Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

VAN İLİNDE TERCİH EDİLEN DAĞ TURİZMİ BÖLGELERİNİN AYRINTILI OLARAK ROTALANDIRILMASI

International West Asia Congress of Tourism Research, Van, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.168

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumunda Kalan Öğrencilerin Rekreasyon Etkinliklerin İncelenmesi

Uluslar Arası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, cilt.1, ss.249-250

VAN İLİNDE DOĞA TURİZM POTANSİYELİNE SAHİP DAĞLARIN BELİRLENMESİ VE ETKİNLİKLERİN PLANLANMASINA YÖNELİK ÖNERİLER

International West Asia Congress of Tourism Research, Van, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.205

COMPARISON OF THE PHYSICAL COMPATIBILITY PARAMETERS OF THE COACHING EDUCATION DEPARTMENT NORMAL AND THE SECOND EDUCATION (EVENING EDUCATION) STUDENTS

The 10th International Conference In Physical Education, Sports And Physical Therapy, Elazığ, Türkiye, 18 - 20 Kasım 2016, ss.77

Kitap & Kitap Bölümleri

Genç kadın Futbolcularda Şuttaki Top Hızı: Kuvvet, güç ve Antropomete

Spor Bilimlerinde Yeni Fikirler - 2, İhsan KUYULU,Davut ATILGAN, Editör, Akademisen Yayınevi, Ankara, ss.235-246, 2020 Creative Commons License

VAN ĠLĠNDE ÖZEL SPOR SALONLARINDA SPOR YAPAN BĠREYLERĠN YAġAM KALĠTE DÜZEYLERĠNĠN ARAġTIRILMASI

INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM (IWACT‘19) THE BOOK OF PROCEEDĠNGS, faruk alaaddinoğlu, Editör, Paradigma Yayınları, Çanakkale, ss.727-742, 2019 Creative Commons License