Education Information

Education Information

 • 2012 - 2018 Doctorate

  Anadolu University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Department Of Mathematıcs Educatıon, Turkey

 • 1996 - 2000 Undergraduate

  Dicle University, Ziya Gökalp Faculty Of Educatıon, Fen Bilimleri Bölümü/Matematik Anabilim Dalı, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  Matematik Öğretim Programında (2013) Fonksiyon Konusuyla İlgili Ekolojik Sorunlar ve Öğretmenlerin Prakseolojileri Sustainable Development

  Anadolu University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English