Prof.Dr.

Abdulmenaf Turan


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi Bölümü

Biyografi

Kamu Yönetimi Profesörü, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Yüksek Lisans derecesini Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı’nda ve doktora derecesini, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kent ve Çevre Bilimleri Dalı’nda 2008 yılında tamamladı. 2009 yılında Yrd. Doç. Dr., 2013 yılının Ekim ayında Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikası alanında Doç. Dr. ve 2018 yılında yine aynı alanda Prof. Dr. unvanını aldı. 2008 yılından bu yana Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Yerel yönetimler, kentsel politikalar, kent ekonomisi, çevre politikaları, kent ve hukuk, afet yönetimi ve politikaları derslerini vermektedir. Ayrıca, 2014-2017 yıllarında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı Lisansüstü Programı’nda imar hukuku, yerel yönetimler, Türkiye’de konut politikası ve kent ekonomisi derslerini yürütmüştür. Belediye yönetimi, kentleşme, imar, afet, konut politikaları, kentsel dönüşüm, kalkınma ajansları, stratejik planlama, yerel kalkınma ve Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi konularında yayınlanmış olan kitapları, kitap bölümleri, ulusal ve uluslararası makaleleri, sempozyumlarda sunulmuş bildirileri ve projeleri bulunmaktadır.

2016-2018 yılları arasında Van YYÜ İİBF Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı ve İİBF Dekan Yardımcılığı ve Van Tuşba Kent Konseyi Başkanlığı ve 11. Kalkınma Planı Yerel Yönetimler Özel İhtisas Komisyonu üyeliği görevlerini yürütmüş, Van’dan yayın yapan Kanal M televizyon kanalında “Haftanın Analizi” isimli bir tv. programının yapım ve sunumunu gerçekleştirmiştir. 2013 yılından bu yana Van YYÜ Kent Araştırmaları Merkez Müdürlüğü ve 2015 yılından bu yana da TOBB/TEPAV Van İli Akademik Danışmanlığı görevlerini sürdürmektedir. 4 Mart 2021 tarihinde Erciş İşletme Fakültesi'ne Dekan Vekili olarak atanmıştır.

Eğitim Bilgileri

2002 - 2008

2002 - 2008

Doktora

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye

1997 - 2001

1997 - 2001

Yüksek Lisans

Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ABD, Türkiye

1992 - 1996

1992 - 1996

Lisans

İnönü Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2008

2008

Doktora

Türkiye'de Kentsel Rant: Devlet Mülkiyetinden Özel Mülkiyete Geçiş Süreci

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Abd Kent Ve Çevre Bilimleri

2001

2001

Yüksek Lisans

Küreselleşme Sürecinde Sosyal Politikalarda Temel Değişmeler

Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü , Kamu Yönetimi Abd/Kentleşme Ve Çevre Sorunları Bilim Dalı

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2016

2016

General English Course

Yabancı Dil

SWAN Training Institute/Ireland/Dublin

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Siyaset Bilimi , Kamu Yönetimi, Yönetim Bilimleri, Kentleşme ve Çevre Sorunları

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü

2013 - 2018

2013 - 2018

Doç.Dr.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü

2016 - 2017

2016 - 2017

Doç.Dr.

Ankara Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Gayrimenkul Geliştirme Ve Yönetimi Bölümü

2015 - 2017

2015 - 2017

Doç.Dr.

Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

2009 - 2013

2009 - 2013

Yrd.Doç.Dr.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü

2008 - 2009

2008 - 2009

Araştırma Görevlisi Dr.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü

2002 - 2008

2002 - 2008

Araştırma Görevlisi

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

2001 - 2002

2001 - 2002

Araştırma Görevlisi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü

Yönetimsel Görevler

2021 - Devam Ediyor

2021 - Devam Ediyor

Dekan

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Erciş İşletme Fakültesi

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Rektörlük Stratejik Plan Komisyonu Üyesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü

2008 - 2021

2008 - 2021

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü

2018 - 2018

2018 - 2018

Dekan Yardımcısı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü

2017 - 2018

2017 - 2018

Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Kalite Alt Komisyonu

2017 - 2018

2017 - 2018

Yönetim Kurulu Üyesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürlüğü

2017 - 2018

2017 - 2018

Yönetim Kurulu Üyesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Kadın Araştırmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yk Üyesi

2016 - 2018

2016 - 2018

Bölüm Başkanı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü

2013 - 2018

2013 - 2018

YÖKAK Danışma Kurulu Üyesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi

2015 - 2016

2015 - 2016

Yönetim Kurulu Üyesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Turizm Yüksekokulu

2012 - 2016

2012 - 2016

Dekan Yardımcısı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü

2011 - 2015

2011 - 2015

BAP Bilimsel Komisyon Üyesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü

2010 - 2011

2010 - 2011

Dekan Yardımcısı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü

Akademi Dışı Deneyim

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Akademik Danışman

Sivil Toplum Kuruluşu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü

2018 - 2019

2018 - 2019

Tuşba Kent Konseyi Başkanlığı

Belediye, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü

2017 - 2018

2017 - 2018

11. Kalkınma Planı Yerel Yönetimler ÖİK Üyesi

Diğer Kamu Kurumu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

İslam'da Şehir ve Medeniyet

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kentleşme ve Yerel Yönetimler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kentsel Politikalar

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Çevre Politikası ve Yönetimi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kentsel Politikalar

Lisans

Lisans

Yerel Yönetim Kuramları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Çevre Politikaları

Lisans

Lisans

Kent ve Hukuk

Doktora

Doktora

Yerel Siyaset ve Yerel Seçimler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yerel Yönetim ve Politikaları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yerel Yönetim ve Politikaları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yerel Yönetimler ve Politikaları

Lisans

Lisans

Çevre Politikaları

Lisans

Lisans

Türk Yerel Yönetim Sistemi

Lisans

Lisans

Çevre Politikası ve Yönetimi

Doktora

Doktora

Kent Ekonomisi ve Kent Yönetimi

Lisans

Lisans

Türk Yerel Yönetim Sistemi

Lisans

Lisans

Yerel Yönetim Kuramları

Lisans

Lisans

Kentleşme Politikası

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kent Ekonomisi ve Kent Yönetimi

Lisans

Lisans

Kent ve Hukuk

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Kentsel Çevresel Adalet ve Kent Planlaması

Örçen Güler İ. , Turan A.

Vankulu Sosyal Araştırmalar Dergisi, sa.5, ss.7-20, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2020

2020

Türkiye’de KOVİD-19 ile Mücadele: Politikalar ve Aktörler/Fight Against COVID-19 in Turkey: Policies and Actors

Turan A. , Çelikyay H. H.

Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.1-25, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

Türkiye'nin Yeni Yönetim Düzeni: Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi

Turan A.

Social Sciences Research Journal Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, cilt.7, sa.3, ss.42-91, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

Kentsel Rant Kuramları Üzerine Tartışmalar

Turan A.

YYÜ SBE Dergisi, sa.34, ss.169-187, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2013

2013

Belediye Yönetimine Katılım Bakımından Stratejik Planların Değerlendirilmesi

Turan A. , Güler S., Güler M.

SDÜ İİBF Dergisi, cilt.18, sa.2, ss.241-267, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2013

2013

Trakya Bölgesi’nin Kentleşmesinde Sanayileşme ve Demografi İlişkisi

Güler M., Turan A.

Çağdaş Yerel Yönetimler, cilt.22, sa.2, ss.17-45, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2013

2013

Türkiye’de Büyükşehir Belediyesi Sistemi ve 6360 sayılı Yasa İle Büyükşehir Belediyesi Sisteminde Meydana Gelen Değişimler: Van Örneği

İzci F. , Turan A.

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.18, sa.1, ss.117-152, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2012

2012

Lessons Learnt From Van and Erciş Earthquakes 2011, Turkey: An Evaluation of Disaster Management

Turan A.

International Journal of Business and Social Science, cilt.33, ss.42-52, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2012

2012

Erciş ve Van Depremleri Üzerine Notlar

Turan A.

İdarecinin Sesi Dergisi, sa.152, ss.38-41, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2012

2012

Ernst Reuter’in Türk Yerel Maliye Sistemine İlişkin Çalışmaları Hakkında Bir Değerlendirme

Turan A.

Mülkiye, cilt.XXXVI, sa.275, ss.51-75, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2012

2012

Erciş Depremi Örneğinde Afet Sonrası Geçici Yerleşim Alanlarında Yönetim Uygulamaları ve Sorunları

Şengül M., Turan A.

Mülkiye, cilt.XXXVI, sa.274, ss.113-149, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2011

2011

SSCB’de Toprak Mülkiyeti

Turan A.

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, cilt.66, ss.307-332, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2010

2010

Toprağın Menkulleştirilmesi

Turan A. , Bayram A. M.

Memleket Siyaset ve Yönetim Dergisi, cilt.2010/12, sa.12, ss.90-102, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2008

2008

Yerel Yönetimler, Sermaye Birikimi ve Kentsel Rantlar

Turan A.

İKTİSAT DERGİSİ, cilt.1, sa.500, ss.62-66, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Apartmanlaşmadan Markalı Konut Projelerine Ankara’da Mekânsal Dönüşüm Süreci

Yazgan G., Turan A.

IV. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2019, ss.1-27

2018

2018

Siyasal Katılım Aracı Olarak Lisansüstü Eğitim

Turan A. , Yaralı Akkaya A.

Lisansüstü eğitim Forumu, Van, Türkiye, 28 - 29 Kasım 2018, ss.15

2018

2018

Eğitimin Siyasal Katılıma Etkileri Üzerine Bir Literatür Değerlendirmesi

Yaralı Akkaya A. , Turan A.

Lisansüstü Eğitim Forumu, Van, Türkiye, 30 Ekim 2018, ss.3

2018

2018

Tuşba Belediyesi Örneğinde Yerel Hizmetlerden Memnuniyet Düzeyi Araştırması

Turan A. , Sağol E.

Bitlis Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma Kongresi, Bitlis, Türkiye, 27 - 28 Eylül 2018, cilt.1, ss.312-333 Creative Commons License

2017

2017

Dijital Çağda Para ve Yönetimi

Turan A. , Karanuh Z. D.

Uluslararası KAYFOR 15, Isparta, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, cilt.1, ss.184-187 Creative Commons License

2017

2017

İç Göçlerin Kentleşme Üzerinde Etkileri: Van Örneği

Turan A. , Göksoy B.

1. Uluslararası Büyükçekmece Yerel Yönetimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017, cilt.1, ss.429-447 Creative Commons License

2017

2017

Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemine Geçiş Süreci

Turan A.

Uluslararası KAYFOR 14, Van, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, cilt.1, ss.24-25 Creative Commons License

2016

2016

Erciş Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Örneğinde Afet Sonrası Kentsel Dönüşüm Uygulaması

Turan A.

KAYSEM 10 (Kamu Yönetimi Sempozyumu), İzmir, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2016, ss.967-986 Creative Commons License

2014

2014

Anakentin Zayıf Halkaları: İlçe Belediyeleri- Büyükşehir İlçe Belediyeleri İlişkilerinde Yaşanan Sorunlar

Turan A. , Duru B.

Uluslararası Türk Dünyası Yerel Yönetimler Sempozyumu, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 25 - 26 Kasım 2014, ss.1-10 Creative Commons License

2014

2014

From The Industrial City to The Digital City

Turan A.

ITICAM, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 4 - 06 Şubat 2014, ss.131-136 Creative Commons License

2013

2013

A New Actor on Disaster Management: Disaster and Emergency Management Presidency-AFAD

Turan A. , Uzunparmak M.

2013 International Van Earthquake Symposium, Van, Türkiye, 23 - 27 Ekim 2013, ss.1 Creative Commons License

2013

2013

Sustainable Environmental Policy in Turkey: Climate Change Case

Turan A. , Güler M.

International Conference on Eurasian Economies, St. Petersburg, Rusya, 17 - 18 Ekim 2013, ss.953-961 Creative Commons License

2013

2013

Development Strategies for Sustainable Urbanization in Turkey: KENTGES Action Plan (2010-2023) Case

Güler M., Turan A.

International Conference on Eurasian Economies, St. Petersburg, Rusya, 17 - 18 Ekim 2013, ss.255-261 Creative Commons License

2012

2012

Municipal Services for The Elderly in Turkey

Turan A. , Güler M.

2 nd International Scientific Conference on Economic Development and Standard of Living (EDASOL), Banja Luka, Bosna-Hersek, 12 - 13 Ekim 2012, ss.458-468 Creative Commons License

2011

2011

Yerel Yönetimlerin İmar ve Planlama Yetkileri

Turan A.

Beşinci Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 21 - 23 Kasım 2011, ss.503-525 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

2021

2021

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Geçişle Kapatılan Kurumlar

Turan A. , Çelikyay H. H.

Farklı Boyutlarıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Elvettin Akman, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.247-277, 2021

2020

2020

Erciş Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Örneğinde Afet Sonrası Kentsel Dönüşüm Uygulaması

Turan A.

Sosyal Bilimler Perspektifinden Deprem Fragmanları Van’dan Örnekler, Suvat Parin, Editör, Hiperlink, İstanbul, ss.153-175, 2020

2019

2019

Kentsel Rant Kuramları

Turan A.

Kent Tartışmaları ve Yeni Yaklaşımlar, Özcan Sezer, Ahmet Kayan, Editör, Orion, Ankara, ss.470-515, 2019

2019

2019

Eğitimin Siyasal Katılıma Etkileri Üzerine Bir Literatür Değerlendirmesi

Turan A. , Yaralı Akkaya A.

Lisansüstü Eğitim Üzerine Düşünceler, Fuat Tanhan, Editör, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, ss.50-65, 2019

2019

2019

Tarımsal Desteğin Kırsal Kalkınma Üzerine Etkisi.

Karanuh Z. D. , Turan A.

Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik, Ayşegül Mengi, Deniz İşçioğlu, Editör, Ankara Üniversitesi, Ankara, ss.259-274, 2019 Creative Commons License

2018

2018

Van Depremi Örneğinde Afet Sonrası Yeniden Yerleştirme ve İskân Uygulamaları

Turan A. , Cafer G.

Türkiye'nin Afet Yönetimi, Şengün, H., Meydan Yıldız, S., Tercan, B., Editör, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, ss.325-355, 2018 Creative Commons License

2018

2018

Yerel Yönetimlere İlişkin Temel Kavramlar

Turan A. , Güler M.

Yerel Yönetimler, Görmez, K., Yaylı, H., Editör, Orion, Ankara, ss.5-33, 2018 Creative Commons License

2018

2018

Girişimci Kentler ve Kentlerin Pazarlanması: Van Örneği

Turan A.

Kentsel Politikalar, Mengi, A. İşçioğlu, D., Editör, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, ss.305-314, 2018 Creative Commons License

2017

2017

Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar

Turan A. , Güler M.

Marmara Belediyeler Birliği, İstanbul, 2017

2016

2016

Doğal Afetler ve Çevre Sorunları

Turan A. , Örçen Yiğit İ.

İnsan Çevre Toplum, Keleş R., Editör, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.483-496, 2016 Creative Commons License

2016

2016

Van Büyükşehir Belediyesi Örneğinde Yeni Büyükşehir Modeli

Turan A. , Çakan S., Gülaç E.

Van Kent Araştırmaları, Parin S., Editör, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, ss.55-85, 2016 Creative Commons License

2013

2013

Türkiye’de Çevre Hakkının Gerçekleşmesi: Hidroelektrik Santraller Örneğinde

Mengi A., Turan A.

Yeni Kuşak İnsan Hakları, Kıvılcım Akkoyunlu Ertan, Editör, Todaie Yayınları, Ankara, ss.81-113, 2013 Creative Commons License

2009

2009

Türkiye'de Kentsel Rant

Turan A.

Tan Yayınları, Ankara, 2009

2008

2008

1944: Savaş Kıskacında Türkiye ve Askeri Yönetimde Kısmi Reform

Turan A.

Açıklamalı Yönetim Zamandizini 1939–1949, Türkiye Cumhuriyeti İdare Tarihi Araştırması (TİDATA), Birgül Ayman Güler, Editör, Ankara Üniversitesi, Ankara, ss.465-584, 2008 Creative Commons License

2007

2007

1934: Planlama İçin Örgütlenme Yılı

Turan A.

Açıklamalı Yönetim Zamandizini 1929–1939, Türkiye Cumhuriyeti İdare Tarihi Araştırması (TİDATA), Birgül Ayman Güler, Editör, Ankara Üniversitesi, Ankara, ss.521-617, 2007 Creative Commons License

2007

2007

Başkentin Gecekonduları: Kentsel Dönüşüm Projelerinin Arka Bahçeleri

Turan A.

Ruşen Keleş’e Armağan: Kent ve Planlama, Ayşegül Mengi, Editör, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.389-404, 2007 Creative Commons License

2007

2007

"1939: Yerde ve Yönetimde Deprem"

Avaner T. , Ertürk Keskin N., Turan A. , Övgün B.

Açıklamalı Yönetim Zamandizini 1929-1939, Türkiye Cumhuriyeti İdare Tarihi Araştırması (TİDATA), Güler, Birgül A. , Editör, Ankara Üniversitesi Matbaası, Ankara, ss.979-1075, 2007

2005

2005

Bölgesel Kalkınma Programları

Turan A.

Bölge Kalkınma Ajansları Nedir, Ne Değildir, Abdulmenaf Turan, Editör, Paragraf, Ankara, ss.159-179, 2005 Creative Commons License

Ansiklopedide Bölümler

Desteklenen Projeler

2017 - 2018

2017 - 2018

CBS Tabanlı Türkiye Sanayi Envanteri Bilgi Sisteminin Oluşturulması Ar-Ge Projesi

Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje

Turan A.

2015 - 2015

2015 - 2015

Bingöl Sanayi Sektörü Mevcut Durum Analizi ve Stratejik Vizyonu

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi

Turan A.

2014 - 2015

2014 - 2015

Oda ve Borsaların Kapasite Artırımı Projesi

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

Turan A.

2014 - 2015

2014 - 2015

Van YYÜ Teknokent A.Ş. Stratejik Planı 2015-2020

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi

Turan A.

2014 - 2015

2014 - 2015

Van İli ve İlçeleri Vizyon 2023 Ortak Akıl Stratejik Eylem Planı

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi

Turan A.

2014 - 2014

2014 - 2014

Diyadin İlçesi Kalkınma Stratejik Eylem Planı

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

Turan A.

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Public Policy and Administration Review

Yayın Kurul Üyesi

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Journal of Global Peace and Conflict

Yayın Kurul Üyesi

2017 - 2018

2017 - 2018

YYÜ İİBF DERGİSİ

Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

American Research Institute

Yönetim Kurulu Üyesi

2018 - 2019

2018 - 2019

TUŞBA KENT KONSEYİ

Başkan

Bilimsel Hakemlikler

Ocak 2020

Ocak 2020

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Kasım 2019

Kasım 2019

Van YYÜ İİBF Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Kasım 2019

Kasım 2019

Van YYÜ İİBF Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Kasım 2019

Kasım 2019

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Aralık 2017

Aralık 2017

YYÜ SBE Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Eylül 2017

Eylül 2017

Trakya Üniversitesi

Hakemli Bilimsel Dergi

Eylül 2017

Eylül 2017

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Ağustos 2017

Ağustos 2017

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Nisan 2017

Nisan 2017

Memleket Siyaset ve Yönetim

Hakemli Bilimsel Dergi

Nisan 2017

Nisan 2017

YYÜ SBE Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2017

Ocak 2017

YYÜ SBE Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2016

Aralık 2016

YYÜ İİBFD

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2016

Mayıs 2016

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Nisan 2016

Nisan 2016

YYÜ SBE Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2016

Mart 2016

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2016

Mart 2016

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2016

Mart 2016

TÜBİTAK Projesi

Ocak 2016

Ocak 2016

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Eylül 2015

Eylül 2015

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Bilimsel Danışmanlıklar

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

TOBB, TEPAV

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, TürkiyeKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2019

2019

Van Deprem Zirvesi

Moderatör

Van-Türkiye

2019

2019

Van Kent Kültürü Paneli

Davetli Konuşmacı

Van-Türkiye

2019

2019

İmar Hukuku Paneli/HUDER

Davetli Konuşmacı

Van-Türkiye

2019

2019

MARUF

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2019

2019

KALİTE VE STRATEJİ EKSENİNDE PLANLAMA

Davetli Konuşmacı

Edirne-Türkiye

2018

2018

BEŞERİ SERMAYENİN KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ KONFERANSI

Oturum Başkanı

Van-Türkiye

2018

2018

III. KENTFOR

Oturum Başkanı

Karaman-Türkiye

2016

2016

Ergene Havzasında Mühendisler Sempozyumu

Panelist

Tekirdağ-Türkiye

2016

2016

Akademisyenler ve Gazeteciler Başkanlık Sistemini Tartışıyor

Panelist

Van-Türkiye

2016

2016

21.Yüzyıl İçin Planlama Seminerleri 2016 Bahar II: Kent ve Kentliler

Panelist

Ankara-Türkiye

2015

2015

KAYFOR 13

Oturum Başkanı

Konya-Türkiye

2015

2015

Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi Strateji Geliştirme Çalıştayı

Davetli Konuşmacı

Ankara-Türkiye

Jüri Üyelikleri

Şubat-2020

Şubat 2020

Akademik Kadroya Atama

Profesörlük Sınav Jürisi - Muş Alparslan Üniversitesi

Ekim-2019

Ekim 2019

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jürisi - ÜAK

Mart-2019

Mart 2019

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jürisi - ÜAK

Mart-2019

Mart 2019

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jürisi - ÜAK

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

2017 - 2018

2017 - 2018

11. Kalkınma Planı Yerel Yönetimler ÖİK

Kalkınma Bakanlığı, Turkey

2017 - 2018

2017 - 2018

İl İdaresinin Kapasitesinin Geliştirilmesi

İçişleri Bakanlığı, Turkey