Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of Preschool Curriculum by Stufflebeam's Context, Input, Process and Product (CIPP) Evaluation Model

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.44, ss.229-251, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A New Value Classification and Values to Be Acquired by Students Related to This Classification

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.12, ss.1472-1474, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Hayat Bilgisi Dersindeki Sınıf İçi Öğretim Uygulamaları

Manas Journal of Social Studies, cilt.9, ss.764-777, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretim Programına Bağlılıklarının İncelenmesi

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.17, ss.175-199, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The relationship between learning strategies and achievement goal orientations of high school students

Elementary Education Online, cilt.19, ss.400-414, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Duygusal Zekâları ile Problem Çözme Yaklaşımları Arasındaki İlişki

Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.27, ss.2481-2492, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Birinci Sınıf Türkçe (İlk Okuma Yazma) Öğretim Programının Değerlendirilmesi

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.12, ss.31-75, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Birinci Sınıf Türkçe (İlk Okuma Yazma) Öğretim Programının Değerlendirilmesi

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.12, ss.31-75, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The School Readiness of 60-65 Months Old Students: A Case Study

International Journal of Contemporary Educational Research, cilt.6, ss.86-99, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamasında Yaşanan Sorunlara İlişkin Görüşlerinin Q Metodu İle Analizi

AKDENİZ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.13, ss.82-106, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beşinci Sınıf Fen Bilimleri Öğretim Programının Değerlendirilmesi

e-Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (elektronik), cilt.12, ss.508-537, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Socio-cultural, psychological and academic problems of undergraduate Syrian students in Turkey

Issues in Educational Research (ERIC), cilt.28, ss.701-719, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013 4. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nın Ünite Bazlı Değerlendirilmesi

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.7, ss.156-192, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2015 ve 2017 İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi

ULUSLARARASI TÜRKÇE EDEBİYAT KÜLTÜR EĞİTİM (TEKE) DERGİSİ, cilt.7, ss.528-547, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Socio-cultural, psychological and academic problems of undergraduate Syrian students in Turkey

ISSUES IN EDUCATIONAL RESEARCH, cilt.28, ss.701-719, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of Teaching Practice Course According to Opinions of Student Teachers

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.33, ss.144-162, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of Teaching Practice Course According to Opinions of Mentor Teachers

The Journal of Academic Social Science Studies, ss.33-50, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of Teaching Practice Course in Education Faculties According to Opinions of Academicians

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.335-351, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

4. Sınıf Matematik Öğretim Programının Tyler’ın Hedefe Dayalı Program Değerlendirme Modeline Göre Değerlendirilmesi

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, cilt.11, ss.172-196, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Öğretmenlerin Çokkültürlü Eğitime Yönelik Tutumları: Van İli Örneği

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.729-737, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Methodological Investigation of the Curriculum Evaluation Theses Completed between the Years 2006-2015 in Turkey

Universal Journal of Educational Research, cilt.5, ss.1468-1478, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Eğitim Programı Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.XIII, ss.657-683, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının eleştirel pedagojiye ilişkin görüşleri

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.15, ss.1-14, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Öğretmen adaylarının öğretim elemanı niteliklerine ilişkin bilişsel kurguları: karşılaştırmalı bir inceleme

e-İlköğretim Online (elektronik), cilt.11, ss.1036-1052, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okulların karakter eğitimi yetkinliği ölçeği (OKEYÖ)

Değerler Eğitimi Dergisi, cilt.9, ss.7-27, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Güncellenen Sınıf Öğretmenliği Lisans Programının Öğretim Elemanı Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Eğitim Pratiğimiz ve 2023 Eğitim Vizyonu Kongresi, Van, Türkiye, 19 - 21 Mart 2019, ss.12

Öğretmenlerin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Mayıs 2018, ss.1

Öğretmenlerin Mesleğe Adanmışlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Mayıs 2018, ss.3

60-65 AY ARALIĞINDAKİ İLKOKUL 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKULA HAZIRBULUNUŞLUKLARININ İNCELENMESİ

Uluslararası Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matemaatik (STEM) ve Eğitim Bilimleri Kongresi, Muş, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.15

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMINI DEĞERLENDİRMEK AMACIYLA YAPILAN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZLERİNİN İNCELENMESİ: BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI

Uluslararası Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matemaatik (STEM) ve Eğitim Bilimleri Kongresi, Muş, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.11

Evaluation of 4th Grade Science Curriculum

The 1st International Symposium on Social Sciences and Educational Research, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017, ss.24

Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Uygulama Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2017, ss.12-13

Öğretmen Adaylarının Duygusal Zekâ Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.112-113

Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.120-121

The Problematic of Academic Success in Schools based on the Views of Students

International Congress on Education 2016, Sarajevo, Bosna-Hersek, 2 - 04 Haziran 2016, ss.2

The Problematic of Academic Success in Schools based on the Views of Teachers

International Congress on Education 2016, Sarajevo, Bosna-Hersek, 2 - 04 Haziran 2016, ss.4

An Action Plan Sample for Improving Academic Success in Schools

International Congress on Education 2016, Sarajevo, Bosna-Hersek, 2 - 04 Haziran 2016, ss.1

The Problematic of Academic Success in Schools based on the Views of School Administrators

International Congress on Education 2016, Sarajevo, Bosna-Hersek, 2 - 04 Haziran 2016, ss.104-106

From the Point of School Administrators Academic Success Problematic in Schools

ERPA International Congress on Education 2016, Saraybosna, Bosna-Hersek, 2 - 04 Haziran 2016, ss.105

Eğitim Fakültelerindeki Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Uygulama Öğretim Elemanlarının Görüşlerine GöreDeğerlendirilmesi

III nd International Eurasian EducationalResearch Congress, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.35-36

Eğitim Fakültelerindeki Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

III nd International Eurasian EducationalResearch Congress, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.32-33

Öğretmenlerin çokkültürlü eğitime yönelik tutumları Van ili örneği

Bütün Yönleriyle Öğretmen Sempozyumu, Van, Türkiye, 23 - 24 Kasım 2015, ss.6-7

Türkiye de 2005 2014 yılları arasında yapılan program değerlendirme tezlerinin metodolojik açıdan incelenmesi

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Adana, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2015, ss.1-2

Öğretmenlerin Çokkültürlü Eğitime Yönelik Tutumları: Van İli Örneği

Bütün Yönleriyle Öğretmen Sempozyumu, Van, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2015, ss.15-21

Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Eleştirel Pedagojiye İlişkin Görüşleri

9th International Balkan Education and Science Congress, Edirne, Türkiye, 20 - 30 Ekim 2014, ss.11-18

Eğitim fakültesinde görev yapan öğretim elemanların akademik tükenmişlik düzeyleri

3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2014, ss.232-233

Öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ve değerleri arasındaki ilişki

Değerler Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2011, ss.3-4

İlköğretim okullarındaki öğrencilere kazandırılması gereken değerler

20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Burdur, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2010, ss.215-216

Karakter eğitimi ve dünyada karakter eğitimi uygulamaları

19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Lefkoşe, Kıbrıs (Kktc), 16 - 18 Eylül 2010, ss.100-101

Kitap & Kitap Bölümleri

John Locke

Farklı Perspektiflerde Çocuk Eğitimi, Zihni Merey, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.1-14, 2020

Ters Yüz Edilmiş Öğrenme Modeli

Eğitimde Güncel Yaklaşımlar, İshak Kozikoğlu, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.39-53, 2020

Lev Nikolayeviç Tolstoy

Farklı Perspektiflerde Çocuk Eğitimi, Zihni Merey, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.50-65, 2020

Güncellenen Sınıf Öğretmenliği Lisans Programının Öğretim Elemanı Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Eğitim Pratiğimiz Üzerine Araştırmalar, Özok H. İ., Aladağ, C., Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.393-409, 2019

Hizmet Öncesinde Öğretmenlik Uygulamalarını Geliştirme ve Değerlendirme

Öğretmen Yetiştirme Sistemimiz (Dün, Bugün ve Yarın), Mustafa Ergün, Behçet Oral, Taha Yazar, Editör, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, ss.111-130, 2018