Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Broaden-and-Built Theory of Gratitude: Testing a Model of WellBeing and Resilience on Turkish College Students

Participatory Educational Research (PER) , cilt.8, sa.1, ss.149-158, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Mediating role of self-efficacy in the relationship between problem solving and hope

Participatory Educational Research (PER),, cilt.7, sa.1, ss.47-58, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spor Tükenmişliği Envanteri’nin Türk Kültürüne Uyarlanması ve Psikometrik Özellikleri

CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.14, sa.1, ss.79-96, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’de iyi oluş ile ilgili yapılmış araştırmaların sistematik olarak incelenmesi.

Kastamanu Eğitim Dergisi, cilt.27, sa.4, ss.1423-1433, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gratitude, Hope, Optimism and Life Satisfaction as Predictors of Psychological Well-Being

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, ss.81-99, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Şükran Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, sa.69, ss.13-31, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Adaptation Study of the Balanced Measure of Psychological Needs (BMPN) Scale to Turkish Culture

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, cilt.47, sa.2, ss.357-383, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Şükran: Ruh Sağlığı Alanında Güncel Bir Kavram

PSİKİYATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR, cilt.10, sa.1, ss.1-18, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kanıta Dayalı Uygulamalar ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanına Yansımaları

PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.6, sa.45, ss.13-24, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim ve Öğretimde Güncel Bir Yaklaşım: Teknoloji Destekli Esnek Öğrenme (Flipped Learning) Modeli

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.48, sa.2, ss.103-121, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ergenlerde Öz-yeterlik, Motivasyon, Azim ve Psikolojik Dayanıklılığın İyi Oluş ile İlişkisi: Bir Model Sınaması

21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2019, ss.1

Öğretmen Adaylarında Affedicilik, Şükran Duyma ve Özgecilik Değişkenlerinin İyi Oluş ile İlişkisinin İncelenmesi

21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2019, ss.2

Araştırma-Uygulama İşbirliği Bağlamında Lisansüstü Eğitim

Lisansüstü Eğitim Forumu, Van, Türkiye, 27 - 28 Kasım 2018, ss.30

Üniversite Öğrencilerinde Şükran Duyma, Benlik Saygısı, İhtiyaç Doyumu Ve Sosyal Destek Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

International Conference on Stem And Educational Sciences, Muş, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.10-12

Spor Tükenmişliği Envanteri’nin Türk Kültürüne Uyarlanması Ve Psikometrik Özellikleri

International Conference on Stem And Educational Sciences, Muş, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.154

Üniversite Öğrencilerinde Bir Model Sınaması: Pozitif Duyguların ve Kişisel Kaynakların Etkileşimi

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018, ss.3997-3998

Şükran Ölçeği Geliştirme Çalışması

2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2017, ss.112-113

Psikolojik İhtiyaç Doyumunda Denge Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması

2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2017, ss.110-111

Türkiye’de iyi oluşla İlgili yapılmış araştırmaların sistematik olarak incelemesi.

1. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2016, ss.331-332

Ruh Sağlığı Alanında Güncel Bir Kavram: Şükran

1. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2016, ss.133-134

Kanıta Dayalı Uygulamalar Ve Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Alanına Yansımaları

. 13. Ulusal PDR Kongresi, Mersin, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2015, ss.605-607

A Current Approach to Education: Flipped Learning Model”

The International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges (ICEFIC), Ankara, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015, ss.100

Öğretmenlerin, İdarecilerin ve Okul Psikolojik Danışmanlarının Ortaokullarda Seçmeli Ders Sürecine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi: Van İli Örneği.

Kesintili On İki Yıllık Zorunlu Eğitim Modelinde Seçmeli Ders Uygulamaları Sempozyumu, Van, Türkiye, 24 - 25 Haziran 2013, ss.80-85

Investigating The Hopelessnesss and Trauma Level of Adolescents’ Experıencıng the Van Earthquake

5th World Conference on Educational Sciences, Roma, İtalya, 5 - 08 Şubat 2013, ss.1

Investigating Factors Determining High-School Students’ Level of Exposure to the Van Earthquake

New Trends on Global Education Conference, Girne, Kıbrıs (Kktc), 24 - 26 Eylül 2012, ss.1

Teachers’ Efficacy Scale in Student Recognition: Validity and Reliability Study.

European Conference on Educational Research, Cadiz, İspanya, 18 - 21 Eylül 2012, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

İrade Eğitimi

Timaş Yayınları, İstanbul, 2021

Yürümeye Devam Et

Timaş Yayınları , İstanbul, 2020

Van İlindeki Rehberlik Servislerinin Performanslarının Değerlendirilmesi Ve Arttırılması

Eğitim Ortamlarında Nitelik, Halil İbrahim Özok,Fuat Tanhan, Editör, Anı Yayıncılık , Ankara, ss.217-230, 2020

Araştırma-Uygulama İşbirliği Bağlamında Lisansüstü Eğitim.

Lisansüstü Eğitim Üzerine Düşünceler, Fuat Tanhan, Editör, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, ss.257-267, 2019