Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2011 - Continues Professor

  Van Yüzüncü Yil University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

 • 2006 - 2011 Associate Professor

  Van Yüzüncü Yil University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

 • 1998 - 2006 Assistant Professor

  Van Yüzüncü Yil University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

 • 1996 - 1998 Research Assistant PhD

  Van Yüzüncü Yil University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

 • 1989 - 1996 Research Assistant

  Van Yüzüncü Yil University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

Managerial Experience

 • 2018 - 2024 Faculty Management Board Member

  Van Yüzüncü Yil University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü

 • 2019 - 2022 Head of Department

  Van Yüzüncü Yil University, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı

 • 2019 - 2022 Fakülte Kurulu Üyesi

  Van Yüzüncü Yil University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme

 • 2019 - 2022 Head of Department

  Van Yüzüncü Yil University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

 • 2013 - 2016 Head of Department

  Van Yüzüncü Yil University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü

 • 2013 - 2016 Fakülte Kurulu Üyesi

  Van Yüzüncü Yil University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme

 • 2013 - 2016 Head of Department

  Van Yüzüncü Yil University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme

 • 2005 - 2011 Staj Koordinatörü

  Van Yüzüncü Yil University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü

 • 2002 - 2010 Deputy Head of Department

  Van Yüzüncü Yil University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme

Non Academic Experience

 • 2017 - 2024 Toprak Koruma Kurulu Üniversite Temsilcisi

  Governorship, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

 • 1986 - 1988 Toprak analizi yapmak

  Ministry, Tarım Bakanlığı, Köy Hizmetleri Erzurum Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Toprak Analiz Laboratuvarı

 • 1986 - 1988 Toprak Analizi Laboratuvarında Kalifiye İşçi

  Erzurum Köy Hiz. Araştırma Enstitüsü

Courses

 • Postgraduate Toprak Düzenleyiciler ve Bitki Yetiştirme Ortamları

 • Undergraduate Toprak Bilgisi

 • Postgraduate Bitki Analizleri Tekniği

 • Postgraduate Toprak Analizleri Tekniği

 • Postgraduate Organik Gübre ve Atıkların Değerlendirilmesi

 • Undergraduate Tarla Sera Deneme Tekniği

 • Postgraduate Toprak Su Kirliliği

 • Undergraduate Gübre ve Çevre İlişkileri

 • Undergraduate Bitki Besleme

 • Undergraduate Toprak Bitki Su İlişkileri

 • Undergraduate Mesleki İngilizce

 • Undergraduate Toprak Kalitesi

 • Postgraduate Toprak Analiz Tekniği

 • Postgraduate Bitki Analizleri Tekniği

 • Undergraduate Laboratuar Tekniği

 • Undergraduate Staj 2

 • Undergraduate Mezuniyet Çalışması

 • Undergraduate Toprak Bitki Su İlişkileri

 • Postgraduate Toprak Düzenleyiciler ve Bitki Yetiştirme Ortamları

 • Postgraduate Toprak Analizleri Tekniği

 • Undergraduate Toprak Yönetimi

 • Undergraduate Toprak Kalitesi

 • Postgraduate Toprak Su Kirliliği

 • Undergraduate Bitki Besleme

 • Postgraduate Mikrobesin Elementleri ve Bitkilerde Mikroelement Gübrelemesi

 • Undergraduate Toprak Yönetimi

 • Undergraduate Toprak Düzenleyiciler

 • Undergraduate Mesleki İngilizce

 • Undergraduate Laboratuar Tekniği

 • Undergraduate Toprak Amenajmanı

 • Postgraduate Laboratuar Analizleri Tekniği

 • Undergraduate Doğal Kaynakların Korunması

 • Postgraduate Mikrobesin Elementleri ve Bitkilerde Mikroelement Gübrelemesi

 • Undergraduate Topraksız Tarım

 • Undergraduate Staj 1

 • Undergraduate Toprak Yönetimi

 • Undergraduate Toprak Düzenleyicileri

 • Undergraduate Organik Tarım

 • Postgraduate Mikrobesin Elementleri ve Bitkilerde Mikroelement Gübrelemesi

 • Undergraduate Gübreleme Tekniği

 • Undergraduate Tarla Bitkileri Gübrelenmesi

 • Undergraduate Organik Tarım İlkeleri

 • Undergraduate Toprak Verimliliği ve Bitki Besin Maddeleri

 • Postgraduate Gübreler ve Gübreleme Tekniği

 • Undergraduate Laboratuvar Tekniği

 • Postgraduate Gübre Çevre İlişkileri

 • Undergraduate Toprak ve Çevre Kirliliği

 • Undergraduate Toprak Islahı ve Drenaj

 • Undergraduate Toprak Su Koruma

 • Undergraduate Tarla ve Sera Deneme Tekniği

 • Postgraduate Toprak Su Kirliliği

 • Postgraduate Mikro Besin Elementleri ve Bitkilerde Mikro Element Gübrelemesi

Advising Theses