Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 3. ULUSLARARASI TARIM, HAYVANCILIK ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ

  Oturum Başkanı

  Van, Türkiye

 • 2019 1. International Ornamental Plants Congress

  Oturum Başkanı

  Bursa, Türkiye

 • 2019 2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi

  Katılımcı

  Rize, Türkiye

 • 2019 10 .International Soil Congress

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2019 3. International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Science

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2019 8.Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2019 8. Bitki Besleme Kongresi

  Oturum Başkanı

  Antalya, Türkiye

 • 2018 The International Soil Science Congress on “Environment and Soil Resources Conservation”

  Katılımcı

  Almati, Kazakistan

 • 2018 The 4th Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2018)

  Katılımcı

  Kyyiv, Ukrayna

 • 2018 The 4th Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2018)

  Oturum Başkanı

  Kyyiv, Ukrayna

 • 2018 International Agricultural Science Congress

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2018 International Agricultural Science Congress

  Oturum Başkanı

  Van, Türkiye

 • 2017 5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi

  Oturum Başkanı

  Kırklareli, Türkiye

 • 2017 XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi

  Katılımcı

  Edirne, Türkiye

 • 2017 5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi

  Katılımcı

  Kırklareli, Türkiye

 • 2017 The International Symposium Euroasian Biodiversity (SEAB2017)

  Katılımcı

  Minsk, Belarus

 • 2017 International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciencea and Technologies (ICAFOF2017)

  Katılımcı

  Nevşehir, Türkiye

 • 2016 7. Bitki Besleme ve Gübreleme Kongresi

  Katılımcı

  Adana, Türkiye

 • 2016 5th EUROSOIL International Congress

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 7. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi

  Oturum Başkanı

  Adana, Türkiye

 • 2016 International Conference on Enviromental Science and Technology (ICOEST2016)

  Katılımcı

  Beograd, Sırbistan Ve Karadağ

 • 2016 Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB2016)

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2015 Tubitak Değerlendirme Paneli

  Panelist

  Ankara, Türkiye

 • 2015 1st International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST)

  Katılımcı

  Sarajevo, Bosna-Hersek

 • 2015 Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2015)

  Katılımcı

  Baku, Azerbaycan

 • 2014 9th İnternational Soil Science Congress on The Soul of Soil and Civilization

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2014 9th İnternational Soil Science Congress on The Soul of Soil and Civilization

  Oturum Başkanı

  Antalya, Türkiye

 • 2014 International Environmental Sciences Symposium of Van (IWSSV 2014)

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2014 The International Congress On Green Infrastructure And Sustainable Societies / Cities (GREINSUS)

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2013 Tubitak Proje Değerlendirme Paneli

  Panelist

  Ankara, Türkiye

 • 2013 International Caucasian Forestry Symposium

  Katılımcı

  Artvin, Türkiye

 • 2013 5. Organik Tarım Sempozyumu

  Katılımcı

  Samsun, Türkiye

 • 2013 6. Ulusal Bitki Besleme ve Gübreleme Kongresi

  Oturum Başkanı

  Nevşehir, Türkiye

 • 2013 V. Süs Bitkileri Kongresi

  Katılımcı

  Yalova, Türkiye

 • 2013 International Conference of Ecosystems

  Katılımcı

  Tiranë, Arnavutluk

 • 2013 6. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi

  Katılımcı

  Nevşehir, Türkiye

 • 2013 V. Süs Bitkileri Kongresi

  Oturum Başkanı

  Yalova, Türkiye

 • 2012 9. Sebze Tarımı Sempozyumu

  Katılımcı

  Konya, Türkiye

 • 2012 4th International Congress EUROSOIL 2012 - Soil Science for the Benefit of Mankind and Environment

  Katılımcı

  Bari, İtalya

 • 2012 8th International Soil Science Congres on Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2011 International Conference of Ecosystems

  Katılımcı

  Tiranë, Arnavutluk

 • 2011 Prof. Dr. Nuri Munsuz Ulusal - Toprak ve Su Sempozyumu

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2010 Symposium on Soil Management and Potash Fertilizer Uses in West Asia and North Africa Region

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2010 5. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2010 VIII. Sebze Tarımı Sempozyumu

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2010 Tubitak Toprak Bilimi ve Biitki Besleme Paneli

  Panelist

  Ankara, Türkiye

 • 2010 The International Soil Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality

  Katılımcı

  Samsun, Türkiye

 • 2009 III. Bitki Koruma Kongresi

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2008 Tubitak Toprak Bilimi ve Biitki Besleme Paneli

  Panelist

  Ankara, Türkiye

 • 2006 International Soil Congress on Soils Sustaining Life on Earth

  Katılımcı

  Ş.Urfa, Türkiye

 • 2004 International Soil Congress on Natural Resource Management for Sustainable Development

  Katılımcı

  Erzurum, Türkiye

 • 2003 IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2000 Proceeding of International Symposium on Desertification

  Katılımcı

  Konya, Türkiye

 • 1999 Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 1998 M. Şefik Yeşilsoy International Symposium on Arid Region Soil

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 1997 Ulusal Çinko Kongresi

  Katılımcı

  Eskişehir, Türkiye

 • 1995 İlhan Akalan Toprak ve Çevre Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1994 III. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 1991 Toprak İlmi Derneği 12. Bilimsel Toplantısı

  Katılımcı

  Ş.Urfa, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 110

h-indeksi (WOS): 4