Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2011 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü

 • 2006 - 2011 Doç.Dr.

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü

 • 1998 - 2006 Yrd.Doç.Dr.

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü

 • 1996 - 1998 Araştırma Görevlisi Dr.

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü

 • 1989 - 1996 Araştırma Görevlisi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2019 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı

 • 2019 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü

 • 2016 - 2017 Fakülte Kurulu Üyesi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme

 • 1998 - 2017 Akademik Kurul Üyesi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme

 • 2013 - 2016 Bölüm Başkanı

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme

 • 2002 - 2010 Bölüm Başkan Yardımcısı

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme

Verdiği Dersler

 • Yüksek Lisans Toprak Düzenleyiciler ve Bitki Yetiştirme Ortamları

 • Lisans Toprak Bilgisi

 • Yüksek Lisans Bitki Analizleri Tekniği

 • Yüksek Lisans Toprak Analizleri Tekniği

 • Yüksek Lisans Organik Gübre ve Atıkların Değerlendirilmesi

 • Lisans Tarla Sera Deneme Tekniği

 • Yüksek Lisans Toprak Su Kirliliği

 • Lisans Gübre ve Çevre İlişkileri

 • Lisans Bitki Besleme

 • Lisans Toprak Bitki Su İlişkileri

 • Lisans Mesleki İngilizce

 • Lisans Toprak Kalitesi

 • Yüksek Lisans Toprak Analiz Tekniği

 • Yüksek Lisans Bitki Analizleri Tekniği

 • Lisans Laboratuar Tekniği

 • Lisans Staj 2

 • Lisans Mezuniyet Çalışması

 • Lisans Toprak Bitki Su İlişkileri

 • Yüksek Lisans Toprak Analizleri Tekniği

 • Lisans Toprak Yönetimi

 • Lisans Toprak Kalitesi

 • Lisans Bitki Besleme

 • Yüksek Lisans Mikrobesin Elementleri ve Bitkilerde Mikroelement Gübrelemesi

 • Lisans Toprak Yönetimi

 • Lisans Toprak Düzenleyiciler

 • Lisans Mesleki İngilizce

 • Lisans Laboratuar Tekniği

 • Lisans Toprak Amenajmanı

 • Yüksek Lisans Laboratuar Analizleri Tekniği

 • Lisans Doğal Kaynakların Korunması

 • Yüksek Lisans Mikrobesin Elementleri ve Bitkilerde Mikroelement Gübrelemesi

 • Lisans Topraksız Tarım

 • Lisans Staj 1

 • Lisans Toprak Yönetimi

 • Lisans Toprak Düzenleyicileri

 • Lisans Organik Tarım

 • Yüksek Lisans Mikrobesin Elementleri ve Bitkilerde Mikroelement Gübrelemesi

 • Lisans Gübreleme Tekniği

 • Lisans Tarla Bitkileri Gübrelenmesi

 • Lisans Organik Tarım İlkeleri

 • Lisans Toprak Verimliliği ve Bitki Besin Maddeleri

 • Yüksek Lisans Gübreler ve Gübreleme Tekniği

 • Lisans Laboratuvar Tekniği

 • Yüksek Lisans Gübre Çevre İlişkileri

 • Lisans Toprak ve Çevre Kirliliği

 • Lisans Toprak Islahı ve Drenaj

 • Lisans Toprak Su Koruma

 • Lisans Tarla ve Sera Deneme Tekniği

 • Yüksek Lisans Toprak Su Kirliliği

 • Yüksek Lisans Mikro Besin Elementleri ve Bitkilerde Mikro Element Gübrelemesi

Yönetilen Tezler