Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Contributions to the macrofungi of Bingol, Turkey

TURKISH JOURNAL OF BOTANY, cilt.41, ss.516-534, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Additions to the Turkish Discomycetes

TURKISH JOURNAL OF BOTANY, cilt.38, ss.617-622, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Mineral Contents of Some Wild Edible Mushrooms

EKOLOJI, cilt.20, ss.6-12, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

New additions to the Turkish Macromycota from Bingol province (Turkey)

TURKISH JOURNAL OF BOTANY, cilt.34, ss.63-66, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A New Edible Macrofungus Record for Turkey

Doğu Fen Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.10-15, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Conocybe anthracophila, a new record for the Turkish mycobiota

Anatolian Journal of Botany, cilt.2, ss.84-87, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dermateaceae Familyasından Türkiye Mikobiyotası İçin İki Yeni Kayıt

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.22, ss.157-161, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Two New Records from Dermateaceae Family for Turkish Mycobiota

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.22, ss.72-75, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Macrofungi of Karagöl-Sahara National Park (Şavşat-Artvin/Turkey)

Biological Diversity and Conservation, cilt.10, ss.32-40, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Belonidium mollissimum (Lachnaceae): Türkiye Mikotası için Yeni Bir Tür

Mantar Dergisi / The Journal of Fungus, cilt.7, ss.118-121, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Van Yöresi Makromantarlarına Katkılar

MANTAR DERGİSİ, cilt.6, ss.13-23, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Three new records for Turkish Cortinarius from Bingöl province

BIODICON, cilt.6, ss.160-163, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Malazgirt (Muş) Yöresi Makrofunguslarına Katkılar

MANTAR DERGİSİ, cilt.1, ss.14-20, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Macromycetes of Genç District (Bingöl-Turkey)

International Journal of Botany, cilt.5, ss.301-306, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A New Inocybe (Fr.) Fr. Record for Mycota of Turkey

3th INTERNATIONAL PLANT SCIENCE AND TECHNOLOGY CONGRESS, Afyon, Türkiye, 18 - 20 Aralık 2019, ss.7

Ordu Yöresinde Belirlenen Yenen Makromantarlar

IX. TürkiyeYemeklik Mantar Kongresi, Samsun, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2019, ss.37

Edible Macrofungi Determined in Iyidere Region district (Rize/Turkey)

2. International Eurasia mycology Congress, Konya, Türkiye, 4 - 06 Eylül 2019, ss.148

Entoloma lampropus (Fr.) Hesler a New Record for Turkish Mycobiota

II. Uluslararası Avrasya Mikoloji Kongresi (EMC’19), Konya, Türkiye, 4 - 06 Eylül 2019, ss.157

A New Record for Mycota of Turkey

II. Uluslararası Avrasya Mikoloji Kongresi (EMC’19), Konya, Türkiye, 4 - 06 Eylül 2019, ss.118

Edible Macrofungi Determimed In Çamburnu Regıon(Trabzon) Turkey

International Asıan Congress On Contemporary Scıences, Mecca, Suudi Arabistan, 15 - 24 Nisan 2019, ss.1-259

Türkiye Mikobiyotası için Yeni Bir Makromantar Kaydı

MAS 2. ULUSLARARASIMATEMATİK-MÜHENDİSLİK-FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Mardin, Türkiye, 21 - 23 Aralık 2018, ss.30-35

Türkiye Mikotasına Katkılar

V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), Ankara, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2018, ss.15-22

Edible Mushrooms from Sarıkamış Allahuekber Mountains National Park (Kars-Erzurum)

I. International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.51

A New Edible Macrofungus Record for Turkish Mycobiota

International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.51

A New Edible Macrofungus Record for Turkey

I. International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.50

Additions to the Turkish Psathyrellaceae

1. International Eurasia Mycology Congress, Manisa, Türkiye, 3 - 05 Temmuz 2017, ss.99

Two new poisonous macrofungi record for the mycobiota of Turkey

International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species, Agricultural Research and Policies, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Nisan 2017, ss.117

Zilan (Erçiş/Van) Yöresinde Belirlenen Yenen Mantarlar

X. TÜRKİYE YEMEKLİK MANTAR KONGRESİ, Adana, Türkiye, 20 - 23 Ekim 2015, ss.47

Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı'nda Belirlenen Yenen Mantarlar

X. TÜRKİYE YEMEKLİK MANTAR KONGRESİ, Adana, Türkiye, 20 - 23 Ekim 2015, ss.8

Allahuekber Dağları Milli Parkı'ndan (Sarıkamış/Kars) Türkiye için İki Yeni Askomiset Kaydı

II. Ulusal Mikoloji Günleri (II. Sempozyum), İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2015, ss.93

Edible Macrofungi Determined ın Iyidere Distrıct Rize Turkey

2. International Eurasia mycology Congress, Konya, Türkiye, 4 - 06 Eylül 2014, ss.148-96

Two new macrofungi records from Turkey

Third International Congress on Fungal Conservation, Muğla, Türkiye, 11 - 15 Kasım 2013, ss.48

Two new Mycena (Pers.) Rousse records for Turkey

8th PLANT LIFE OF SOUTH WEST ASIA CONFERENCE, Edinburg, İskoçya, 1 - 05 Temmuz 2013, ss.153

The two new macrofungi records for Turkey

THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, Nevşehir, Türkiye, 18 - 21 Haziran 2013, ss.203

Contributions to Macrofungi of Van province

International Conference On Environmental Science And Technology-Cappadocia, Nevşehir, Türkiye, 18 - 21 Haziran 2013, ss.56

Two new Conocybe Fayod records for Turkey

THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, Nevşehir, Türkiye, 18 - 21 Haziran 2013, ss.204

The two new Inocybe (Fr.) Fr. records for Turkey

THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, Nevşehir, Türkiye, 18 - 21 Haziran 2013, ss.205

Two new Amanita Dill. ex Boehm records for Turkey

8th PLANT LIFE OF SOUTH WEST ASIA CONFERENCE, Edinburg, İngiltere, 1 - 05 Haziran 2013, ss.150

New Additions to Turkish Discomycetes

8th PLANT LIFE OF SOUTH WEST ASIA CONFERENCE, Edinburg, İngiltere, 1 - 05 Haziran 2013, ss.151

Hani (Diyarbakır) Yöresi Yemeklik Mantarları,

IX. Türkiye Yemeklik Mantar Kongresi, Denizli, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2012

Karagöl-Sahara Milli Parkı (Artvin) Yemeklik Mantarları

IX. Türkiye Yemeklik Mantar Kongresi, Denizli, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2012

Selim (Kars) Yöresi Yemeklik Mantarları

IX. Türkiye Yemeklik Mantar Kongresi, Denizli, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2012, ss.29

Lice (Diyarbakır) Yöresi Makrofungusları

21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 3 - 07 Eylül 2012, ss.1303-1304

Bingöl Yöresinde Belirlenen Yenen Makromantarlar

3. Bingöl Sempozyumu, Bingöl, Türkiye, 17 - 19 Eylül 2010

Bazı Yenen Makrofungusların Mineral Madde Miktarlarının Belirlenmesi

XX. Ulusal Biyoloji Kongresi, Denizli, Türkiye, 21 - 25 Haziran 2010, ss.997

Macromycetes of Genç district (Bingöl-Turkey)

5th Balkan Botanical Congress, Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ, 7 - 11 Eylül 2009, ss.89

Macrofungi Determined in Bingöl (Turkey)

VIIth Plant Life of Southwest Asia Symposium, Eskişehir, Türkiye, 25 - 29 Haziran 2007, ss.91

Diğer Yayınlar