Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2018 - Devam Ediyor Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  Editörler Kurulu Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2016 - Devam Ediyor Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği

  Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Aralık 2018 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Aralık 2018 Eğitim ve Bilim Dergisi

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Aralık 2018 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

 • Ekim 2018 Türk PDR Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ekim 2018 İnsan ve Sosyal Bilimler Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Eylül 2018 İnternational Journal of Social Sciences Journal

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ağustos 2018 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Haziran 2018 Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Haziran 2018 Muş Alpaslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Haziran 2018 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mart 2018 Yüzüncü Yıl Üniversitesi eğitim Fakültesi Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Şubat 2018 Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2018 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2018 Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Kasım 2017 Eurasian Journal of Educational Research

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

 • 2017 - 2019 Happiness And Relationship Research Lab

  www.harrlab.com

  Ankara Üniversitesi, Turkey