Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kurşun Dökme Geleneği ve Ateş Kültü İle İlişkisi

Akademik Matbuat, vol.4, no.1, pp.11-26, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Yakut ve Yukagirlerin Geleneksel Dünya Görüşünde Salgın Hastalıklarla ilgili Anlatı, İnanış ve Uygulamalar

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.1, pp.189-207, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

SİBİRYA TÜRKLERİNDE LAMAİZM-BURKANİZM VE SUDUR KİTAPLARININ KÖKENİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, vol.13, no.30, pp.599-613, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Türk Kültüründe Dağ Kültü ve Dağ Kültüne Bağlı Varlıklar

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, no.68, pp.153-174, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Yamyamlığın Tarihi ve Van'da İnsan Yiyen Bir Topluluk: Mirovharlar

MOTİF AKADEMİK HALKBİLİMİ DERGİSİ, vol.13, no.29, pp.1-19, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

ANLATILARDAN SEYAHATNAMELERE OLAĞANÜSTÜ BİR VARLIK: KEFTAR YA DA KAFTARKÜSKİ

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, no.19, pp.399-408, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bone-Lore

VASAD, no.4, pp.7-26, 2019 (Other Refereed National Journals)

MAADAY-KARA DESTANI VE BATTAL GAZİ DESTANI ÜZERİNE MUKAYESELİ BİR OKUMA

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.59, pp.367-388, 2017 (International Refereed University Journal)

MARTIN HEIDEGGER’İN “VARLIK VE ZAMAN”I EKSENİNDE BOĞAÇ HAN VE TEPEGÖZ HİKÂYELERİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.56, pp.859-873, 2016 (International Refereed University Journal)

Dede Korkut Kitabı'nda İç Konuşma/Monolog Tekinği

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.55, pp.43-57, 2016 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TÜRK KÜLTÜRÜNDE CADILAR VE MAYISA

ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Van, Turkey, 26 - 28 September 2019, vol.-

ANLATILARDAN SEYAHATNAMELERE OLAĞANÜSTÜ BİR VARLIK: KEFTAR YA DA KAFTARKÜSKİ

ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Van, Turkey, 26 - 28 September 2019, vol.-

Halk Anlatılarında "Pir" ve "Pis" İle Başlayan Demonlar

IV. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi, Mardin, Turkey, 21 - 23 December 2018, vol.1, no.1, pp.84-93

Mardin ve Çevre İllerindeki Demonik Varlıklar: Pir Abok Örneği

IV. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi, Mardin, Turkey, 21 - 23 December 2018, vol.1, no.1

Halk Anlatılarında Çarşamba Gününün Uğursuzluğu ve Cinlerle Olan İlintisi

UYSAD, İstanbul, Turkey, 17 - 19 November 2018, vol.1, no.1, pp.178-184

Books & Book Chapters

Memorat: Yapı, Tasavvur ve Metinler

Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2020 Creative Commons License

Türk Dünyası Destanlarında Rüya Motifi

in: Türk Edebiyatı Araştırmaları, Taştan, Z., Keklik, M., Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.201-298, 2019

"Kuğu Kız Anlatmalarının Varyantları"

in: Dil, Tarih ve Coğrafya Alanında Güncel Çalışmalar, Yılmaz, M. ve Çınarcı, M. N., Editor, Lap Lumbert Academic Press, Mauritis, pp.24-73, 2019

Türk Destanlarında Vasiyet

in: Vasiyet ve Öğüt, Emine Gürsoy Naskali, Editor, Libra Kitap Yayınevi, İstanbul, pp.35-103, 2018

Sibirya Destanlarında Selamlaşma

in: Selamlaşma, Emine Gürsoy Naskali, Editor, Libra Kitap Yayınevi, İstanbul, pp.83-243, 2018

Altay, Şor, Tuva, Hakas, Nogay, Başkurt ve Yakut Türklerinin Destanlarında Gülme ve Mizah

in: Gülmek, Emine Gürsoy Naskali, Editor, Libra Kitap Yayınevi, İstanbul, pp.21-153, 2018

Hakas ve Altay Destanlarında Zehir

in: Zehir, Emine Gürsoy Naskali, Editor, Libra Kitap Yayınevi, İstanbul, pp.171-247, 2018

Altay Destanlarında Tükürmek

in: Ayıp, Emine Gürsoy Naskali, Editor, Libra Yayınevi, İstanbul, pp.151-181, 2018

Episodes in the Encyclopedia

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, pp.-, 2015

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, pp.-, 2015

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, pp.-, 2015

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, pp.-, 2015

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, pp.-, 2015

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, pp.-, 2014

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, pp.-, 2014

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, pp.-, 2014

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, pp.-, 2014