Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Tür Kuramı Bağlamında Yeraltı Edebyatına Br Bakış

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.50, pp.279-294, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Alman Yeraltı Edebiyatında Türkiyeli Yazarlar

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi., vol.2, no.37, pp.372-388, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Postmodern Eserlerin Örtük Yapılarnı Çözümlemek

Üvercinka, no.74, pp.14-15, 2020 (National Non-Refereed Journal)

Orhan Pamuk'un Roman Tahayyülü: Küresel ve Sihirli Sanat

Üvercinka Dergisi, vol.1, no.73, pp.16-17, 2020 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

Okumayan Konyalıya Değil Okuyan Koreliye Yazan Küresel Romancı: Orhan Pamuk

Hürriyet Gösteri Dergisi, vol.1, no.332, pp.14-22, 2020 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

Küresel Romanda Üstopya Söylemine Bir Örnek: Margaret Atwood’un Antilop ve Flurya Adlı Eseri

International Journal of Languages’ Education and Teaching , vol.8, no.3, pp.168-186, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development

Taşrada Coronalı Normale Hazırlık: Hatıralar, Hayaller, İnsanlar

Üvercinka, vol.1, no.69, pp.15, 2020 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

Türlerin Gayri Meşru Çocuğu: Yer Altı Edebiyatı

Üvercinka, vol.1, no.67, pp.11-15, 2020 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

Yer altı Edebiyatının Küresel Panoraması Üzerine Bir Karşılaştırma Denemesi

Euroasia Journal of Social Sciences & Humanities, vol.1, no.10, pp.104-116, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRK ŞİİRİNDE ROMANTİK BİR POETİKA DENEMESİ: YENİBÜTÜNCÜ ŞİİR

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.12, no.66, pp.65-75, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Minör Edebiyatın Aktüel Bir Panoraması

TLiteratureurkısh Studies Languages and, vol.14, no.2, pp.441-456, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

KINGSTON’S “THE WOMAN WARRIOR”: MYTHS AND CULTURAL BIGOTRY

International Journal of Language Academy, vol.6, no.3, pp.21-30, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

KINGSTON’S “THE WOMAN WARRIOR”: MYTHS AND CULTURAL BIGOTRY

International Journal of Language Academy, vol.6, no.3, pp.21-30, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Altay Öktem’in Romanlarında Yeraltı Edebiyatının İzleri

International Journal of Languages’ Education and Teaching, vol.1, no.6, pp.149-173, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Türkiye'deYeraltı Edebiyatının Avangart Eseri: Mehmet Rauf'tan Bir Zambağın Hikayesi

The Journal of Academic Social Sciences Studies, vol.1, no.67, pp.109-121, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

SEZAİ KARAKOÇ İLE İSMET ÖZEL’İN POETİK FİKİRLERİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE MODERN İSLAMİ ŞİİR

The Journal of Academic Social Science Studies, no.60, pp.131-145, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

YERALTI ROMANINDA ANLATI UNSURLARININ İŞLENİŞİ

TURKISH STUDIES, vol.1, no.12, pp.277-296, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye'de Yeraltı Edebiyatı Tartışmaları: Kavram Ölçüt Tarihçe

TURKISH STUDIES, vol.11, no.20, pp.119-140, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tiyatro Toplumbilimi Bağlamında Tarık Buğra'nın Ayakta Durmak İstiyorum adlı Oyunu

The Journal of Academic social Sciences, vol.1, no.52, pp.147-160, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Orhan Pamuk'un Romancılık Kariyerinde Bir Geçiş Romanı: Benim Adım Kırmızı

Uluslararası Sosyal Araştırmalar, vol.1, pp.86-99, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Necip Fazıl'ın Perspektifinden Dersim 1938 Olayları

The Journal of Academic Social Sciences, no.3, pp.52-63, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Talip Apyadın'ın Çocuk Romanlarında Ütopya İmgesi

The Journal of Academic Sciences, no.3, pp.187-200, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Karşıt Tezleri Savunan Politik Romanlar Bağlamında Dersim 1938 Olayları

Journal of Turkısh Studies, vol.1, pp.149-160, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Enis Batur'un Poetik Evreni: Şiir ve İdeoloji, Ars Poetica

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, no.7, pp.66-78, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sema Kaygusuz'dan Dersim Trajedisine Dair Modern Bir Roman: Yüzünde Bir Yer

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, vol.1, pp.239-249, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Faruk Nafiz Çamlıbel'in Sanat Şiiri Üzerine Anlambilimsel/Göstergebilimsel Bir İnceleme

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, no.7, pp.71-79, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yusuf Atılgan'ın Öykülerinde Bireyin Modernleşme Arzusu

Journal of Turkısh Studies, no.8, pp.761-773, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Novel About Dersim: The Tragic Leaf in Turkey's Recent History

US-China Foreign Language, no.11, pp.950-957, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Postmodern Romanda İnsanın Konumu

Journal of Turkısh Studies, vol.1, pp.607-616, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Aristoteles'in, Novalis'in ve Todorov'un Metinleri Bağlamında Poetikanın Tarihsel Gelişimi

The Journal of Academic Social Sciences Studies, vol.1, pp.433-453, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Veysel Çolak'tan Didaktik Bir Poetika Denemesi: Şiir Nedir ve Nasıl Yazılır?

The Journal of Academic Social Sciences Studies, vol.1, pp.337-350, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Edip Cansever Şiirde Anlam Tartışmalarının Neresinde?

Evrensel Kültür, no.242, pp.23-25, 2012 (National Non-Refereed Journal)

İsmet Özel'den Meraklısına Şiir Rehberi

Yasak Meyve Dergisi, no.58, pp.74-79, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Sezai Karakoç'un Poetikasında Şair Kimdir? Şiir Neye Denir?

Türk Edebiyatı Dergisi, no.466, pp.56-60, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Salah Birsel'den Avangart Bir Poetika Denemesi: Şiirin İlkeleri

Journal of Turkısh Studies, vol.1, pp.1433-1440, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ahmet Ümit'in Bab-ı Esrar'ını Postmodern Bir Polisiye Olarak Okumak

The Journal of Academic Social Sciences Studies, vol.1, pp.247-257, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tahsin Yücel'in sonuncu Romanında Postmodern Kitap ve Ortam Parodisi

Yeni Türk Edebiyatı, vol.1, pp.87-100, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kentli İnsanın Dramı: Dünyanın en Güzel Arabistanı

Sözcükler Dergisi, no.37, pp.106-112, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Elif Şafak'ın İskender Romanında Bir Töre Cinayeti Bağlamında Anne-Oğlu İlişkisine Bakış

Journal of Turkısh Studies, vol.1, pp.849-857, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Puslu Kıtalar Atlasında Oyunsuluk

Hürriyet Gösteri, no.305, pp.59-69, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Türkiye'de Mizah Dergiciliğin Öncüsü: Teodor Kasap

Evrensel Kültür, no.237, pp.6-9, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Orhan Pamuk'un Postmodern Bir Labirentte Yazıyı Arayan Kahramanları

Journal of Turkısh Studies, vol.1, pp.1811-1822, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Orhan Pamuk'un Toplumcu Gerçekçi Öyküsü: Hancer

Evrensel Kültür, no.232, pp.14-16, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Yüz:1981 ve Sevgili Arsız Ölüm Romanları Bağlamında 12 Eylül sonrası Gerçekçi Romana Bir Bakış

DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, pp.1-14, 2011 (International Refereed University Journal)

Orhan Pamuk'un Romancılık Serüveninde Yeni Bir Durak: Tematik Romanlar

Journal of Turkısh Studies, vol.1, pp.953-963, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Orhan Pamuk'un Romanlarında Babaya İade-i İtibar

Türk Edebiyatı, no.445, pp.26-34, 2010 (National Non-Refereed Journal)

Orhan Pamuk'un Cevdet Bey ve Oğulları Romanında Batılılaşma

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.29-36, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi Romanında Baba-Oğul İlişkisi

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, pp.145-154, 2009 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Postmodernizm Bağlamında Hilmi Yavuz'un Üç anlatı Adlı Eseri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.10, pp.52-65, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bir Yeraltı Anlatısı Olarak Murat S. Arslantürk'ün Konsomatris/Dellek Romanı

Ege Zirvesi I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İzmir, Turkey, 08 March 2020, vol.1, no.1, pp.22-23

Tür Kuramı Bağlamında Yeraltı Edebiyatının Dönüşümü

Ege Zirvesi I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İzmir, Turkey, 08 March 2020, vol.1, no.1, pp.19-20

Elif Şafak'ın Küresel Romanı Araf'a Tematik Bir Bakış

5.El Ruha Sosyal Bilimler Kongresi, Tunus, Tunisia, 3 - 06 October 2019, vol.1, no.1, pp.146-161

Küresel Roman Çağında Türk Edebiyatının Konumu

Uluslararası Türkoloji Sempozyumu, Van, Turkey, 26 - 28 September 2019, vol.1, no.1, pp.16-17

Türkiye, Almanya ve Fransa Örnekleri Üzerinden Dünya'da Yeraltı Edebiyatının Bir Panoraması

Uluslararası Türkoloji Sempozyumu, Van, Turkey, 26 - 28 September 2019, vol.1, no.1, pp.1083-1097

Metin Altıok ve Metin Cengiz'in Poetik Fikirleri Bağlamında 1980 Sonrası Türk Şiirinde Toplumcu Gerçekçi Eğilim

ERASMUS International Academic Research Symposium on Educational and Social Sciences, İzmir, Turkey, 5 - 06 April 2019, vol.1, no.1, pp.43-64

Türk Dili ve Edebiyatı Müfredatında Sorunlu Bir Konunun Çözümlenmesi: Fecr-i Âti Topluluğunun Yeri

Eğitim Pratiğimiz ve 2023 Eğitim Vizyonu Kongresi, Van, Turkey, 19 - 21 March 2019, vol.1, no.1, pp.21

Türkiye'de Yeraltı Romanının Güncel Bir Panoraması

Asoscongress 5. Uluslararası Filoloji Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 2018, vol.1, no.1, pp.13-42

Yeraltı Edebiyatının Anavatanı: Fanzinler

Asoscongress 5. Uluslararası Sosyal , Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 2018, vol.1, no.1, pp.32-46

Fatih Kaynak'ın Romanlarında Yeraltı Edebiyatının İzleri

II. International Dmıtrı Yavoronıtskı European Congress on Social Sciences, Kiev, Ukraine, 26 - 29 April 2018, vol.1, no.1, pp.55-56

Emrah Serbes'ten Yeraltı Romanının Anlatı Formatına Uygun Bir Eser: Müptezeller

II. International Dmıtrı Yavoronıtskı European Congress on Social Sciences, Kiev, Ukraine, 26 April - 29 March 2018, vol.1, no.1, pp.57-58

Yılmaz Karakoyunlu'dan Bir Adnan Menderes Romanı: Yorgun Mayıs Kısrakları

Al-Farabi 2nd International Congress on Social Sciences, Gaziantep, Turkey, 6 - 08 April 2018, vol.1, no.1, pp.94

Postmodern Bir Kurgu Denemesi Olarak Elif Şafak'ın Pinhan Romanı

2nd International Congress on Social Sciences, Gaziantep, Turkey, 6 - 08 April 2018, vol.1, no.1, pp.93

THE PIONEER OF HUMOR MAGAZİNE IN TURKEY: TEODOR KASAP

3'rd International Congress on Social and Economic Scıences, Atina, Greece, 15 - 19 November 2017, vol.1, no.1, pp.37

Yaşar Kemal'in Ütopya Romanlarında Demokrasi ve Empati Kültürü

IX. International Congress of Educational Research, Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017, vol.1, no.1, pp.19-20

Sezai Karakoç İle İsmet Özel'in Poetik Fikirleri Bağlamında Türkiye'de Modern İslamî Şiir

Al-Farabi I. International Congress on Social Sciensces, Gaziantep, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.32-33

Turgut Uyar'ın Dünyanın En Güzel Arabistanı'nı Çevre Eğitimi Bağlamında Okumak

IX. International Congress of Educational Research, Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017, vol.1, no.1, pp.3

Chinua Achebe'nin No Longer At Ease Adlı Romanında Sömürgecilik ve Eğitim

Al Farabi 1'st International Congress on Social Sciencess, Gaziantep, Turkey, 11 - 14 May 2017, vol.1, no.1, pp.495

Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatında Karşılaşılan Başlıca Sorunları

Al Farabi 1'st International Congress on Social Sciencess, Gaziantep, Turkey, 11 - 14 May 2017, vol.1, no.1, pp.598

Orhan Pamuk's Unknown Award-winning Short Story: Hançer

Innovations and Global Issues in Social Sciences, Antalya, Turkey, 27 - 29 April 2017, vol.1, no.1, pp.95-96

A Comparison of Jonah’s Gourd Vine and Native Son in Light of the Two Sensesof Escapism

3rd INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016, vol.1, no.1, pp.212-218

Türkiye'de Karşılaştırmalı Edebiyat Çalışmalarından İki Örnek

3rd INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016, vol.1, no.1, pp.506-517

Türkiye'deki Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kitaplarının Bir Karşılaştırılması

3'rd International of Economic Developmentan and social Sciences, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016, vol.1, no.1, pp.512-523

Behiç Ak'ın Bina ve Tek Kişilik Şehir adlı Oyunlarının Çevre Eğitimi Bağlamında İncelenmesi

VIII. International Congress Of Educations, Çanakkale, Turkey, 4 - 08 May 2016, vol.1, no.1, pp.12-21

Muallim Naci Memories In The Context Of The Modernization Efforts In Educationas

International Humanities and social Sciences Conferences, Barcelona, Spain, 3 February - 07 May 2016, vol.2, pp.214-221

Mustafa Kutlu'nun ve Fatma Karabıyık Barbarosoğlu'nun Öyküleri Bağlamında 1980 Darbesinin Muhafazakar Dünyaya Yansımaları

UDEK, 3'rd International Conferences on Language and Litarature Turkish in Europe, Tiran, Albania, 30 October - 02 November 2014, vol.2, pp.259-277

Talip Apaydın'ın Çocuk Romanlarında Ütopya İmgesi

III. International Congress of Turkology, Varşova, Poland, 25 - 27 June 2014, no.1, pp.24-25

Dersim'in Trajediyle Örülü Toplumsal Belleğinin Roman Sanatına Yansımaları

II. Uluslararası Tunceli (Dersim) Sempozyumu, Tunceli, Turkey, 20 - 22 October 2013, vol.1, pp.45

Dersim Trajedisine Dair Egemen Algıyı Sorunsallaştıran Bir Roman: O Muhteşem Hayatınız

Internatioanl Symposium on Language and Communacitaion, İzmir, Turkey, 17 - 19 June 2013, vol.1, no.1, pp.583-592

Murathan Mungan'dan Avangart Bir Poetika Denemesi: Şairin Romanı

Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 17 - 19 May 2013, vol.1, pp.301-310

Batılılaşma İzleğinin Edebiyata Yansımaları Bağlamında Edward Said'in Şarkiyatçılık Adlı Eseri

Uluslararası Katılımlı Batman Bilim ve Kültür Sempozyumu, Batman, Turkey, 18 - 20 April 2012, vol.1, pp.533-542

Orhan Pamuk'un Roman Dili Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz

2. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu (Dil ve Üslup İncelemeleri), Isparta, Turkey, 19 - 21 October 2011, vol.1, pp.347-367

A Comparısıon of Jonah's Gourd Vıne and Natıve Son in Light of the Two Senses of Escapısm

3'rd International Congress On Social Sciences, China To Ardiatic, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2006, vol.1, no.1, pp.214-220

Postmodern Türk Romanında İnsan

Internatioanl Symposium on Language and Communacitaion, İzmir, Turkey, 10 June 0201 - 13 June 2012, vol.1, no.1, pp.1409-1418

Books & Book Chapters

DÜNYA TİYATROSUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ

in: Türkçe Eğitiminde TİYATRO VE DRAMA , Erhan Şen,Sedat Karagül, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.113-142, 2020 Creative Commons License

2023 Hedefine Doğru Türk Dili ve Edebiyatı Müfredatında Sorunlu Bir Konunun Çözümlenmesi: Fecr-i Âti Topluluğunun Yeri

in: Eğitim Pratiğimiz Üzerine Araştırmalar, Özok H.İ, Aladağ, C., Editor, Pagem Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.50-55, 2019

1980 SONRASI TÜRK TİYATRO EDEBİYATI

Mitos Boyut Yayınları, İstanbul, 2016