Education Information

Education Information

  • 2001 - 2007 Doctorate

    Ankara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması Ve Ekonomisi, Turkey

  • 1998 - 2000 Postgraduate

    Van Yüzüncü Yil University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması Ve Ekonomisi, Turkey

  • 1994 - 1998 Undergraduate

    Van Yüzüncü Yil University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması Ve Ekonomisi, Turkey

Foreign Languages

  • B2 Upper Intermediate English