Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Opinions of Academic Staff of Yuzuncu Yil University on Distance Education

ANTHROPOLOGIST, cilt.19, sa.3, ss.565-576, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A comparison of difficulties in instructional design processes: Mobile vs. desktop

COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR, cilt.39, ss.128-135, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

PREDICTORS OF COMPUTER ANXIETY: A FACTOR MIXTURE MODEL ANALYSIS

PSYCHOLOGICAL REPORTS, cilt.105, sa.3, ss.687-696, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Predictors of Computer Anxiety: A Factor Mixture Model Analysis.

PSYCHOLOGICAL REPORTS, sa.105, ss.687-696, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dostroajan: Yüz Tanıma Tabanlı Sistem Giriş Kontrol Ajanı

AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi, cilt.11, sa.40, ss.82-96, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Öğretmen Yetiştirmede Etkileşimli Tahta Kullanımı: Bir Yıllık Deneyimli Akademisyen ve Öğrenen Görüşleri

KURAMSAL EĞİTİMBİLİM DERGİSİ, cilt.11, sa.4, ss.838-859, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Öğretmen Yetiştirmede Etkileşimli Tahta Kullanımı: Bir Yıllık Deneyimli Akademisyen ve Öğrenen Görüşleri

KURAMSAL EĞİTİMBİLİM DERGİSİ, cilt.11, sa.4, ss.838-859, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Teacher Trainees’ Perceptions Towards the IWB Use in Their Training

International Journal of Management and Applied Science (IJMAS), cilt.3, sa.2, ss.134-137, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Academic Staffs’ Attitudes Towards IWB Use in an Education Faculty

International Journal of Management and Applied Science (IJMAS), cilt.3, sa.2, ss.138-140, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye' de Matematik Öğretiminde Öğretmenlerin Eğitim Ortamlarında Bilgisayar ve Matematik Programlarından Yararlanma Ölçütleri

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, sa.3, ss.457-475, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Konulu Bir Hizmet İçi Eğitim Programının Değerlendirilmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.XIII, ss.257-274, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ilkokul 4. Sınıf Matematik Dersi “Kesirler” Konusunun Ögretiminde Ögretmenin Yardımcı Kitap Kullanımının Ögrenci Basarısı Üzerindeki Etkisi.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, sa.2, ss.251-271, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Travma Sonrası Büyüme Envanteri’nin Türkçe Versiyonunun Normal Toplumda Hiyerarsik Faktör Yapısı

TSK KORUYUCU HEKİMLİK BÜLTENİ, cilt.11, sa.5, ss.617-624, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Web Tabanlı Probleme Dayalı Öğrenmeye İlişkin Öğrenci Tutumları

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.44, sa.2, ss.119-140, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ilkögretim 6. Sınıflarda Geometrik Kavramların Ögretiminde Etkinlik Temelli Ögrenimin Ögrenci Basarısına Etkisi

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.99-112, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bilgisayar Kaygı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.28, sa.3, ss.147-163, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Akıllı Ev Otomasyon Sistemi ve Internet Üzerinden Uygulaması.

Endüstri ve Otomasyon Dergisi, sa.121, ss.16-24, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Sınıf Ögretmenligi Ögrencilerinin Bilgisayar Dersine Yönelik Tutumları

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.115-122, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Egitim Fakültesi'nde Ögrenim Gören Ögrencilerin Internetten Yararlanma Nedenleri ve Internet Kullanımı Sonucu Kazanımları

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.3, sa.2, ss.56-78, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Prospective Teachers' Opinions of Computer and Instructional Technologies for STEM Education

DMS-2019 (Data Science, Machine Learning and Statistics 2019), Van, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2019, ss.262-264

Face Recognition Based System Input Control Application

Data Science, Machine Learning and Statistics 2019 (DMS-2019), Van, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2019, ss.77

Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılıklarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

II. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2018, ss.1-6

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağları Kullanım Amaçlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

II. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2018, ss.7-13

Ortaokul öğrencilerinin bilgisayarca düşünme becerilerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi

6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018, ss.100-102

Ortaokul öğrencilerinin ters yüz öğrenmeye hazırbulunuşluklarının bazı değişkenlere göre incelenmesi

6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018, ss.107-110

Lise öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılıklarının bazı değişkenlere göre incelenmesi

6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018, ss.111-114

Ortaokul Düzeyinde Yazılım Geliştirme Öğretiminde Farklı Yazılımların Karşılaştırılması

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017, ss.314

Programlama Temelleri Dersinin Ters Yüz Sınıf Modeli ile İşlenmesine Yönelik Öğrenci Görüşleri

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017, ss.351

ACADEMIC STAFFS’ ATTITUDES TOWARDS IWB USE IN AN EDUCATION FACULTY

Research World International Conference on Arts, Education and Social Science, Amsterdam, Hollanda, 6 - 07 Aralık 2016, ss.8-10

TEACHER TRAINEES’ PERCEPTIONS TOWARDS THE IWB USE IN THEIR TRAINING

Research World International Conference on Arts, Education and Social Science, Amsterdam, Hollanda, 6 - 07 Aralık 2016, ss.4-7

İlkokul Düzeyinde Scratch ile Algoritma Öğretimi

International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Elazığ, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2016, ss.1

Ortaokul 7. Sınıf Kuvvet ve Hareket Konusu Kavram Yanılgılarına Yönelik Bir Eğitsel Yazılım

International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Elazığ, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2016, ss.1

Öğretmen Adaylarının Problemli İnternet Kullanımlarının İncelenmesi

8th International Computer Education and Instructional Technology Symposium, Edirne, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2014, ss.1

İlköğretim Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime Bakış Açıları

10. Uluslararsı Eğitim Teknolojileri Konferansı, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2010, ss.769-772 Creative Commons License

Web Tabanlı Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi

10. Uluslararsı Eğitim Teknolojileri Konferansı, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2010, ss.1782-1786 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Okul Öncesi Öğrencilerine İletişim Becerilerinin Öğretiminde Video İle Model Olma Yönteminin Etkililiği

ENGELSİZ BİLİŞİM 2019, Tecim V., Kalaç M. Ö., Editör, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlük Basımevi Müdürlüğü, Manisa, ss.52-58, 2019