Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Aralık 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Siirt Üniversitesi

  Jüri Üyeliği

 • Aralık 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Jüri Üyeliği

 • Aralık 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Siirt Üniversitesi

  Jüri Üyeliği

 • Aralık 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Jüri Üyeliği

 • Aralık 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Siirt Üniversitesi

  Jüri Üyeliği

 • Eylül 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yüzüncü Yıl Üniversiyesi

  Jüri Üyeliği

 • Ağustos 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yüzüncü Yıl Üniversiyesi

  Jüri Üyeliği

 • Ağustos 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yüzüncü Yıl Üniversiyesi

  Jüri Üyeliği

 • Temmuz 2016 Akademik Kadroya Atama

  Yüzüncü Yıl Üniversiyesi

  Jüri Üyeliği

 • Nisan 2016 Tez Savunma (Doktora)

  Osmangazi Üniversitesi

  Tez İzleme Kurulu Savunması

 • Mart 2016 Yarışma

  Tübitak Bölgesel Proje Yarışması

  Jüri Başkanlığı

 • Şubat 2016 Akademik Kadroya Atama

  Yüzüncü Yıl Üniversiyesi

  Jüri Üyeliği

 • Ağustos 2015 Akademik Kadroya Atama

  Siirt Üniversitesi

  Jüri Üyeliği

 • Haziran 2015 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yüzüncü Yıl Üniversiyesi

  Jüri Üyeliği

 • Haziran 2015 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yüzüncü Yıl Üniversiyesi

  Jüri Üyeliği

 • Mayıs 2015 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yüzüncü Yıl Üniversiyesi

  Jüri Üyeliği

 • Mart 2015 Yarışma

  Tübitak Bölgesel Proje Yarışması

  Jüri Başkanlığı

 • Mart 2015 Tez Savunma (Doktora)

  Osmangazi Üniversitesi

  Tez İzleme Kurulu Savunması

 • Ocak 2015 Akademik Personel Sınavı

  Giresun Üniversitesi

  Jüri Üyeliği (Görev Süresi Uzatma Jüri Üyeliği)

 • Kasım 2014 Akademik Kadroya Atama

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Jüri Üyeliği

 • Haziran 2014 Akademik Personel Sınavı

  Osmangazi Üniversitesi

  Doktora Yeterli Sınavı (Şükrü Hangül)

 • Haziran 2014 Akademik Personel Sınavı

  Osmangazi Üniversitesi

  Doktora Yeterlik Sınavı (Abdullah Selvitop)

 • Haziran 2014 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yüzüncü Yıl Üniversiyesi

  Jüri Üyeliği

 • Haziran 2014 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yüzüncü Yıl Üniversiyesi

  Jüri Üyeliği

 • Mart 2014 Akademik Kadroya Atama

  Muş Alparslan Üniversitesi

  Jüri Üyeliği

 • Mart 2014 Akademik Kadroya Atama

  Muş Alparslan Üniversitesi

  Jüri Üyeliği

 • Mart 2014 Akademik Kadroya Atama

  Muş Alparslan Üniversitesi

  Jüri Üyeliği

 • Mart 2014 Akademik Kadroya Atama

  Muş Alparslan Üniversitesi

  Jüri Üyeliği

 • Mart 2014 Akademik Kadroya Atama

  Muş Alparslan Üniversitesi

  Jüri Üyeliği

 • Ocak 2014 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yüzüncü Yıl Üniversiyesi

  Jüri Üyeliği

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2014 - Devam Ediyor YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi

  Editör

 • 2011 - Devam Ediyor YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi

  Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2015 - Devam Ediyor Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Denetcileri Derneği (EYEDDER)

  Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Aralık 2016 Journal of Human Sciences

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mayıs 2016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Aralık 2015 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Değerlendirilen Makale: Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermayeleri İle Yeterlik İnançları Arasındaki İlişki)

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Haziran 2015 YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (Değerlendirilen Makale:İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Okullarda Stratejik Planlama Uygulamalarına İlişkin Görüşleri)

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Haziran 2015 YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (Değerlendirilen Makale: 8.Sınıf Öğrencilerinde Maddenin Halleri ve Isı Ünitesindeki Kavram Yanılgıları)

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Haziran 2015 YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (Makale: Matematiksel Modelleme YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (Makale: Kullanılan Fizik Derslerinde Öğretmen Adaylarının İlgilerinin İlişkilendirmeye Etkisi)

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Haziran 2015 YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (Makale: İlköğretim Öğrencilerinin Madde ve Isı Konusuna İlişkin Gösterim Türleri Arasında Geçiş Yapabilme Durumlarının İncelenmesi)

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Haziran 2015 YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (Değerlendirilen Makale: Facebook Da Duyguları İfade Etme Ölçeği Geliştirme Çalışması)

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Haziran 2015 YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (Değerlendirilen Makale: Eğitim ve İşçileşme Arasında Okul Çağındaki Çocukların İşçileşmesini Etkileyen Faktörler)

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Şubat 2015 Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi (EBAD) (Değerlendirilen Makale: Okul Yöneticilerinin Eğitim Liderliği Geliştirmede Tercih Ettikleri Eğitim Liderliği Standartları)

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Şubat 2015 Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Değerlendirilen Makale: Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Üstbiliş Beceri Seviyelerinin Belirlenmesi)

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2015 Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri/KUYEB (Değerlendirilen Makale: Okullarda Yürütülen Rehberlik ve Denetim Çalışmalarına ilişkin Denetmen ve Öğretmen Görüşleri

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Ekim 2011 İnönü üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Eylül 2011 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mayıs 2010 Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Nisan 2010 Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Mart 2010 İlköğretim Online

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2010 Asia Pasific Education Review

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Haziran 2009 Higher Education Quarterly

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mayıs 2009 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Eylül 2008 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi