Publications & Works

Articles Published in Other Journals

COMPARISON OF SPINAL CURVES OF 13-15 YEARS OLD ATHLETES IN DIFFERENT BRANCHES

Int J Life Sci Pharma Res.'Health and Sports Sciences' A Special issue, pp.94-99, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ergen Ergen Badmintoncularda Pliometrik Antrenmanların Bazı Motorik Özellikler Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ Journal of Physical Education and Sport Sciences, vol.21, no.1, pp.71-81, 2021 (Other Refereed National Journals)

The Effect of Fitness on Socialization

European Journal of Physical Education and Sport Science, vol.5, no.2, pp.230-238, 2018 (Other Refereed National Journals)

Effects of 8 Weeks of Plyometric Exercise on Certain Physiological Parameters and Performance of Swimmers

Journal of Education and Training Studies, vol.6, no.7, pp.49-55, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ KREDİ YURTLAR KURUMUNDA KALAN ÖĞRENCİLERİN REKREASYON ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.3, pp.10-17, 2017 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

VAN ĠLĠNDE ÖZEL SPOR SALONLARINDA SPOR YAPAN BĠREYLERĠN YAġAMKALĠTE DÜZEYLERĠNĠN ARAġTIRILMASI

uluslararası batı asya turizm araştırma kongresi, Çanakkale, Turkey, 26 - 29 October 2019, pp.727-742

Investigation of Folk Dances on Cholesterol Levels in Sedentary Women

4th International Conference on Humanities and Educational Research, 8 - 10 December 2017

Van İlinde Tercih Edilen Dağ Turizmi Bölgelerinin Ayrıntılı Olarak Rotalandırılması

İnternational West Asia Congress Of Tourism Research, 28 September - 01 October 2017

VAN İLİNDE TERCİH EDİLEN DAĞ TURİZMİ BÖLGELERİNİN AYRINTILI OLARAK ROTALANDIRILMASI

International West Asia Congress of Tourism Research, Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.168

VAN İLİNDE DOĞA TURİZM POTANSİYELİNE SAHİP DAĞLARIN BELİRLENMESİ VE ETKİNLİKLERİN PLANLANMASINA YÖNELİK ÖNERİLER

International West Asia Congress of Tourism Research, Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.205

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumunda Kalan Öğrencilerin Rekreasyon Etkinliklerin İncelenmesi

Uluslar Arası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, vol.1, pp.249-250

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ KREDİ YURTLAR KURUMUNDA KALAN ÖĞRENCİLERİN REKREASYON ETKİNLİKLERİN İNCELENMESİ

International West Asia Congress of Tourism Research, Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.249-250

COMPARISON OF THE PHYSICAL COMPATIBILITY PARAMETERS OF THE COACHING EDUCATION DEPARTMENT NORMAL AND THE SECOND EDUCATION (EVENING EDUCATION) STUDENTS

The 10th International Conference In Physical Education, Sports And Physical Therapy, Elazığ, Turkey, 18 - 20 November 2016, pp.77

Books & Book Chapters

Genç kadın Futbolcularda Şuttaki Top Hızı: Kuvvet, güç ve Antropomete

in: Spor Bilimlerinde Yeni Fikirler - 2, İhsan KUYULU,Davut ATILGAN, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.235-246, 2020 Creative Commons License

Genç Kadın Futbolcularda Şuttaki top Hızı:Kuvvet Güç ve Antropometri

in: Spor Bilimlerinde Fikirler -2, Dr. Öğr. Üyesi İhsan Kuyulu, Dr. Öğr. Üyesi Davut Atılgan, Editor, Akademisyen Kitabevi A.Ş, Ankara, pp.235-246, 2020

Sporda Kor Antrenmanı

in: Sporda Yeni Akademik Çalışmalar 5, Mehmet Ilkım Enes Beltekin, Editor, Akademisyen Kitapevi, Ankara, pp.207-226, 2020

VAN ĠLĠNDE ÖZEL SPOR SALONLARINDA SPOR YAPAN BĠREYLERĠN YAġAM KALĠTE DÜZEYLERĠNĠN ARAġTIRILMASI

in: INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM (IWACT‘19) THE BOOK OF PROCEEDĠNGS, faruk alaaddinoğlu, Editor, Paradigma Yayınları, Çanakkale, pp.727-742, 2019 Creative Commons License

REKREASYON REKREATİF AMAÇLI SPOR YAPAN BİREYLERİN SOSYALFİZİKSEL KAYGI DÜZEYLERİNİN VE EGZERSİZ YAPMASEBEPLERİNİN ARAŞTIRILMASI

in: Turizm Araştırmaları, Faruk ALAEDDİNOĞLU Songül ÖZER Sedat ŞAHİN Hacer ARSLAN KALAY, Editor, paradigma yakademi, Çanakkale, pp.591-614, 2019