitimi), Mehmet Nuri Kardaş Raşit Koç, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.53-70, 2019

Çocuk Edebiyatı Eğitiminin Temel Kavramları

in: Dil ve Edebiyat Eğitiminin Temel Kavramları, Kardaş, Mehmet Nuri; Koç, Raşit, Editor, Pegem Akademi Yayın Evi Yayıncılık, Ankara, pp.197-208, 2018

Metin Yapısı

in: Kuram ve Uygulamada Türk Dili 1, Kardaş, Mehmet Nuri; Koç, Raşit, Editor, Pegem Akademi Yayın Evi Yayıncılık, Ankara, pp.125-169, 2018

Çocuk Edebiyatı Eğitiminin Temel Kavramları

in: Dil ve Edebiyat Eğitiminin Temel Kavramları, Mehmet Nuri Kardaş Raşit Koç, Editor, Pegem Yayıncılık, Ankara, pp.197-206, 2018

Metin Yapısı

in: Türk Dili 1, Mehmet Nuri Kardaş Raşit Koç, Editor, Pegem Yayıncılık, Ankara, pp.125-171, 2018

Other Publications

Bengi'nin Elleri

Other, pp.19-23, 2018

Metrics

Publication

68

Project

1

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals