Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 Van Deprem Zirvesi

  Moderatör

  Van, Türkiye

 • 2019 Van Kent Kültürü Paneli

  Davetli Konuşmacı

  Van, Türkiye

 • 2019 İmar Hukuku Paneli/HUDER

  Davetli Konuşmacı

  Van, Türkiye

 • 2019 MARUF

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 KALİTE VE STRATEJİ EKSENİNDE PLANLAMA

  Davetli Konuşmacı

  Edirne, Türkiye

 • 2018 BEŞERİ SERMAYENİN KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ KONFERANSI

  Oturum Başkanı

  Van, Türkiye

 • 2018 III. KENTFOR

  Oturum Başkanı

  Karaman, Türkiye

 • 2016 Ergene Havzasında Mühendisler Sempozyumu

  Panelist

  Tekirdağ, Türkiye

 • 2016 Akademisyenler ve Gazeteciler Başkanlık Sistemini Tartışıyor

  Panelist

  Van, Türkiye

 • 2016 21.Yüzyıl İçin Planlama Seminerleri 2016 Bahar II: Kent ve Kentliler

  Panelist

  Ankara, Türkiye

 • 2015 KAYFOR 13

  Oturum Başkanı

  Konya, Türkiye

 • 2015 Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi Strateji Geliştirme Çalıştayı

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye