Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2016 International Congress of Management, Economy and Policy

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 Oryantasyon Eğitimi

  Moderatör

  Van, Türkiye

 • 2016 Oryantasyon -Üniversitede Yaşam

  Panelist

  Van, Türkiye

 • 2016 International Conference on Curriculum and Instruction

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2016 UNİDAP Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı

  Katılımcı

  Muş, Türkiye

 • 2016 International Conference for Akademic Diciplines

  Katılımcı

  Venezia, İtalya

 • 2016 ERPA International Congress on Education

  Katılımcı

  Sarajevo, Bosna-Hersek

 • 2016 International Conference for Academic Disciplines

  Katılımcı

  Venezia, İtalya

 • 2016 18. AMSE-AMCE-WAER Teaching and Training Today for Tomorrow

  Katılımcı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2016 14th International JTEFS/BBCC Conference Sustainable Development, Culture, Education

  Katılımcı

  Konya, Türkiye

 • 2016 III.rd International Eurasian Educational Research Congress

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2016 The 4th International Conference on Educational Research and Innovation

  Katılımcı

  Yogyakarta, Endonezya

 • 2016 Yaşam Hakkı Özürlüler Kongresi

  Katılımcı

  Edirne, Türkiye

 • 2016 XV. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2016 II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu

  Katılımcı

  Gaziantep, Türkiye

 • 2016 MEB "Yönetimde Yeni Yaklaşımlar ve Motivasyon" Semineri

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2016 Okul Müdürleri "Yönetimde Yeni Yaklaşımlar ve Motivasyon" Eğitimi

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2016 Van Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Kültür ve Kurumsallaşma Eğitim Semineri

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2015 MEB Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölge İstişare Toplantısı

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2015 Bütün Yönleriyle Öğretmen Sempozyumu

  Panelist

  Van, Türkiye

 • 2015 Bütün Yönleriyle Öğretmen Sempozyumu

  Moderatör

  Van, Türkiye

 • 2015 Yeni Gelişmeler Işığında Öğretmenin ve Beklentiler Paneli

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2015 Bütün Yönleriyle Öğretmen Sempozyumu

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2015 Education and Transition, Contributions from Educational Research

  Katılımcı

  Budapest, Macaristan

 • 2015 Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2015 Disiplinler Bağlamında Barış Paneli

  Moderatör

  Van, Türkiye

 • 2014 International Conference on Educational Research and Social Sciences

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 Yıldız International Conference on Educational Research and Social Sciences

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi

  Katılımcı

  Siirt, Türkiye

 • 2014 Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Üzerine Uluslararası Konferans

  Katılımcı

  Siirt, Türkiye

 • 2014 EURYDICE Türkiye birimi 5. Tanıtım Toplantısı

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2014 EURYDICE Türkiye Birimi 5. Tanıtım Toplantısı

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2013 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 Yeni Gelişmeler Işığında Öğretmenin Değişen Rolleri ve Beklentiler

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2010 Yüzüncü Yıl Üniversitesi "Protokol ve Görgü Kuralları, Stres Yönetimi, Motivasyon ve Yönetişim Eğitimi"

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2009 Milli Eğitim "Liderlik Semineri"

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2009 Milli Eğitim "Kalite Güvence Sisteminin Yaygınlaştırılması Semineri"

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2008 Milli Eğitim "Yönetim Becerilerini Geliştirme Semineri"

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2008 Milli Eğitim "Yönetim Becerilerini Geliştirme Semineri"

  Katılımcı

  Türkiye

Ödüller

 • Nisan 2016 Akademik Performans Teşekkür Belgesi

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü

 • Aralık 2015 Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında Yayın Teşvik Kapsamında Derece-Teşekkür Belgesi

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi

 • Mayıs 2015 Tübitak Yayın Teşvik Ödülü (336264)

  Tübitak

 • Eylül 2013 Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde, Eğitim Bilimler Alanında, 2010-2012 döneminde en fazla bilimsel yayın ve akademik etkinliği olan öğretim üyeleri arasında birincilik ödülü

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü

 • Mart 2012 Tübitak Yayın Teşvik Ödülü

  Tübitak

 • Haziran 2010 Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde, Sosyal Bilimler Alanında, 2007-2008-2009 yıllarında uluslararası ve ulusal dergilerde en fazla makalesi yayınlanan öğretim üyeleri arasında .eğitim Fakültesinde ilk üç dereceye girme ödülü (Teşekkür Belgesi)

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü

 • Haziran 2010 Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde, Sosyal Bilimler Alanında, 2007-2008-2009 yıllarında en fazla kitabı ve kitap bölümü yayımlanan öğretim üyeleri arasında Eğitim Fakültesinde derece ödülü (Teşekkür Belgesi)

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 16

h-indeksi (WOS): 3