Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of some medium parameters on Brilliant Blue G biosorption by Amberlite resin/Agaricus campestris

International Journal of Environmental Science and Technology, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Contributions to the macrofungi of Bingol, Turkey

TURKISH JOURNAL OF BOTANY, cilt.41, sa.5, ss.516-534, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Additions to the Turkish Discomycetes

TURKISH JOURNAL OF BOTANY, cilt.38, sa.3, ss.617-622, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Mineral Contents of Some Wild Edible Mushrooms

EKOLOJI, cilt.20, sa.80, ss.6-12, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

New additions to the Turkish Macromycota from Bingol province (Turkey)

TURKISH JOURNAL OF BOTANY, cilt.34, sa.1, ss.63-66, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kağızman (Kars) Yöresi Makrofungusları

Mantar Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.19-28, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Siirt (Merkez) Yöresinde Belirlenen Makromantarlar

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.25, sa.1, ss.32-40, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A New Edible Macrofungus Record for Turkey

Doğu Fen Bilimleri Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.10-15, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A New Edible Macrofungus Record for Turkish Mycobiota

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.28, ss.224-227, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Conocybe anthracophila, a new record for the Turkish mycobiota

Anatolian Journal of Botany, cilt.2, sa.2, ss.84-87, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Two New Records from Dermateaceae Family for Turkish Mycobiota

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.22, sa.2, ss.72-75, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dermateaceae Familyasından Türkiye Mikobiyotası İçin İki Yeni Kayıt

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.22, sa.2, ss.157-161, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Macrofungi of Karagöl-Sahara National Park (Şavşat-Artvin/Turkey)

Biological Diversity and Conservation, cilt.10, sa.2, ss.32-40, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Belonidium mollissimum (Lachnaceae): Türkiye Mikotası için Yeni Bir Tür

Mantar Dergisi / The Journal of Fungus, cilt.7, sa.2, ss.118-121, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Van Yöresi Makromantarlarına Katkılar

MANTAR DERGİSİ, cilt.6, sa.2, ss.13-23, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Three new records for Turkish Cortinarius from Bingöl province

BIODICON, cilt.6, sa.3, ss.160-163, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Malazgirt (Muş) Yöresi Makrofunguslarına Katkılar

MANTAR DERGİSİ, cilt.1, sa.1, ss.14-20, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Macromycetes of Genç District (Bingöl-Turkey)

International Journal of Botany, cilt.5, sa.4, ss.301-306, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A New Inocybe (Fr.) Fr. Record for Mycota of Turkey

3th INTERNATIONAL PLANT SCIENCE AND TECHNOLOGY CONGRESS, Afyon, Türkiye, 18 - 20 Aralık 2019, ss.7

Ordu Yöresinde Belirlenen Yenen Makromantarlar

IX. TürkiyeYemeklik Mantar Kongresi, Samsun, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2019, ss.37

Edible Macrofungi Determined in Iyidere Region district (Rize/Turkey)

2. International Eurasia mycology Congress, Konya, Türkiye, 4 - 06 Eylül 2019, ss.148

Entoloma lampropus (Fr.) Hesler a New Record for Turkish Mycobiota

II. Uluslararası Avrasya Mikoloji Kongresi (EMC’19), Konya, Türkiye, 4 - 06 Eylül 2019, ss.157

A New Record for Mycota of Turkey

II. Uluslararası Avrasya Mikoloji Kongresi (EMC’19), Konya, Türkiye, 4 - 06 Eylül 2019, ss.118

Edible Macrofungi Determimed In Çamburnu Regıon(Trabzon) Turkey

International Asıan Congress On Contemporary Scıences, Mecca, Suudi Arabistan, 15 - 24 Nisan 2019, ss.1-259

Türkiye Mikobiyotası için Yeni Bir Makromantar Kaydı

MAS 2. ULUSLARARASIMATEMATİK-MÜHENDİSLİK-FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Mardin, Türkiye, 21 - 23 Aralık 2018, ss.30-35

Türkiye Mikotasına Katkılar

V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), Ankara, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2018, ss.15-22

Edible Mushrooms from Sarıkamış Allahuekber Mountains National Park (Kars-Erzurum)

I. International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.51

A New Edible Macrofungus Record for Turkish Mycobiota

International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.51

A New Edible Macrofungus Record for Turkey

I. International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.50

Additions to the Turkish Psathyrellaceae

1. International Eurasia Mycology Congress, Manisa, Türkiye, 3 - 05 Temmuz 2017, ss.99

Two new poisonous macrofungi record for the mycobiota of Turkey

International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species, Agricultural Research and Policies, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Nisan 2017, ss.117

Zilan (Erçiş/Van) Yöresinde Belirlenen Yenen Mantarlar

X. TÜRKİYE YEMEKLİK MANTAR KONGRESİ, Adana, Türkiye, 20 - 23 Ekim 2015, ss.47

Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı'nda Belirlenen Yenen Mantarlar

X. TÜRKİYE YEMEKLİK MANTAR KONGRESİ, Adana, Türkiye, 20 - 23 Ekim 2015, ss.8

Allahuekber Dağları Milli Parkı'ndan (Sarıkamış/Kars) Türkiye için İki Yeni Askomiset Kaydı

II. Ulusal Mikoloji Günleri (II. Sempozyum), İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2015, ss.93

Edible Macrofungi Determined ın Iyidere Distrıct Rize Turkey

2. International Eurasia mycology Congress, Konya, Türkiye, 4 - 06 Eylül 2014, ss.148-96

Two new macrofungi records from Turkey

Third International Congress on Fungal Conservation, Muğla, Türkiye, 11 - 15 Kasım 2013, ss.48

Two new Mycena (Pers.) Rousse records for Turkey

8th PLANT LIFE OF SOUTH WEST ASIA CONFERENCE, Edinburg, İskoçya, 1 - 05 Temmuz 2013, ss.153

The two new macrofungi records for Turkey

THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, Nevşehir, Türkiye, 18 - 21 Haziran 2013, ss.203

Contributions to Macrofungi of Van province

International Conference On Environmental Science And Technology-Cappadocia, Nevşehir, Türkiye, 18 - 21 Haziran 2013, ss.56

Two new Conocybe Fayod records for Turkey

THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, Nevşehir, Türkiye, 18 - 21 Haziran 2013, ss.204

The two new Inocybe (Fr.) Fr. records for Turkey

THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, Nevşehir, Türkiye, 18 - 21 Haziran 2013, ss.205

Two new Amanita Dill. ex Boehm records for Turkey

8th PLANT LIFE OF SOUTH WEST ASIA CONFERENCE, Edinburg, İngiltere, 1 - 05 Haziran 2013, ss.150

New Additions to Turkish Discomycetes

8th PLANT LIFE OF SOUTH WEST ASIA CONFERENCE, Edinburg, İngiltere, 1 - 05 Haziran 2013, ss.151

Hani (Diyarbakır) Yöresi Yemeklik Mantarları,

IX. Türkiye Yemeklik Mantar Kongresi, Denizli, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2012

Karagöl-Sahara Milli Parkı (Artvin) Yemeklik Mantarları

IX. Türkiye Yemeklik Mantar Kongresi, Denizli, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2012

Selim (Kars) Yöresi Yemeklik Mantarları

IX. Türkiye Yemeklik Mantar Kongresi, Denizli, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2012, ss.29

Lice (Diyarbakır) Yöresi Makrofungusları

21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 3 - 07 Eylül 2012, ss.1303-1304

Bingöl Yöresinde Belirlenen Yenen Makromantarlar

3. Bingöl Sempozyumu, Bingöl, Türkiye, 17 - 19 Eylül 2010

Bazı Yenen Makrofungusların Mineral Madde Miktarlarının Belirlenmesi

XX. Ulusal Biyoloji Kongresi, Denizli, Türkiye, 21 - 25 Haziran 2010, ss.997

Macromycetes of Genç district (Bingöl-Turkey)

5th Balkan Botanical Congress, Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ, 7 - 11 Eylül 2009, ss.89

Macrofungi Determined in Bingöl (Turkey)

VIIth Plant Life of Southwest Asia Symposium, Eskişehir, Türkiye, 25 - 29 Haziran 2007, ss.91

Diğer Yayınlar