Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye'de Kamu Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.20, ss.51-61, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

G7 Ülkelerinde Sosyal Harcamaların Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.91-108, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Cinsiyetin Satın Alma Kararları Üzerindeki Etkisinin Davranışsal İktisat Perspektifinden Değerlendirilmesi

SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, cilt.4, ss.298-306, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

D-8 Ülkelerinde Biyokütle Enerjisi Tüketimi ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki

ANEMON MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.6, ss.371-377, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

WOMEN’S LABOR PARTICIPATION RATES AND COMPETITIVENESS IN THE G7 COUNTRIES

Sakarya İktisat Dergisi, ss.30-43, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

THE EFFECT OF WOMEN’S EMPLOYMENT ON COMPETITIVENESS AND ECONOMIC GROWTH:A COMPARISON OF TURKEY AND THE MOST COMPETITIVE COUNTRIES

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, ss.59-71, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

CO2 EMISSIONS, RENEWABLE ENERGY CONSUMPTION, POPULATION DENSITY AND ECONOMIC GROWTH IN G7 COUNTRIES

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, cilt.8, ss.89-104, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, ss.317-340, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

G7 ÜLKELERİNDE SOSYAL HARCAMALARIN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ

International Congress of Management, Economy and Policy, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2019, ss.80

TÜRKİYE’DE KAMU HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ

International Congress of Management, Economy and Policy, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2019, ss.10

EĞİTİM DÜZEYİNİN SATIN ALMA KARARLARI ÜZERİNDEKİETKİSİNİN DAVRANIŞSAL İKTİSAT PERSPEKTİFİNDENDEĞERLENDİRİLMESİ

Uluslararası Avrasya İşletme Bilimleri ve Ekonomi Kongresi, Ankara, Türkiye, 30 Kasım - 02 Aralık 2018, ss.99-103

BİR ÜRETİM FAKTÖRÜ OLARAK BİYOKÜTLE ENERJİSİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: OECD ÜLKELERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA

VI. ULUSLARARASI ÇİN’DEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLER KONGRESi, Ankara, Türkiye, 29 - 31 Mart 2018, cilt.ISBN, ss.45

Batı Akdeniz Havzası Taşkın Debilerinin L Momentler Yöntemi Ve Noktasal Taşkın Frekans Analizi İle Belirlenmesi

International Conference on Multidisciplinary Sciences, Ankara, Türkiye, 25 - 26 Kasım 2017, ss.20

D-8 Ülkelerinde Biyokütle Enerjisi Tüketimi ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki

International Conference on Multidisciplinary Sciences, Ankara, Türkiye, 25 - 26 Kasım 2017, ss.28

Hidrolojik Verilerdeki Aykırı Değerlerin Tespiti İçin Yeni Bir Yöntem

International Conference on Multidisciplinary Sciences, Ankara, Türkiye, 25 - 26 Kasım 2017, ss.24

CİNSİYETİN SATIN ALMA KARARLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DAVRANIŞSAL İKTİSAT PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

El-Ruha Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 8 - 12 Kasım 2017, ss.57

BİYOKÜTLE ENERJİSİNİ EN FAZLA TÜKETEN 30 ÜLKEDE UZUN DÖNEM BİYOKÜTLE ENERJİSİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

ENSCON-International Congress of Energy, Economy and Security, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Mart 2017, ss.316-333

The Relationship Between Biomass Energy and Economic Growth in ASEAN Countries

Frankfurt International Academic Conference on Business&Economics, Frankfurt, Almanya, 13 Şubat 2017, ss.1-10

Kadınların Emek Gücüne Katılması ile Doğurganlık, Boşanma ve Ücret Haddi Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Bir Araştırma

9th International Conference on Knowledge, Economy & Management, Sarajevo-Bosnia & Herzegovina, Bosna-Hersek, 23 - 25 Haziran 2011, ss.1-20

Kitap & Kitap Bölümleri

BİYOKÜTLE ENERJİSİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: EMİRMAHMUTOĞLU-KÖSE PANEL NEDENSELLİK TESTİ

DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GÜNCEL EĞİLİMLER: DURUM ANALİZLERİ, Prof. Dr. Bahar BURTAN DOĞAN, Editör, İksad Yayınevi, Ankara, ss.197-220, 2020

Enerji ve Kalkınma İlişkisinde Yeni Eğilimler

Kalkınma Ekonomisinde Yeni Eğilimler, Doç.Dr. Zafer Kanberoğlu, Editör, Gazi Yayınevi, Ankara, ss.285-305, 2018