Publications & Works

Articles Published in Other Journals

SOCIO-ECONOMIC IMPACTS OF MIGRATION: AN ECONOMETRIC APPLICATION IN LEVEL-1 REGIONS

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.38, pp.397-427, 2021 (International Refereed University Journal)

Investigation Of Consumers’ Purchase Behaviors By Gender In The Pandemic Process

Economics Literature, vol.3, no.1, pp.32-45, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kadın İşgücünün Görünümü: TRB2 Bölgesinde Teorik Bir Araştırma

Journal of Yaşar University, vol.16, no.62, pp.770-786, 2021 (Other Refereed National Journals)

Türkiye'nin Sürdürülebilir Kalkınması İçin Yenilenebilir Enerji

Yeni Türkiye, vol.1, no.117, pp.228-231, 2021 (Other Refereed National Journals)

Türkiye'de Kamu Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.20, no.1, pp.51-61, 2020 (National Refreed University Journal)

G7 Ülkelerinde Sosyal Harcamaların Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, pp.91-107, 2019 (Other Refereed National Journals)

Cinsiyetin Satın Alma Kararları Üzerindeki Etkisinin Davranışsal İktisat Perspektifinden Değerlendirilmesi

SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, vol.4, no.10, pp.298-306, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

D-8 Ülkelerinde Biyokütle Enerjisi Tüketimi ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.3, pp.371-377, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

WOMEN S LABOR PARTICIPATION RATES AND COMPETITIVENESS IN THE G7 COUNTRIES

Sakarya İktisat Dergisi, vol.4, no.3, pp.30-43, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

THE EFFECT OF WOMEN S EMPLOYMENT ON COMPETITIVENESS AND ECONOMIC GROWTH A COMPARISON OF TURKEY AND THE MOST COMPETITIVE COUNTRIES

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.44, pp.59-71, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

CO2 EMISSIONS RENEWABLE ENERGY CONSUMPTION POPULATION DENSITY AND ECONOMIC GROWTH IN G7 COUNTRIES

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, vol.8, no.2, pp.89-104, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILMASI İLE DOĞURGANLIK BOŞANMA VE ÜCRET HADDİ ARASINDAKİ İLİŞKİ TÜRKİYE ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, vol.7, no.1, pp.149-168, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.35, pp.317-340, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

OUTLOOK OF THE HEALTH SECTOR: A COMPARATIVE RESEARCH IN TRA2 AND TRB2 REGIONS

4. Uluslararası İzmir İktisat Kongresi, İzmir, Turkey, 11 - 12 September 2021, pp.158-164

THE RELATIONSHIP OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND POVERTY

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, Muş, Turkey, 18 - 19 September 2021, pp.811-812

COVID-19 DÖNEMİNDE CİNSİYETİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

The Seventh International Conference on Economics, Turkey, 09 April 2021

COVID-19’UN KÜRESEL MAKROEKONOMİK ETKİLERİ

5. ULUSLARARASI GAP İŞLETME BİLİMLERİ VE EKONOMİ KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 4 - 06 December 2020, pp.2-18

Türkiyede Kamu Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi

International Congress of Management, Economy and Policy 2019 Güz/ ICOMEP’xx19-Autumn, İstanbul, Turkey, 2 - 03 November 2019, pp.10

G7 ÜLKELERİNDE SOSYAL HARCAMALARIN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ

International Congress of Management, Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 2 - 03 November 2019, pp.80

EĞİTİM DÜZEYİNİN SATIN ALMA KARARLARI ÜZERİNDEKİETKİSİNİN DAVRANIŞSAL İKTİSAT PERSPEKTİFİNDENDEĞERLENDİRİLMESİ

Uluslararası Avrasya İşletme Bilimleri ve Ekonomi Kongresi, Ankara, Turkey, 30 November - 02 December 2018, pp.99-103

İslam İktisadı ve Temel Faktörleri

International Congress on Political, Economic and Social Studies, Venedik, Italy, 28 - 30 June 2018, pp.215-221

BİR ÜRETİM FAKTÖRÜ OLARAK BİYOKÜTLE ENERJİSİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: OECD ÜLKELERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA

6. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 29 - 31 March 2018, pp.45

Batı Akdeniz Havzası Taşkın Debilerinin L Momentler Yöntemi Ve Noktasal Taşkın Frekans Analizi İle Belirlenmesi

International Conference on Multidisciplinary Sciences, Ankara, Turkey, 25 - 26 November 2017, pp.20

Hidrolojik Verilerdeki Aykırı Değerlerin Tespiti İçin Yeni Bir Yöntem

International Conference on Multidisciplinary Sciences, Ankara, Turkey, 25 - 26 November 2017, pp.24

D-8 Ülkelerinde Biyokütle Enerjisi Tüketimi ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki

International Conference on Multidisciplinary Sciences, Ankara, Turkey, 25 - 26 November 2017, pp.28

CİNSİYETİN SATIN ALMA KARARLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DAVRANIŞSAL İKTİSAT PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

ELRUHA Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 8 - 12 November 2017, pp.57

BİYOKÜTLE ENERJİSİNİ EN FAZLA TÜKETEN 30 ÜLKEDE UZUN DÖNEM BİYOKÜTLEENERJİSİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

ENSCON 2017 International Congress of Energy, Economy and Security, İstanbul, Turkey, 25 - 26 March 2017, pp.312-333

THE RELATIONSHIP BETWEEN BIOMASS ENERGY AND ECONOMIC GROWTH IN ASEAN COUNTRIES

GIGBR International Academic Conferences 2017, Frankfurt, Germany, 13 February 2017

Kadınların Emek Gücüne Katılması ile Doğurganlık, Boşanma ve Ücret Haddi Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Bir Araştırma

9th International Conference on Knowledge, Economy & Management, Sarajevo-Bosnia & Herzegovina, Bosnia And Herzegovina, 23 - 25 June 2011, pp.1-20

Books & Book Chapters

SAĞLIK SEKTÖRÜ VE KADIN İSTİHDAMINDA COVİD-19 SALGINININ ETKİLERİ

in: Covid-19 Araştırmaları, Dr. Furkan ÇELEBİ,Dr. Hasan Önder SARIDOĞAN, Editor, Duvar Yayınları, Ankara, pp.164-181, 2021

Biyokütle Enerjisi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Emirmahmutoğlu-Köse Panel Nedensellik Testi

in: Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Güncel Eğilimler: Durum Analizleri, Prof. Dr. Bahar BURTAN DOĞAN, Editor, İKSAD YAYINEVİ, Ankara, pp.197-220, 2020

Enerji ve Kalkınma İlişkisinde Yeni Eğilimler

in: Kalkınma Ekonomisinde Yeni Eğilimler, Doç.Dr. Zafer Kanberoğlu, Editor, Gazi Yayınevi, Ankara, pp.285-305, 2018