Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sert Kabuklu Meyve Türlerinin Van Gölü Havzasında Mevcut Durumu ve Potansiyeli

Bahçe , cilt.1, ss.291-296, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye'de Biyolojik Çeşitliliği Tehdit Eden Biyo-Kaçakçılık

Turkish Journal of agriculture - Food Science and Tecnology, ss.46-51, 2019 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

ANADOLU COĞRAFYASINDA GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FINDIK

Acta Cardiologica, cilt.47, ss.317-327, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geçmişten Günümüze Fındık.

Türkiye ziraat odaları birliği dergisi, ss.40-43, 2018 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

Fındık Bahçelerinde Reabilitasyon Çalışmaları.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Dergisi, ss.58-61, 2016 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

Hazelnut culture in Turkey

Chronica Hortitulturae, cilt.56, ss.30-34, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Development of the Nev Cultivars of Hazelnut By Selection from Tombul Hazelnut Populations in Giresun and Trabzon Provinces

İmac 2014 Proceeding Book.pdf, cilt.1, ss.172-179, 2014 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı) Creative Commons License

Giresun Koşullarında organik fındık Üretim İmkanlarının Araştırılması.

VI. Organik Tarım Sempozyumu , cilt.1, ss.123-129, 2010 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı) Creative Commons License

Kiraz (Prunus avium L.) Yeşil Uç Çeliklerinin Köklenmesi Üzerine Farklı IBADozları ve Nem Seviyelerinin Etkisi.

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.68-72, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Kirazın anavatanı Giresun’da Kiraz gen kaynaklarının tespiti.

I. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu , cilt.1, ss.448-453, 2006 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

Giresun, Şebinkarahisar’da Dut Seleksiyonu

II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu., cilt.1, ss.185-188, 2006 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı) Creative Commons License

Fındığın Üretim ve Pazarlama Aşamasındaki Sorunları

III. Milli Fındık Şurası, cilt.1, ss.158-162, 2004 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

Effect of ocak and single trunk training systems on yeald and nut quality

Acta Horticulturae, cilt.1, ss.259-262, 2004 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı) Creative Commons License

Preliminary Results of İncompability Alleles Expressed in Polen of Turkish Hazelnut Cultivars

Acta horticulturae, cilt.1, ss.157-163, 2004 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı) Creative Commons License

Bazı Ahududu ve Böğürtlen Çeşitlerinin Giresun Ekolojik Koşullarına Adaptasyonu.

Ulusal Kivi ve Üzümsü meyveler sempozyumu, cilt.1, ss.365-371, 2003 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı) Creative Commons License

Şebinkarahisar’da Yetişen Mahalli Dut Çeşitlerinin Pomolojik Özellikleri.

Ulusak Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, cilt.1, ss.409-412, 2003 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı) Creative Commons License

Şebinkarahisar’da Yetişen Mahalli Dut Çeşitlerinin Pomolojik Özellikleri.

Ulusak Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, cilt.1, ss.409-412, 2003 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı) Creative Commons License

Mahalli Elma Çeşitlerinde Bazı Meyve Özelliklerinin Hasada Kadar Olan Değişimi ve Uygun Hasat Zamanının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma.

Yumuşak Çekirdekli Meyveler Sempozyumu Kongre Kitabı, cilt.1, ss.259-266, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Ankara Armudunda Derime Kadar Bazı Olgunluk Parametrelerindeki Fiziksel ve Kimyasal Değişimler.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *, cilt.6, ss.49-57, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Van Yöresinde Yetiştirilen Starking ve Golden Elma Çeşitlerinde Derim İle İlgili Bazı Fizyolojik Değişimler

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *, cilt.6, ss.89-98, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Zerdali Çöğürlerinde Gelişme Güçleri ile Flavanlar Arasındaki İlişkiler

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.304-308, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Vangölü Havzasında Yetişen Mahalli Armut Çeşitlerinin Meyve Özellikleri Üzerinde Araştırmalar

INTERNATIONAL AGRICULTURE CONGRESS, Komrat, Moldova, 3 - 06 Mayıs 2018, cilt.1, no.1, ss.24

Integrated Management Systems In Food Industry

II. International Iğdır Symposium, Iğdır, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2017 Creative Commons License