Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Determining Heavy Metal Contents of Hollyhock (Alcea rosea L.) in Roadside Soils of a Turkish Lake Basin

POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, sa.27, ss.2081-2087, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Determining Heavy Metal Contents of Hollyhock (Alcea rosea L.) in Roadside Soils of a Turkish Lake Basin

POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, sa.27, ss.2081-2087, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Determining Heavy Metal Contents of Hollyhock (Alcea rosea L.) in Roadside Soils of a Turkish Lake Basin

POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, cilt.27, sa.5, ss.2081-2087, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

THE EFFECTS OF SEWAGE SLUDGE TREATMENT ON TRITICALE STRAW YIELD AND ITS CHEMICAL CONTENTS IN RAINFED CONDITION

JOURNAL OF ANIMAL AND PLANT SCIENCES, cilt.27, sa.3, ss.971-977, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

THE EFFECTS OF SEWAGE SLUDGE APPLICATION ON GRAIN YIELD AND NUTRIENT STATUS OF GRAIN IN TRITICALE UNDER RAINFED CONDITIONS

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.25, sa.11, ss.4848-4855, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Effects of calcium nitrate and humic acid on pepper seedling growth under saline condition

Journal of Environmental Biology, cilt.31, ss.873-876, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effects of heavy metal pollution on enzyme activities and basal soil respiration of roadside soils

Environmental Monitoring and Assessment, cilt.145, ss.127-133, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Effects of Sulphur and Humic Acid on Yield Components and Macronutrient Contents of Spinach (Spinacia oleracea var. Spinoza)

INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES, cilt.5, ss.801-804, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The Effeccts of Zinc Application on Zinc Efficiency and Nutrient Composition of Lentil (Lens culinaris madic.) Cultivars

PAKISTAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, cilt.7, ss.751-759, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of Different Growing Media on Plant Growth and Nutrient Contents of Petunia (Petunia hybrida)

International Journal of Secondary Metabolite, cilt.6, ss.302-309, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Effects of Different Growing Media on Plant Growth and Nutrient Contents of Petunia (Petunia hybrida)

International Journal of Secondary Metabolite, cilt.6, ss.302-309, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Effects of iron sources and doses on plant growth criteria in soybean seedlings

Eurasian Journal of Soil Science, cilt.8, sa.4, ss.298-303, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Effects of Zinc Applications on Nutrient Contents of Up Ground Parts in Lentil (Lens Culinarismedic.) Varieties

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, cilt.28, ss.268-275, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van ilinde domatesin yaygın olarak yetiştirildiği alanların toprak özellikleri ile domates bitkisinin beslenme durumunun belirlenmesi

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, sa.28, ss.0-160, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Farklı Dozlarda Fosfor ve Humik Asit Uygulamalarının Glayöl Çeşitlerinde Mikro Besin Elementi (Fe, Cu, Zn ve Mn) İçeriklerine Etkisi

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.8, sa.3, ss.319-325, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma Alanları Topraklarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi

International Journal of Agriculture and Wildlife Science (IJAWS), sa.4, ss.68-78, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma Alanları Topraklarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi

International Journal of Agriculture and Wildlife Science (IJAWS), sa.4, ss.68-78, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma Alanları Topraklarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi

International Journal of Agriculture and Wildlife Science (IJAWS), sa.4, ss.68-78, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Relationships between soil properties, topography and land use in the Van Lake Basin, Turkey

EURASIAN JOURNAL OF SOIL SCIENCE, sa.7, ss.115-120, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Van İli Erciş İlçesi Bağlarında Asmaların ve Toprakların Bazı Bitki Besin Elementleri Bakımından İncelenmesi

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, cilt.4, sa.3, ss.347-354, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Effects of Nickel Contamination on Nutrient Contents of Daffodil (Narcissus poeticus L. c.v. “Ice Folies”)

International Journal of Secondary Metabolite, cilt.4, sa.2, ss.99-102, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Van İli Erciş İlçesi Bağlarında Asmaların ve Toprakların Bazı Bitki Besin Elementleri Bakımından İncelenmesi

Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, cilt.1, sa.4, ss.347-354, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Lead Contamination on Nutrient Contents of Hyacinth (Hyacinthus orientalis L. c.v. “Blue Star”)

Journal International Environmental Application & Science, sa.11, ss.213-215, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kükürt ve Humik Asit Uygulamalarının Ispanak (Spinacea oleracea var. Spinoza) Bitkisinin Mikro Besin Elementi İçeriklerine Etkisi

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.27-31, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Organik ve İnorganik Yapılı Demir ve Çinko Bileşiklerinin Elma Ağaçlarında Meyve Kalitesine Etkilerinin Karşılaştırılması

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.64-68, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparing heavy metal contents of roadside soils with coastal area soils

Journal of International Environmental Application & Science, cilt.8, ss.714-718, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mevsimlik Çiçeklerde Tuzun Bitki Gelişimine Etkisi

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.3, ss.15-19, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Effects of Some Organic Fertilizers on Nutrient Contents in Hybrid gladiolus

EURASIAN JOURNAL OF SOIL SCIENCE, cilt.2, ss.140-144, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effects of some organic fertilizers on nutrient contents in hybrid Gladiolus

EURASIAN SOIL SCIENCE, cilt.2, ss.140-144, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Determination of Phytoremediation Levels of Ornamental Plants Used in Landscape

Journal International Environmental Application Science, cilt.6, ss.661-667, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cadmium Effects on Potassium Content and Pepper Seedling Growth in Different Peat Ratios

EURASIAN JOURNAL OF SOIL SCIENCE, cilt.2, ss.110-115, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bazı Organik Materyallerin Kadife Çiçeğinde (Tagetes Erecta F1 Antigua Orange) Bitki Gelişimine

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Özel Sayı, cilt.1, ss.671-675, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Elma Ağaçlarına Yapraktan ve Topraktan Demir Uygulamalarının Yaprak Mineral İçeriği ve Bitki Gelişimine Etkisi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.6, ss.1, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van Koşullarında Farklı Çinko Dozlarının Mercimek Çeşitlerinde (Lens culinaris Medik) Verim ve Verim Öğelerine Etkisi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.7, sa.2, ss.126-130, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Farklı Kükürt Uygulama Şekilleri ve Fosfor Gübrelemesinin Mısır Bitkisinin (Zea mays L.) Bakır, Mangan ve Demir İçeriğine Etkisi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.7, sa.2, ss.1, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Farklı Kükürt Uygulama Şekilleri ve fosfor Gübrelemesinin Mısır Bitkisinin (Zea mays L.) Bakır, Mangan ve Demir İçeriğine Etkisi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.7, sa.2, ss.1, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Artan dozlarda ve farklı şekillerde çinko gübrelemesinin elma ağaçlarında besin elementi içeriğine ve sürgün uzunluğuna etkisi

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi (E.A. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), cilt.16, sa.1, ss.12-15, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Elma ağaçlarına yapraktan ve topraktan demir uygulamalarının yaprak mineral içeriği ve bitki gelişimine etkisi

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.6, sa.3, ss.68-72, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Elma Ağaçlarında Azotlu ve Fosforlu Gübrelemenin Yaprak Mineral Kompozisyonuna ve Gelişmeye Etkisi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.6, ss.1, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Investigation on Some Trace Elements (Cu, Mo, Zn, Co, Mn) and Sulphate in Soil, Grass and Sheep’s Blood

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, cilt.10, ss.87-91, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çimento Fabrikası Emisyonlarının Çevredeki Bitkilere Etkisi

Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, cilt.20, ss.9-17, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Nutrient Contents of Fruits in Different Mulberry (Morus Spp.) Cultivars

Ispec 3. Uluslararası Tarım, Hayvancılık Ve Kırsal Kalkınma Kongresi, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.865-870

Effects of Salinity Stress on Flowering Criteria in Hyacinth (Hyacinthus Orientalis “Fondant”)

1. International Ornamental Plants Congress, Bursa, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2019, ss.290

Effects of Iron and Zinc Chelates on Leaf and Shoot Growth in Apple Trees

10. International Soil Congress 2019, Ankara, Türkiye, 17 - 19 Haziran 2019, ss.462-466

BİYOÇAR ve FARKLI DEMİR FORMLARININ TRİTİKALENİN (Triticosecale wittmack) GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ

International Erciyes Agriculture, Animal & Food Sciences Conference, Kayseri, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2019, ss.1

Investigation of Heavy Metals Contents of Soils on Terraces Affected by Van Lake

3. International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences, Trabzon, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2019, ss.881-887

The Effects of Different Growing Media on Plant Growth of Stevia (Stevia rebaudiana) and Its Nutrient Content

The International Soil Science Congress on “Environment and Soil Resources Conservation”, Almaty, Kazakistan, 17 - 19 Ekim 2018, cilt.1, sa.1, ss.1

Determination of Some Soil Properties and Heavy Metal Contents at Different Soil Depth of Forage Fields on the Roadside of Van, Turkey

The International Soil Science Congress on “Environment and Soil Resources Conservation”, Almaty, Kazakistan, 17 - 19 Ekim 2018, cilt.1, sa.1, ss.1

Urease enzyme activity in a sandy clay loam soil outflow solution influenced by organic waste addition

The Proceedings of the 10th International Soil Science Congress on “Environment and Soil Resources Conservation”, Almaty, Kazakistan, 17 - 19 Ekim 2018, ss.421-426

The Effects of Selenium Application on Germination Parameters of Pumpkin (Cucurbita pepo L.) and Osmotic Potential of Growth Media under Drought Conditions

The International Soil Science Congress on “Environment and Soil Resources Conservation”, Almaty, Kazakistan, 17 - 19 Ekim 2018, cilt.1, sa.1, ss.1

Determination of Some Heavy Metal Contents of Forage Plants Grown on the Roadside Fields of Van, Turkey

The 4th Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2018), Kiev, Ukrayna, 3 - 06 Temmuz 2018, ss.8

Effects of Different Growing Media on Plant Growth of Petunia (Petunia hybrida)

The 4th Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2018), Kiev, Ukrayna, 3 - 06 Temmuz 2018, ss.37

Effects of Different Growing Media on Nutrient Contents of Petunia (Petunia hybrida)

International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, sa.1, ss.587

Mineral Content and Essential Oil Components of Thymus migricus (klokov&desj-shost) in Van Province-Turkey

International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, sa.1, ss.303

Effects of Different Iron Forms and Doses on Plant Growth Criteria in Soybean (Glycine max L.)

International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, sa.1, ss.583

Determination of Heavy Metal Contents of Hollyhock (Alcea rosea L.) in Roadside Soils of Van Lake Basin

XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation, Edirne, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2017, cilt.1, sa.1, ss.1

Van İli Erciş İlçesi Bağlarının Kalite Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kongresi, Kırklareli, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2017, cilt.1, ss.194-203

The Effects of Gytjja on Soil Properties in Nickel Contaminated Soils

The International Symposium Euroasian Biodiversity 2017 (SEAB2017), Minsk, Belarus, 5 - 08 Temmuz 2017, cilt.1, sa.1, ss.683

Antioxidative Enzyme Activities in Pumpkin (Cucurbita pepo L.) Influenced by Selenium Application Under Water Stress

The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB2017), Minsk, Belarus, 5 - 08 Temmuz 2017, cilt.1, sa.1, ss.44

Effects of Tobacco Waste Application on Yield and Nutrient Uptakes by Barley

6th International Symposium on Agricultural Sciences, Novi Sad, Sırbistan Ve Karadağ, 1 - 03 Haziran 2017, ss.66

The Effects of Different Growing Media on Plant Growth Criteria of Some Bulbous Ornemental Plants (Hyacinthusorientalis ‘Pink Pearl’, Narcissus ‘Mounthood’ Ve Tulipagesneriana ‘Golden Apeldoorm’)

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017), Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, cilt.1, sa.1, ss.1173

The Effects of Selenium Antioxidative Enzyme Activities of Pumpkin (Cucurbita Pepo L.) in Drought Stress

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017), Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, cilt.1, sa.1, ss.597

The Effect of Salicylic Acid And Humic Acid Applications on Some Properties of Lentil

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017), Nevşehir, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2017, cilt.1, sa.1, ss.1

The Effects Selenium on Seedling Growth of Pumpkin (Cucurbita pepo L.) in Drought Stress Conditions

5th EUROSOIL International Congress, İstanbul, Türkiye, 16 - 21 Ekim 2016, cilt.1, sa.1, ss.1

The Effects of Gytjja on Nutrients Contents of Lettuce (Lactuca sativa L.) in Nickel Contaminated Soils

5th EUROSOIL International Congress, İstanbul, Türkiye, 16 - 21 Ekim 2016, cilt.1, sa.1, ss.1

Silisyumun Kurşun Stresi Altındaki Arpa Bitkisinin (Hordeum vulgare L.) Bazı Morfolojik Özelliklerine Etkisi

7. Ulusal Bitki Besleme ve Gübreleme Kongresi, Adana, Türkiye, 12 - 15 Ekim 2016, cilt.1, sa.1, ss.1

Phytoremediation Capacity of Wood Species on Urban Roadside in Van Province

International Conference on Enviromental Science and Thecnology,, Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ, 28 Eylül - 02 Ekim 2016, cilt.1, sa.1, ss.81

Phytoremediation Capacity of Wood Species on Urban Roadside in Van

International Conference on Enviromental Science and Thecnology (ICOEST), Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 28 Eylül - 02 Ekim 2016, cilt.1, sa.1, ss.1

Effect of Lead Contamination on Nutrient Contents of Hyacinth (Hyacinthus orientails L.c.v. "Blue Star")

Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2016), Antalya, Türkiye, 23 - 27 Mayıs 2016, cilt.1, ss.436

Effects of Nickel Contamination on Nutrient Contents of Dafodiol (Narcissus poeticus L. c.v. "Ice Folies")

, Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2016), Antalya, Türkiye, 23 - 27 Mayıs 2016, cilt.1, ss.387

, Tolerance of Hyacinth (Hyacinthus orientalis L. c.v. Blue Star) to Lead Contaminated Media

1st International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST), Sarajevo, Bosna-Hersek, 9 - 13 Ekim 2015, ss.1

Doğu Anadolu Arazinin Kullanımı ve Sorunları

Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2015, ss.1

Some Heavy Metal Contents Related With Different Physiographic Units and Land Use in Van Lake Basin

Symposium on EuroAsian Biodiversity 2015, Baku, Azerbaycan, 1 - 05 Haziran 2015, ss.1

The Effects of Gyttja on Plant Growth and Nickel Contents of Lettuce (Lactuca sativa L.) in Nickel Contaminated Soils

9th İnternational Soil Science Congress on The Soul of Soil and Civilization, Antalya, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2014, ss.1

Some Soil Properties Related With Different Physiographic Units and Land Use in Van Lake Basin

9th İnternational Soil Science Congress on The Soul of Soil and Civilization, Antalya, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2014, ss.1

Effects of Arbuscular Mycorrhizal Fungus and Salicylic Acid on Nutrient Uptake of maize (Zea mays L.) Seedlings in Cadmium Contaminated Media

International Environmental Sciences Symposium of Van (IWSSV2014), Van, Türkiye, 4 - 07 Haziran 2014, ss.1

Effects of Mycorrhiza on Growth of Narcissus tazetta (L.) under Salt Stress

The International Congress On Green Infrastructure And Sustainable Societies / Cities (GREINSUS), İzmir, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2014, ss.148-152

Mikoriza Uygulamasının Marul Bitkisinin Mikrobesin Elementi İçeriğine Etkisi

5. Organik Tarım Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2013, ss.1

Comparing Heavy Metal Contents of Roadside Soils with Coastal Area Soils

3rd International Conference of Ecosystems, Tirana, Arnavutluk, 31 Mayıs - 05 Haziran 2013, ss.1

The Effects of Some Organic Fertilizers on Nutrient Contents in Gladiolus

3rd International Conference of Ecosystems, Tirana, Arnavutluk, 31 Mayıs - 05 Haziran 2013, ss.1

The effects of some organic fertilizers on nutrient Contents in Gladiolus

3rd International Conference of Ecosystems, Tirana, Arnavutluk, 31 - 05 Mayıs 2013, ss.1

Effects of Arbuscular Mycorrhizal Fungus and Salicylic Acid on Growth, Cadmium Content and Uptake of Maize (Zea mays L.) Seedlings in Cadmium Contaminated Media , Fiera del Levante

4th International Congress EUROSOIL2012, Soil Science for the Benefit of Mankind and Environment, Bari, İtalya, 2 - 06 Temmuz 2012, ss.1

Effects of Potassium, Salicylic and Humic Acids Applications on Plant Growth and Nutrient Uptakes in Tomato (Solanum Lycopersicum L.).

8th International Soil Science Congres on Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, İzmir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2012, ss.1

The Determination of Phytoremediation Levels of Ornamental Plants Used in Landscape

International Conference of Ecosystems, Tirana, Arnavutluk, 4 - 06 Haziran 2011, sa.1, ss.1

Effects of Cadmium in Different Peat Ratios on Plant Growth and Potassium Contents in Pepper Seedlings

Symposium on Soil Management and Potash Fertilizer Uses in West Asia and North Africa Region, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Kasım 2010, ss.1

Effects of Cadmium in Different Peat Ratios on Plant Growth, Cadmium Accumulation and Nutrient Contents in Pepper Seedlings

The International Soil Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality, Samsun, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2010, ss.1

The Effect of Heavy Metal Pollution on Enzyme Activities and Basal Soil Respiration of Roadside Soils

International Soil Congress on Soils Sustaining Life on Earth, Şanlıurfa, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2006, ss.1

Heavy Metal Pollution in Roadside Fields Related to Motorized Traffic.

International Soil Congress on Natural Resource Management for Sustainable Development, Erzurum, Türkiye, 7 - 10 Haziran 2004, ss.1

Determination of Malnutrition of Acacia in Yüzüncü Yıl Campus Area

Proceeding of International Symposium on Desertification, Konya, Türkiye, 13 - 17 Haziran 2000, ss.471-476

Effect of Nitrogen and Phosphorus Doses on Nutrient Uptake of Tomato Seedling

Proceeding of International Symposium on Desertification, Kocaeli, Türkiye, 13 - 17 Haziran 2000, ss.1

Ceviz (J. Regia L.) Odun Çeliklerinde Köklenme ile Bazı Kimyasal Bileşenler Arasındaki İlişkiler

Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Ankara, Türkiye, 14 - 17 Eylül 1999, cilt.1, sa.1, ss.1

Toprak, Bitki ve Koyunların Kanında Çinko Miktarlarının Araştırılması

Ulusal Çinko Kongresi (Tarım ve Sağlık), Eskişehir, Türkiye, 12 - 16 Mayıs 1997, ss.1

Vangölü Havzası Topraklarının Verimlilik Durumları Üzerinde Araştırmalar.

Toprak İlmi Derneği 12. Bilimsel Toplantısı, Şanlıurfa, Türkiye, 23 - 28 Eylül 1991, ss.1

Doğu Anadolu Arazinin Kullanımı ve Sorunları

Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, Ankara, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 1990, sa.1, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Determinationby Using Different Equations of Chlorophyll Contents of Naturally Grown old Garden Roses (Rosa ssp.) in Van, TURKEY

Researches in Landscape and Ornamental Plants, Zencirkıran,D., Editör, Gece Publishing, Ankara, ss.167-179, 2019

Toprak ve Su Koruma

Kırsal Alanda Çiftçi Eğitimi, Deniz S., Editör, Doğu Anadolu Kalkınma Programı Tarım Ve Kırsal Kalkınma Bileşeni Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara, ss.217-232, 2007