Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Mart 2015 Tez Savunma (Doktora)

  YYÜ Fen Bil Top Bil ve Bit Bes An Bil Dalı

  Tez Savunma Jürisi

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2019 - 2019 Eurasian Journal of Soil Science

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2019 - 2019 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2018 - 2018 EURASIAN JOURNAL OF SOIL SCIENCE

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2018 - 2018 Toprak bilimi ve Bitki Besleme Dergisi

  Yayın Kurul Üyesi

 • 2017 - 2017 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi

  Danışma Kurul Üyesi

 • 2017 - 2017 EURASIAN JOURNAL OF SOIL SCIENCE

  Editörler Kurulu Üyesi

 • 2016 - 2017 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi

  Danışma Kurul Üyesi

 • 2015 - 2015 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi

  Yayın Kurul Üyesi

 • 2015 - 2015 Eurasian Journal of Soil Science

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2011 - 2011 Tarım Bilimleri Dergisi

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2011 - 2011 Sientia Horticulturae

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2010 - 2010 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2010 - 2010 Turkish Journal of Agriculture and Foresty

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2010 - 2010 Parlar Scientific Publications

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2010 - 2010 Tarım Bilimleri Dergisi

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2010 - 2010 Selçuk Üniveristesi Ziraat Fakültesi Dergisi

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2009 - 2009 Turkish Journal of Agriculture and Forestry

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2009 - 2009 The Global Journal of Soil Science

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2007 - 2007 Sientia Horticulturae

  Değerlendirme Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2000 - Devam Ediyor Türkiye Toprak Bilimi Derneği

  Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Aralık 2019 Middle East Journal of Science

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Aralık 2019 TÜBİTAK Projesi

 • Kasım 2019 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

 • Ekim 2019 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ekim 2019 The Journal of Animal and Plant Sciences

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ekim 2019 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

 • Eylül 2019 Derim

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Eylül 2019 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

 • Temmuz 2019 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Temmuz 2019 International Journal of Agricultural and Wildlife Sciences

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Temmuz 2019 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

 • Mart 2019 Euroasian Journal of Soil Science

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2019 Eurasian Journal of Soil Science

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Aralık 2018 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Aralık 2018 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

 • Kasım 2018 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Kasım 2018 Journal of Agricultural Sciences

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ekim 2018 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ağustos 2018 Current Academic Studies In Agricultural Sciences-2018

  Tanınmış Yayınevleri tarafından basılan bilimsel/mesleki kitap

 • Mayıs 2018 The International Journal of Secondary Metabolite

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mart 2018 The International Research Journal of Chemistry and Chemical Sciences

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mart 2018 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

 • Şubat 2018 Tarım Bilimleri Dergisi

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2018 Scientia Horticulturae

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Aralık 2017 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

 • Kasım 2017 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Degisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ekim 2017 Toprak Su Degisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ekim 2017 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

 • Ağustos 2017 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Haziran 2017 Scientia Horticulturae

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mayıs 2017 Tarım Bilimleri Dergisi

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mayıs 2017 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

 • Şubat 2017 Scientia Horticulturae

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Şubat 2017 Eurasaian Journal of Soil Science

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ağustos 2016 Scientia Horticulturae

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ağustos 2016 International Journal of Secondary Metabolite

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Temmuz 2016 Eurasian Journal of Soil Science

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Temmuz 2016 Journal of Environment and Waste Management

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Temmuz 2016 Premier Publishers

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Şubat 2016 International Resarch Journal of Chemistry and Chemical Sciences

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2016 World Research Journal of Agricultural Sceinces

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2016 International Journal of Agricultural Policy and Research

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Aralık 2015 TÜBİTAK Projesi

 • Aralık 2015 TÜBİTAK Projesi

 • Aralık 2015 TÜBİTAK Projesi

 • Aralık 2015 TÜBİTAK Projesi

 • Aralık 2015 TÜBİTAK Projesi

 • Aralık 2015 TÜBİTAK Projesi

 • Aralık 2015 TÜBİTAK Projesi

 • Aralık 2015 TÜBİTAK Projesi

 • Aralık 2015 TÜBİTAK Projesi

 • Aralık 2015 TÜBİTAK Projesi

 • Aralık 2015 TÜBİTAK Projesi

 • Ekim 2015 TÜBİTAK Projesi

 • Ekim 2015 TÜBİTAK Projesi

 • Ekim 2015 TÜBİTAK Projesi

 • Ekim 2015 TÜBİTAK Projesi

 • Eylül 2015 Toprak Su Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Eylül 2015 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ağustos 2015 Scientia Horticulturae

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ağustos 2015 TÜBİTAK Projesi

 • Nisan 2015 Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mart 2015 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

 • Aralık 2011 National Center of Science and Technology Evalution

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ekim 2011 Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Haziran 2011 Journal of Agricultural Sciences

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mayıs 2011 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mart 2011 Scientia Horticulturae

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ekim 2010 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Temmuz 2010 Turkish Journal of Agricuture and Forestry

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Haziran 2010 Fresenius Environmental Bulletin

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2010 Journal of Agricultural Sciences

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Temmuz 2009 Turkish Journal of Agricuture and Forestry

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mayıs 2009 Geoderma

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Nisan 2007 Scientia Horticulturae

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mart 2007 Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

Bilimsel Danışmanlıklar

 • 2018 - 2018 Dış Danışmanlık- Tubitak

  Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü, Türkiye