Publications & Works

Articles Published in Other Journals

A Study of Secondary School Students’ Perceptions of Fictional Characters

International Journal of Educational Methodology, vol.7, pp.433-446, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Kus Olsam Evime Uçsam” Adlı Çocuk Edebiyatı Yapıtının Göç Olgusu Açısından İncelenmesi

Çocuk, Edebiyat ve Dil Egitimi Dergisi, vol.4, no.1, pp.62-79, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

1980-2008 Yılları Arasında Yazılmış Yerli Çocuk Tiyatrosu Metinlerinin Söz Varlığı Açısından İncelenmesi

ANA DİLİ EĞİTİMİ DERGİSİ, vol.7, no.1, pp.79-93, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ignacz Kunos’un Derleyip Yazdığı Masallarda Yer Alan Grotesk Ögeler

Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu, Van, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.10

Mo’nun Gizemi Adlı Romanda “Post-İnsan” İmgesi

Prof. Dr. Sedat Sever’e Armağan – Türkçe Eğitimi ve Çocuk Edebiyatı Kurultayı, Ankara, Turkey, 25 - 26 April 2019, pp.192-196

Çocuk Edebiyatında Eleştiri: "İyi Kitap" Dergisi Örneği

ULUSLARARASI STEM VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Muş, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.367

Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Kurgusal Metinlerde Odaklayım

ULUSLARARASI STEM VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Muş, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.366

Books & Book Chapters

Etkili Bir Türkçe Öğretiminin Temel Bileşenleri

in: Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımlar, Bulut K., Kardaş M. N., Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.237-251, 2019

Akademik Metinlerin Türleri ve Yapısı

in: Türk Dili 2 (Akademik Yazma Eğitimi), Kardaş M. N., Koç R. , Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.53-70, 2019

Çocuk Edebiyatı Eğitiminin Temel Kavramları

in: Dil ve Edebiyat Eğitiminin Temel Kavramları, Kardaş, Mehmet Nuri; Koç, Raşit, Editor, Pegem Akademi Yayın Evi Yayıncılık, Ankara, pp.197-208, 2018

Metin Yapısı

in: Kuram ve Uygulamada Türk Dili 1, Kardaş, Mehmet Nuri; Koç, Raşit, Editor, Pegem Akademi Yayın Evi Yayıncılık, Ankara, pp.125-169, 2018

Other Publications

Bengi'nin Elleri

Other, pp.19-23, 2018