Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Eylül 2017 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  x

  x

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2016 - Devam Ediyor Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  Değerlendirme Kurul Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

 • Aralık 2018 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Aralık 2018 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ekim 2017 Yükseköğretim Dergisi

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Nisan 2017 Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi