Publications & Works

Articles Published in Other Journals

MÜCEDDİDİYE TARÎKATI’NDA MURÂKABELER: ŞEYH BAHÂUDDÎN TÂHÂ EL-İMADÎ’NİN MİNHÂC ADLI ESERİ BAĞLAMINDA

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.13, no.73, pp.1053-1065, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

TARİHİ SÜREÇTE HAKKÂRİ’DE FAALİYET GÖSTERMİŞ OLAN BAŞLICA TARÎKATLAR VE TEMSİLCİLERİ

ŞARKİYAT İLMİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.11, no.3, pp.1264-1281, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tarihi Süreçte Van'da Faaliyet Göstermiş Olan Belli Başlı Tarikatlar ve Temsilcileri

ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.11, no.61, pp.1191-1205, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tasavvuf'un İslam Medeniyeti'ne Katkıları

Akademiar, no.4, pp.37-63, 2018 (International Refereed University Journal)

ŞEYH BAHÂUDDÎN TÂHÂ EL-İMÂDÎ VE “MİNHAC” ADLI ESERİ

Akademiar, vol.3, no.3, pp.13-42, 2017 (International Refereed University Journal)

RÜYETÜ'N-NEBÎ MESELESİ

AKADEMİAR, no.1, pp.133-166, 2016 (International Refereed University Journal)

SUFİLERE GÖRE RÜYETULLAH MESELESİ

ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.9, no.43, pp.2468-2479, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

KALPLERİN GIDASI ZİKİRDİR

İLİM VE İRFAN DERGİSİ, no.41, pp.36-38, 2016 (National Non-Refereed Journal)

TASAVVUF SÖZLÜĞÜ:ŞERİAT, HAKİKAT, MARİFET

İLİM VE İRFAN DERGİSİ, no.40, pp.37, 2015 (National Non-Refereed Journal)

KATİP ÇELEBİ'NİN MİZANÜ'L-HAK ADLI ESERİ BAĞLAMINDA KADIZADELİLER-SİVASİLER MÜCADELESİ

ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.8, no.39, pp.1052-1063, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

BİR İLİM VE İRFAN ÖNCÜSÜ ABDURRAHMAN TAHİ

İLİM VE İRFAN DERGİSİ, no.28, pp.34-36, 2014 (National Non-Refereed Journal)

TASAVVUFTA HAKİKATI MUHAMMEDİYYE MESELESİ VE MESNEVİ'DEN ÖRNEKLER

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, no.59, pp.177-197, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

ADİ B. MÜSAFİR ADEVİYYE TARİKATI VE YEZİDİLİK

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, no.55, pp.181-200, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

İMAM SUYUTİ PERSPEKTİVİNDEN İBN ARABİ

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, no.53, pp.143-158, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

İMAM SUYUTİ'NİN İBN ARABİ'YE DAİR BİR RİSALESİ: TENBİHÜ'ĞABİ Bİ TEBRİETİ İBN ARABİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.14, no.1, pp.329-356, 2012 (National Refreed University Journal)

KUANTUM FİZİĞİ VE TASAVVUF

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.13, no.2, pp.87-125, 2011 (National Refreed University Journal)

İMAM SUYUTİ'NİN İLM-İ BATINA DAİR BİR RİSALESİ: EL-bAHİR Fİ HÜKMİ'N-NEBİ Bİ'L-BATIN VE'Z-ZAHİR

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, no.48, pp.177-202, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

TASAVVUFTA İLM-İ ZAHİR-İLM-İ BATIN ANLAYIŞI

ERZURUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.25, pp.233-256, 2006 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EBÛ ABDURRAHMAN SÜLEMÎ VE EL-MUKADDİME ADLI RİSÂLESİ BAĞLAMINDA TASAVVUFÎ GÖRÜŞLERİ

İspec 3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.607-621

İmâm Kastallânî Ve “İrtifâu’r-Rutbe Bi’l-Libâsi Ve’s-Sohbe” Adlı Eseri Bağlamında Tasavvuf Silsilesi

İspec 3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.598-607

SÜLEMÎ’NİN “KİTÂBU’L-FÜTÜVVE” ADLI ESERİ BAĞLAMINDA TASAVVUFTA FÜTÜVVET ANLAYIŞI

INTERNATIONAL PARIS CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES – III, Paris, France, 15 - 17 December 2019, pp.109-115

MALATYALI NİYAZİ MISRİ İLE VANİ MEHMED EFENDİ'NİN KADIZADELİLER-SİVASİLER OLAYINDAKİ ÇEKİŞMELERİ

MALATYALI İLİM VE FİKİR İNSANLARI, Malatya, Turkey, 17 - 19 November 2018, pp.565-579

NAKŞİBENDİYYE TARİKATI'NIN VAN VE ÇEVRESİNDE TANINIP YAYILMASI

ULUSLARARASI KÜLTÜR SANAT VE TOPLUM SEMPOZYUMU, Van, Turkey, 18 - 20 October 2018, pp.1629-1645

KADİRİYYE TARİKATI'NIN VAN'A GELİŞİ VE YAYILMASI

ULUSLARARASI KÜLTÜR SANAT VE TOPLUM SEMPOZYUMU, Van, Turkey, 18 - 20 October 2018, pp.1612-1628

"NEFSİNİ BİLEN RABBİNİ BİLİR" SÖAZÜ BAĞLAMINDA İNSAN VE ARAYIŞI

2. ULUSLARARASI AHMED-İ HANİ SEMPOZYUMU, Ağrı, Turkey, 28 - 29 September 2018, pp.493-505

SON DÖNEM HAKKARİ SUFİLERİNDEN ŞEYH SELİM EFENDİ

ZAP HAVZASI ULEMASI SEMPOZYUMU, Hakkari, Turkey, 27 - 28 April 2018, pp.154-162

MLATYALI NİYAZİ MISRİ İLE VENİ MEHMED EFENDİ'NİN KADIZADELİLER-SİVASİLER OLAYINDAKİ ÇEKİŞMELERİ

Uluslararası Malatyalı İlim ve Fikir İnsanları Sempozyumu, Malatya, Turkey, 17 - 19 December 2017, pp.49-51

Mısırda Nakşibendiliği yayan Halidi Şeyhlerinden Muhammed Emin Erbili ve Faaliyetleri

Uluslararası Bahaeddin Nakşibend ve Nakşibendilik, İstanbul, Turkey, 2 - 04 December 2016, pp.221-236

Hakkari Van ve Bitlis üçgeninde Halidilik

Mevlana Halid-i Bağdadi ve osmanlı Toplumunda Halidilik, Ağrı, Turkey, 4 - 07 November 2016, no.1, pp.76-87

BARIŞ ELÇİSİ MEVLANA VE KUANTUM

III. ULUSLARARASI MESNEVİ SEMPOZYUMU, Urumiye, Iran, 15 - 16 October 2014, pp.1337-1357

GÜMÜŞHANEVİ'NİN CAMİÜ'L-USUL'ÜNDE RİCALÜ'L-GAYB MESELESİ

I. ULUSLARARASI AHMED ZİYAÜDDİN GÜMÜŞHANEVİ SEMPOZYUMU, Gümüşhane, Turkey, 3 - 05 October 2013, pp.341-351

İBRAHİM HAKKI'NIN CİLAÜ'L-KULUB ADLI ESERİNDE ALLAH'A VASIL OLMANIN ON ESASI

ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI HAZRETLERİ SEMPOZYUMU, Erzurum, Turkey, 16 - 18 November 2011, pp.273-287

HALİDİLİĞİN VAN VE ÇEVRESİNDE TANINIP YAYILMASI

ULUSLARAARSI MEVLANA HALİD-İ BAĞDADİ SEMPOZYUMU, Van, Turkey, 13 June 2010, pp.447-453

Books & Book Chapters

İmam Süyuti ve Tasavuf

Semerkand (Nizamiye Akademi), İstanbul, 2019

Tekirdağlı Beheştî ve Heşt Beheşt Mesnevî’si Bağlamında Tasavvufî Görüşleri

in: TEKIRDAĞ’DA DINÎ VE KÜLTÜREL HAYAT, Hasan KESKİN Özkan ÖZTÜRK Halil İbrahim DELEN Ali SEVER, Editor, Ensar Yayınevi, İstanbul, pp.409-422, 2019

Tasavvuf Klasikleri Bağlamında Tasavvufta Öz-Eleştiri Kültürü

in: İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE ELEŞTİRİ KÜLTÜRÜ ve TAHAMMÜL AHLÂKI, Mahsum AYTEPE -Teceli KARASU, Editor, Ensar Yayınları, İstanbul, pp.185-197, 2019

Molla Halîl Si‘irdî’nin Bazı Tasavvufî Görüşleri: “Minhâcü’s-Sünne” Adlı Eseri Bağlamında

in: Molla Halil es-Si‘irdî Hayatı, Eserleri ve İlmî Kişiliği, M. Macit SEVGİLİ vd., Editor, Beyan Yayınları, İstanbul, pp.417-434, 2019

Tasavvuf Risaleleri

Semerkand (Nizamiye Akademi) Kariyer Yayınları, İstanbul, 2018

Tasavvuf Klasikleri Ekseninde Ebu Hasan Harakani

in: İnsan Bilimleri Araştırmaları, Aydemir, L., Editor, Dora Yayınları, Bursa, pp.323-343, 2018

İmam Süyuti'nin tasavvuf risaleleri

Semerkand/Nizamiye Kariyer Yayınları, İstanbul, 2017

Other Publications