Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye’de KOVİD-19 ile Mücadele: Politikalar ve Aktörler/Fight Against COVID-19 in Turkey: Policies and Actors

Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, cilt.3, ss.1-25, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türkiye'nin Yeni Yönetim Düzeni: Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi

Social Sciences Research Journal Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, cilt.7, ss.42-91, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kentsel Rant Kuramları Üzerine Tartışmalar

YYÜ SBE Dergisi, ss.169-187, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Belediye Yönetimine Katılım Bakımından Stratejik Planların Değerlendirilmesi

SDÜ İİBF Dergisi, cilt.18, ss.241-267, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Trakya Bölgesi’nin Kentleşmesinde Sanayileşme ve Demografi İlişkisi

Çağdaş Yerel Yönetimler, cilt.22, ss.17-45, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Lessons Learnt From Van and Erciş Earthquakes 2011, Turkey: An Evaluation of Disaster Management

International Journal of Business and Social Science, cilt.33, no.22, ss.42-52, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Erciş ve Van Depremleri Üzerine Notlar

İdarecinin Sesi Dergisi, ss.38-41, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

SSCB’de Toprak Mülkiyeti

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, cilt.66, no.3, ss.307-332, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Toprağın Menkulleştirilmesi

Memleket Siyaset ve Yönetim Dergisi, cilt.2010/12, no.12, ss.90-102, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Yerel Yönetimler, Sermaye Birikimi ve Kentsel Rantlar

İKTİSAT DERGİSİ, cilt.1, no.1, ss.62-66, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Apartmanlaşmadan Markalı Konut Projelerine Ankara’da Mekânsal Dönüşüm Süreci

IV. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2019, ss.1-27

Siyasal Katılım Aracı Olarak Lisansüstü Eğitim

Lisansüstü eğitim Forumu, Van, Türkiye, 28 - 29 Kasım 2018, ss.15

Tuşba Belediyesi Örneğinde Yerel Hizmetlerden Memnuniyet Düzeyi Araştırması

Bitlis Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma Kongresi, Bitlis, Türkiye, 27 - 28 Eylül 2018, cilt.1, ss.312-333 Creative Commons License

Dijital Çağda Para ve Yönetimi

Uluslararası KAYFOR 15, Isparta, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, cilt.1, ss.184-187 Creative Commons License

İç Göçlerin Kentleşme Üzerinde Etkileri: Van Örneği

1. Uluslararası Büyükçekmece Yerel Yönetimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017, cilt.1, ss.429-447 Creative Commons License

Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemine Geçiş Süreci

Uluslararası KAYFOR 14, Van, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, cilt.1, ss.24-25 Creative Commons License

Erciş Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Örneğinde Afet Sonrası Kentsel Dönüşüm Uygulaması

KAYSEM 10 (Kamu Yönetimi Sempozyumu), İzmir, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2016, ss.967-986 Creative Commons License

Anakentin Zayıf Halkaları: İlçe Belediyeleri- Büyükşehir İlçe Belediyeleri İlişkilerinde Yaşanan Sorunlar

Uluslararası Türk Dünyası Yerel Yönetimler Sempozyumu, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 25 - 26 Kasım 2014, ss.1-10 Creative Commons License

From The Industrial City to The Digital City

ITICAM, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 4 - 06 Şubat 2014, ss.131-136 Creative Commons License

A New Actor on Disaster Management: Disaster and Emergency Management Presidency-AFAD

2013 International Van Earthquake Symposium, Van, Türkiye, 23 - 27 Ekim 2013, ss.1 Creative Commons License

Sustainable Environmental Policy in Turkey: Climate Change Case

International Conference on Eurasian Economies, St. Petersburg, Rusya, 17 - 18 Ekim 2013, ss.953-961 Creative Commons License

Development Strategies for Sustainable Urbanization in Turkey: KENTGES Action Plan (2010-2023) Case

International Conference on Eurasian Economies, St. Petersburg, Rusya, 17 - 18 Ekim 2013, ss.255-261 Creative Commons License

Municipal Services for The Elderly in Turkey

2 nd International Scientific Conference on Economic Development and Standard of Living (EDASOL), Banja Luka, Bosna-Hersek, 12 - 13 Ekim 2012, ss.458-468 Creative Commons License

Yerel Yönetimlerin İmar ve Planlama Yetkileri

Beşinci Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 21 - 23 Kasım 2011, ss.503-525 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

Kentsel Rant Kuramları

Kent Tartışmaları ve Yeni Yaklaşımlar, Özcan Sezer, Ahmet Kayan, Editör, Orion, Ankara, ss.470-515, 2019

Eğitimin Siyasal Katılıma Etkileri Üzerine Bir Literatür Değerlendirmesi

Lisansüstü Eğitim Üzerine Düşünceler, Fuat Tanhan, Editör, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, ss.50-65, 2019

Tarımsal Desteğin Kırsal Kalkınma Üzerine Etkisi.

Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik, Ayşegül Mengi, Deniz İşçioğlu, Editör, Ankara Üniversitesi, Ankara, ss.259-274, 2019 Creative Commons License

Siyasal Katılım Aracı Olarak Eğitim

Lisansüstü Eğitim Üzerine Düşünceler, Tanhan F., Editör, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, ss.50-65, 2019

Van Depremi Örneğinde Afet Sonrası Yeniden Yerleştirme ve İskân Uygulamaları

Türkiye'nin Afet Yönetimi, Şengün, H., Meydan Yıldız, S., Tercan, B., Editör, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, ss.325-355, 2018 Creative Commons License

Yerel Yönetimlere İlişkin Temel Kavramlar

Yerel Yönetimler, Görmez, K., Yaylı, H., Editör, Orion, Ankara, ss.5-33, 2018 Creative Commons License

Girişimci Kentler ve Kentlerin Pazarlanması: Van Örneği

Kentsel Politikalar, Mengi, A. İşçioğlu, D., Editör, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, ss.305-314, 2018 Creative Commons License

Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar

Marmara Belediyeler Birliği, İstanbul, 2017

Doğal Afetler ve Çevre Sorunları

İnsan Çevre Toplum, Keleş R., Editör, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.483-496, 2016 Creative Commons License

Van Büyükşehir Belediyesi Örneğinde Yeni Büyükşehir Modeli

Van Kent Araştırmaları, Parin S., Editör, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, ss.55-85, 2016 Creative Commons License

Türkiye’de Çevre Hakkının Gerçekleşmesi: Hidroelektrik Santraller Örneğinde

Yeni Kuşak İnsan Hakları, Kıvılcım Akkoyunlu Ertan, Editör, Todaie Yayınları, Ankara, ss.81-113, 2013 Creative Commons License

Türkiye'de Kentsel Rant

Tan Yayınları, Ankara, 2009

1944: Savaş Kıskacında Türkiye ve Askeri Yönetimde Kısmi Reform

Açıklamalı Yönetim Zamandizini 1939–1949, Türkiye Cumhuriyeti İdare Tarihi Araştırması (TİDATA), Birgül Ayman Güler, Editör, Ankara Üniversitesi, Ankara, ss.465-584, 2008 Creative Commons License

1934: Planlama İçin Örgütlenme Yılı

Açıklamalı Yönetim Zamandizini 1929–1939, Türkiye Cumhuriyeti İdare Tarihi Araştırması (TİDATA), Birgül Ayman Güler, Editör, Ankara Üniversitesi, Ankara, ss.521-617, 2007 Creative Commons License

Başkentin Gecekonduları: Kentsel Dönüşüm Projelerinin Arka Bahçeleri

Ruşen Keleş’e Armağan: Kent ve Planlama, Ayşegül Mengi, Editör, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.389-404, 2007 Creative Commons License

"1939: Yerde ve Yönetimde Deprem"

Açıklamalı Yönetim Zamandizini 1929-1939, Türkiye Cumhuriyeti İdare Tarihi Araştırması (TİDATA), Güler, Birgül A. , Editör, Ankara Üniversitesi Matbaası, Ankara, ss.979-1075, 2007

Bölgesel Kalkınma Programları

Bölge Kalkınma Ajansları Nedir, Ne Değildir, Abdulmenaf Turan, Editör, Paragraf, Ankara, ss.159-179, 2005 Creative Commons License

Ansiklopedide Bölümler