Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2013 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

 • 2008 - 2013 Yrd.Doç.Dr.

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

 • 1998 - 2007 Araştırma Görevlisi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

Yönetimsel Görevler

 • 2016 - Devam Ediyor Akademik Kurul Üyesi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

 • 2016 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

 • 2015 - Devam Ediyor Akademik Performans D. Kurulu Üyesi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Akademik Teşvik Ödeneği Komisyonu

 • 2015 - Devam Ediyor Yönerge Komisyonu Üyesi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Rektörlük (Performans Değerlendirme Yönergesi Komisyonu), Bap

 • 2015 - Devam Ediyor Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Yyü Bilimsel Yayın Durumunu Değerlendirme Komisyonu

 • 2015 - Devam Ediyor Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Rektörlük (Bologna Eşgüdüm Alt Komisyonu)

 • 2015 - Devam Ediyor Yönerge Komisyonu Üyesi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bap Yönerge Komisyonu

 • 2015 - Devam Ediyor Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Rektörlük (Bologna Eşgüdüm Komisyonu)

 • 2015 - Devam Ediyor Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İngilizceye Dayalı Altyapı Geliştirme Komisyonu

 • 2015 - Devam Ediyor Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Üniversite Yayın Komisyonu

 • 2015 - Devam Ediyor Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Çeviri Ve Redaksiyon Komisyonu Üyeliği

 • 2013 - Devam Ediyor Senato Üyesi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Rektörlük

 • 2012 - Devam Ediyor Yönetim Kurulu Üyesi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 • 2011 - Devam Ediyor Rektör Danışmanı

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Rektörlük

 • 2016 - 2017 Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Rektörlük (Akademik Yükseltme Sosyal Bilimler Komisyonu)

 • 2016 - 2016 Rektörlüğe Bağlı Koordinatör

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Rektörlük (Oryantasyon Koordinatörü), Oryantasyon Koordinatörü

 • 2015 - 2016 Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Rektörlük (Eğitim Komisyonu)

 • 2015 - 2016 BAP Bilimsel Komisyon Üyesi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bap Harcama Komisyonu Üyeliği

 • 2008 - 2016 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

 • 2015 - 2015 ADEK Komisyonu Üyesi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Rektörlük

 • 2015 - 2015 Rektörlüğe Bağlı Koordinatör

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Rektörlük (Öğrenci Kayıt Koordinatörü), Öğrenci Kayıt Koordinatörü

 • 2015 - 2015 Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Unidap (Doğu Anadolu Projesi Üniversiteler Birliği Eğitim Komisyonu Başkanı), Rektörlük

 • 2015 - 2015 Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Unidap (Doğu Anadolu Projesi Üniversiteler Birliği Eğitim Komisyonu Üyeliği)

 • 2015 - 2015 Rektörlüğe Bağlı Koordinatör

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Rektörlük (Oryantasyon Programı Koordinatörü), Oryantasyon Programı Koordinatörü

 • 2014 - 2015 Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bap Performans Değerlendirme Komisyonu

 • 2014 - 2015 Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Stratejik Planlama Kurulu Çalışma Grubu Üyeliği

 • 2014 - 2015 Akademik Performans D. Kurulu Üyesi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Rektörlük

 • 2013 - 2015 Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Komisyonu Üyeliği

 • 2012 - 2015 Bilimsel Ödülü Komisyonu Üyesi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Rektörlük, Akademik Yayın Ödül Komisyonu

 • 2011 - 2015 Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bologna Eşgüdüm Komisyonu

 • 2011 - 2015 Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Akademik Değerlendirme Kurulu Üyeliği, Akademik Değerlendirme Kurulu Eğitim Öğretim Alt Kurulu

 • 2014 - 2014 Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dap Stratejik Planlama Çalışma Grubu

 • 2012 - 2014 Rektörlüğe Bağlı Koordinatör

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Uyum Eğitim Programı Koordinatörlüğü

Verdiği Dersler

 • Yüksek Lisans Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Lisans Okul Deneyimi

 • Lisans Sınıf Yönetimi

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Yüksek Lisans Alternatif Okullar

 • Yüksek Lisans Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Lisans Topluma Hizmet Uygulaması

 • Yüksek Lisans Yönetim Bilimi ve Kuramları

 • Yüksek Lisans Yönetim Kuramları

Yönetilen Tezler