Scientific Activities

Jury Memberships

 • September 2017 Post Graduate

  x

  x

Activities in Scientific Journals

 • 2016 - Continues Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  Evaluation Committee Member

Scientific Refereeing

 • December 2018 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • December 2018 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • October 2017 Yükseköğretim Dergisi

  SCI Journal

 • April 2017 Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi

  Other Indexed Journal