Scientific Activities

Jury Memberships

 • December 2016 Post Graduate

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Jüri Üyeliği

 • December 2016 Post Graduate

  Siirt Üniversitesi

  Jüri Üyeliği

 • December 2016 Post Graduate

  Siirt Üniversitesi

  Jüri Üyeliği

 • December 2016 Post Graduate

  Siirt Üniversitesi

  Jüri Üyeliği

 • December 2016 Post Graduate

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Jüri Üyeliği

 • September 2016 Post Graduate

  Yüzüncü Yıl Üniversiyesi

  Jüri Üyeliği

 • August 2016 Post Graduate

  Yüzüncü Yıl Üniversiyesi

  Jüri Üyeliği

 • August 2016 Post Graduate

  Yüzüncü Yıl Üniversiyesi

  Jüri Üyeliği

 • July 2016 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  Yüzüncü Yıl Üniversiyesi

  Jüri Üyeliği

 • April 2016 Doctorate

  Osmangazi Üniversitesi

  Tez İzleme Kurulu Savunması

 • March 2016 Competition

  Tübitak Bölgesel Proje Yarışması

  Jüri Başkanlığı

 • February 2016 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  Yüzüncü Yıl Üniversiyesi

  Jüri Üyeliği

 • August 2015 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  Siirt Üniversitesi

  Jüri Üyeliği

 • June 2015 Post Graduate

  Yüzüncü Yıl Üniversiyesi

  Jüri Üyeliği

 • June 2015 Post Graduate

  Yüzüncü Yıl Üniversiyesi

  Jüri Üyeliği

 • May 2015 Post Graduate

  Yüzüncü Yıl Üniversiyesi

  Jüri Üyeliği

 • March 2015 Doctorate

  Osmangazi Üniversitesi

  Tez İzleme Kurulu Savunması

 • March 2015 Competition

  Tübitak Bölgesel Proje Yarışması

  Jüri Başkanlığı

 • January 2015 Academic Staff Examination

  Giresun Üniversitesi

  Jüri Üyeliği (Görev Süresi Uzatma Jüri Üyeliği)

 • November 2014 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Jüri Üyeliği

 • June 2014 Post Graduate

  Yüzüncü Yıl Üniversiyesi

  Jüri Üyeliği

 • June 2014 Post Graduate

  Yüzüncü Yıl Üniversiyesi

  Jüri Üyeliği

 • June 2014 Academic Staff Examination

  Osmangazi Üniversitesi

  Doktora Yeterlik Sınavı (Abdullah Selvitop)

 • June 2014 Academic Staff Examination

  Osmangazi Üniversitesi

  Doktora Yeterli Sınavı (Şükrü Hangül)

 • March 2014 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  Muş Alparslan Üniversitesi

  Jüri Üyeliği

 • March 2014 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  Muş Alparslan Üniversitesi

  Jüri Üyeliği

 • March 2014 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  Muş Alparslan Üniversitesi

  Jüri Üyeliği

 • March 2014 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  Muş Alparslan Üniversitesi

  Jüri Üyeliği

 • March 2014 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  Muş Alparslan Üniversitesi

  Jüri Üyeliği

 • January 2014 Post Graduate

  Yüzüncü Yıl Üniversiyesi

  Jüri Üyeliği

Activities in Scientific Journals

 • 2014 - Continues YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi

  Editor

 • 2011 - Continues YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi

  Publication Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

 • 2015 - Continues Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Denetcileri Derneği (EYEDDER)

  Member

Scientific Refereeing

 • December 2016 Journal of Human Sciences

  Other Indexed Journal

 • May 2016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  Other Indexed Journal

 • December 2015 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Değerlendirilen Makale: Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermayeleri İle Yeterlik İnançları Arasındaki İlişki)

  Other Indexed Journal

 • June 2015 YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (Değerlendirilen Makale:İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Okullarda Stratejik Planlama Uygulamalarına İlişkin Görüşleri)

  National Scientific Refreed Journal

 • June 2015 YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (Makale: İlköğretim Öğrencilerinin Madde ve Isı Konusuna İlişkin Gösterim Türleri Arasında Geçiş Yapabilme Durumlarının İncelenmesi)

  National Scientific Refreed Journal

 • June 2015 YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (Değerlendirilen Makale: Facebook Da Duyguları İfade Etme Ölçeği Geliştirme Çalışması)

  National Scientific Refreed Journal

 • June 2015 YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (Değerlendirilen Makale: 8.Sınıf Öğrencilerinde Maddenin Halleri ve Isı Ünitesindeki Kavram Yanılgıları)

  National Scientific Refreed Journal

 • June 2015 YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (Makale: Matematiksel Modelleme YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (Makale: Kullanılan Fizik Derslerinde Öğretmen Adaylarının İlgilerinin İlişkilendirmeye Etkisi)

  National Scientific Refreed Journal

 • June 2015 YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (Değerlendirilen Makale: Eğitim ve İşçileşme Arasında Okul Çağındaki Çocukların İşçileşmesini Etkileyen Faktörler)

  National Scientific Refreed Journal

 • February 2015 Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi (EBAD) (Değerlendirilen Makale: Okul Yöneticilerinin Eğitim Liderliği Geliştirmede Tercih Ettikleri Eğitim Liderliği Standartları)

  Other Indexed Journal

 • February 2015 Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Değerlendirilen Makale: Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Üstbiliş Beceri Seviyelerinin Belirlenmesi)

  Other Indexed Journal

 • January 2015 Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri/KUYEB (Değerlendirilen Makale: Okullarda Yürütülen Rehberlik ve Denetim Çalışmalarına ilişkin Denetmen ve Öğretmen Görüşleri

  Journal Indexed in SSCI

 • October 2011 İnönü üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  Other Indexed Journal

 • September 2011 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  Other Indexed Journal

 • May 2010 Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi

  Other Indexed Journal

 • April 2010 Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi

  Journal Indexed in SSCI

 • March 2010 İlköğretim Online

  Other Indexed Journal

 • January 2010 Asia Pasific Education Review

  Journal Indexed in SSCI

 • June 2009 Higher Education Quarterly

  Other Indexed Journal

 • May 2009 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  Other Indexed Journal

 • September 2008 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  Other Indexed Journal