Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Şubat 2020 Akademik Kadroya Atama

  Muş Alparslan Üniversitesi

  Profesörlük Sınav Jürisi

 • Ekim 2019 Doçentlik Sınavı

  ÜAK

  Doçentlik Sınav Jürisi

 • Mart 2019 Doçentlik Sınavı

  ÜAK

  Doçentlik Sınav Jürisi

 • Mart 2019 Doçentlik Sınavı

  ÜAK

  Doçentlik Sınav Jürisi

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2013 - Devam Ediyor Public Policy and Administration Review

  Yayın Kurul Üyesi

 • 2013 - Devam Ediyor Journal of Global Peace and Conflict

  Yayın Kurul Üyesi

 • 2017 - 2018 YYÜ İİBF DERGİSİ

  Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2012 - Devam Ediyor American Research Institute

  Yönetim Kurulu Üyesi

 • 2018 - 2019 TUŞBA KENT KONSEYİ

  Başkan

Bilimsel Hakemlikler

 • Ocak 2020 Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Kasım 2019 Van YYÜ İİBF Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Kasım 2019 Van YYÜ İİBF Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Kasım 2019 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

 • Aralık 2017 YYÜ SBE Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Eylül 2017 Trakya Üniversitesi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Eylül 2017 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

 • Ağustos 2017 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

 • Nisan 2017 Memleket Siyaset ve Yönetim

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Nisan 2017 YYÜ SBE Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2017 YYÜ SBE Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Aralık 2016 YYÜ İİBFD

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mayıs 2016 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Nisan 2016 YYÜ SBE Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mart 2016 Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mart 2016 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mart 2016 TÜBİTAK Projesi

 • Ocak 2016 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Eylül 2015 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

Bilimsel Danışmalıklar

 • 2014 - 2019 TOBB, TEPAV

  Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi, Türkiye

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

 • 2017 - 2018 11. Kalkınma Planı Yerel Yönetimler ÖİK

  Kalkınma Bakanlığı, Turkey

 • 2017 - 2018 İl İdaresinin Kapasitesinin Geliştirilmesi

  İçişleri Bakanlığı, Turkey