Publications & Works

Articles Published in Other Journals

ANATOMICAL AND HISTOLOGICAL INVESTIGATION OF THE GRAFT-UNION AND CUT-ROOTING OF STONE PINE (Pinuspinea L.)

Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences International Indexed and Refereed, vol.7, no.13, pp.135-148, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Farklı Ekolojilerde Yetişen Fındık (Corylus avellana L.) Çeşit ve Genotiplerinin Stoma Yoğunluk ve Dağılımlarının Belirlenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi (YYU Journal of Agricultural Science), vol.30, no.3, pp.544-552, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development identifier

Sert Kabuklu Meyve Türlerinin Van Gölü Havzasında Mevcut Durumu ve Potansiyeli

Bahçe , vol.1, no.49, pp.291-296, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye'de Biyolojik Çeşitliliği Tehdit Eden Biyo-Kaçakçılık

Turkish Journal of agriculture - Food Science and Tecnology, no.2, pp.46-51, 2019 (National Conference Book)

Geçmişten Günümüze Fındık.

Türkiye ziraat odaları birliği dergisi, no.404, pp.40-43, 2018 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

Anadolu coğrafyasında geçmişten günümüze fındık

Bahçe, vol.47, no.2, pp.317-327, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Fındık Bahçelerinde Reabilitasyon Çalışmaları.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Dergisi, no.381, pp.58-61, 2016 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

Hazelnut culture in Turkey

Chronica Hortitulturae, vol.56, no.4, pp.30-34, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Giresun Koşullarında organik fındık Üretim İmkanlarının Araştırılması.

VI. Organik Tarım Sempozyumu , vol.1, no.4, pp.123-129, 2010 (National Conference Book) Creative Commons License

Kiraz (Prunus avium L.) Yeşil Uç Çeliklerinin Köklenmesi Üzerine Farklı IBADozları ve Nem Seviyelerinin Etkisi.

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.22, no.46, pp.68-72, 2008 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Kirazın anavatanı Giresun’da Kiraz gen kaynaklarının tespiti.

I. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu , vol.1, no.1, pp.448-453, 2006 (National Conference Book)

Giresun, Şebinkarahisar’da Dut Seleksiyonu

II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu., vol.1, no.2, pp.185-188, 2006 (National Conference Book) Creative Commons License

Fındığın Üretim ve Pazarlama Aşamasındaki Sorunları

III. Milli Fındık Şurası, vol.1, no.3, pp.158-162, 2004 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

Effect of ocak and single trunk training systems on yeald and nut quality

Acta Horticulturae, vol.1, no.686, pp.259-262, 2004 (International Conference Book) Creative Commons License

Bazı Ahududu ve Böğürtlen Çeşitlerinin Giresun Ekolojik Koşullarına Adaptasyonu.

Ulusal Kivi ve Üzümsü meyveler sempozyumu, vol.1, no.1, pp.365-371, 2003 (National Conference Book) Creative Commons License

Şebinkarahisar’da Yetişen Mahalli Dut Çeşitlerinin Pomolojik Özellikleri.

Ulusak Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, vol.1, no.1, pp.409-412, 2003 (National Conference Book) Creative Commons License

Şebinkarahisar’da Yetişen Mahalli Dut Çeşitlerinin Pomolojik Özellikleri.

Ulusak Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, vol.1, no.1, pp.409-412, 2003 (National Conference Book) Creative Commons License

Mahalli Elma Çeşitlerinde Bazı Meyve Özelliklerinin Hasada Kadar Olan Değişimi ve Uygun Hasat Zamanının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma.

Yumuşak Çekirdekli Meyveler Sempozyumu Kongre Kitabı, vol.1, no.1, pp.259-266, 1997 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Yomra (Trabzon) Çevresinde Yetişen Koca Yemiş (Arbutus Unedo L.) Tiplerinin Meyve Özellikleri Üzerinde Çalışmalar.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *, no.4, pp.65-70, 1996 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Ankara Armudunda Derime Kadar Bazı Olgunluk Parametrelerindeki Fiziksel ve Kimyasal Değişimler.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *, vol.6, no.3, pp.49-57, 1996 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Van Yöresinde Yetiştirilen Starking ve Golden Elma Çeşitlerinde Derim İle İlgili Bazı Fizyolojik Değişimler

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *, vol.6, no.2, pp.89-98, 1996 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Zerdali Çöğürlerinde Gelişme Güçleri ile Flavanlar Arasındaki İlişkiler

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.9, no.1, pp.304-308, 1996 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Integrated Management Systems In Food Industry

II. International Iğdır Symposium, Iğdır, Turkey, 9 - 11 October 2017 Creative Commons License